Tutustu aikaisemmin julkaistuihin blogeihin

"Pätevä hallitus on omistajan tärkein työkalu"

Pohjola Markku 245x245ARTIKKELI
Markku Pohjola

Kuinka omistaja pääsee käyttämään valtaansa mahdollisimman menestyksekkäästi? Vastaus on hallitus - mutta kuinka hallitus tulisi valita? Markku Pohjola esittelee omistajien nimitysvaliokunnan.


"Ryhtiä hallitustyöskentelyyn BoardMapping-arvioinnilla"

Ratia245

ARTIKKELI
Lauri Ratia 

Hallituksen on tärkeää huolehtia siitä, että työ on tehokasta sekä tuottaa yritykselle arvoa. Boardmanin partnerilla Lauri Ratialla on erittäin vahva kokemuspohja hallitustyöskentelystä sekä sen mittaamisesta. Hän suosittelee käyttämään BoardMapping-arviointia, joka on verkon yli toimiva hallituksen itsearvioinnin työkalu.

"Hallitustyöskentelyssä lähdetään periaatteessa siitä, että hallitus kootaan yhtiölle tärkeistä kompetensseista ja erilaisista henkilöistä, jotka tuovat hallitustyöskentelyyn tarvittavaa osaamista ja diversiteettiä. Tämä ei ole yksinkertaista ja vaatii riittävän usein toistuvia selvityksiä siitä, että hallitustyöskentely on tehokasta ja arvoa tuottavaa, vaikka se olisi selvitetty etukäteenkin."


"Startup-omistajuuden 5 kultaista sääntöä"

THUMB Essi AhtolaARTIKKELI
Essi Ahtola

Mitä startup-yrittäjän tulee pitää mielessä firman omistusrakennetta suunnitellessa? Kannattaako kaverin kanssa puolittaa omistus 50-50? Miten omistuksen käy, kun kuvioon astuu ulkopuolisia rahoittajia? Essi Ahtola summaa.


"Jokainen yritys on datayritys"

Poysti_Kaija_245x245

ARTIKKELI
Kaija Pöysti 

Boardmanin partneri Kaija Pöysti perustelee artikkelissaan, miksi perinteinen toimialaosaaminen ei enää riitä tekemään menestyksekästä yritystä. Datan ja sen analysoinnin merkitys tulee jatkuvasti olemaan tärkeämmässä asemassa, kun päätöksiä tehdään. 

"Olemme myös aina arvostaneet toimialaosaamista hakiessamme näihin yrityksiin johtajia ja hallitusjäseniä. Mutta mietitäänpä hetki. Hyvin perinteisen toimialan yritys eli maatalouden koneita valmistava John Deere toteaa, että he eivät ihan vielä käsittele aivan yhtä suuria tietomääriä kuin Amazon, mutta muutaman vuoden kuluttua leikkuupuimureista kerättävä data yhdistyy informaatiovirtoihin, jotka ovat suurempia kuin monessa IT-yrityksessä."


"Miksei kasvu kiinnosta Tutkimus"

Matikainen Esa 245x245ARTIKKELI
Esa Matikainen

Esa Matikainen toteutti tutkimuksen omistajuuteen ja sen kehittämiseen liittyvistä haasteista ja edellytyksistä. Riskinottohalu osoittautui lähinnä sanahelinäksi. Mikä yritysjohdolle ja omistajille merkitsee kasvua enemmän?


"Kuntayhtiön hallitus kouluneuvosto vai kiirastuli"

Rasila 245

ARTIKKELI

Tommi Rasila

"Osakeyhtiön hallituksessa istuvat sen omistajien valitsemat edustajat työskentelemässä yhtiön edun mukaisesti. Siis yhtiön edun, ei nimittävän tahon tai yksittäisen omistajan, näin toteaa osakeyhtiölakikin. Kuntayhtiöiden hallituksiin valitaan poliittisten valtasuhteiden mukaisesti ja samalla - kuntahallinnossa mutta ei osakeyhtiölaissa käytössä oleva - tasa-arvopykälä huomioiden henkilöitä, jotka parhaimmillaan edustavat hyvää toimialaosaamista mutta useimmiten edustavat ”kuntalaisen etua” tai ”asiakkaan näkökulmaa” ja pitävät samalla huolta taustayhteisönsä arvojen näkymisestä." Kuntayhtiöiden hallitustyöskentely vaatii kehitystä, erityisesti nyt kuntalakiuudistuksen yhteydessä. Lue Boardmanin partnerin Tommi Rasilan näkemys asiasta.


"Brändistrategia osaksi hallituksen vuosikelloa"

Pääkönen Tarja 245x245ARTIKKELI
Tarja Pääkkönen 

Yrityksen arvon kehitys on yksi hallituksen ja johdon tärkeimmistä tehtävistä. Boardmanin partneri Tarja Pääkkönen esittää, miksi brändistrategia pitäisi nostaa joka hallituksen vuosikelloon.


"Piilaakson parhaat palat"

Taru245

ARTIKKELI
Taru Lindeman 

Boardman järjesti syyskuussa viikon mittaisen innovaatioekskursion San Franciscoon ja Piilaaksoon. Mitä matkasta jäi käteen? Millaisia terveisiä matkalaiset toivat mukaan Suomeen?

"Innostus omaa työtä ja tekemistä kohtaan sekä ylipäänsä maailman tarjoamiin mahdollisuuksiin oli käsin kosketeltavaa ja tarttuvaa. Töitä tehdään paljon, mutta ei pelkästään, koska niin pitää tehdä, vaan koska oikeasti halutaan tehdä."


"Yritysvastuu on perheyrityksen arkipäivää"

Eva Paksuniemi 245ARTIKKELI
Eva Paksuniemi

Yritysvastuu on nyt pinnalla, mutta mitä se todella tarkoittaa yrityksille ja kuinka se yritysmaailmassa toteutuu? Eva Paksuniemi haastaa ottamaan mallia perheyrityksiltä.


"Kutsumuksena johtajuus ja jaettu arvo"

Aaltonen_Tapio 245x245

ARTIKKELI
Tapio Aaltonen 

"Kysymme, mikä on yrityksen kutsumus. Miksi yritys on olemassa? Onko yritys olemassa vain itseään varten vai onko sen olemassaololla suurempi tarkoitus?"

Tapio Aaltonen nostaa artikkelissaan esille kaksi tärkeää aihetta, yrityksen mission ja passion sekä näihin tiukasti liittyvän kutsumuksen. Jaettu arvo, yksi nouseva strategisen ajattelun trendi, kattaa alleen kaiken tämän. Lue, mistä on kyse!


"Venäjä edelleen mahdollisuuksien markkina"

Aleksi245

ARTIKKELI
Aleksi Kukkarinen 

Venäjä on liiketoimintaympäristönä tällä hetkellä hieman haasteellinen. Innorailin toimitusjohtaja Aleksi Kukkarisen mukaan ei liiketoimintaa Venäjällä kannata silti vähentää, saati vetäytyä markkinalta kokonaan, sillä huonoista ajoista selviytyminen tarkoittaa yleensä erittäin hyvää menestystä hyvinä aikoina. 

"On ollut ilo huomata, että monet suomalaiset yritykset eivät ole antaneet ilmeisesti väliaikaiseksi jäävän poliittisen epävarmuuden pelotella, vaan ovat johdonmukaisesti toteuttaneet Venäjä-strategioitaan. Ainoastaan pitkäaikaisella työllä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia." 


"Start-up-ilmiö on tullut jäädäkseen"

THUMB Essi AhtolaARTIKKELI
Essi Ahtola

Se on villinnyt Yhdysvallat, Suomen ja pian koko maailman. Siitä povataan talouden pelastajaa. Miten Boardman-verkosto on mukana start-up- ja kasvuyrittäjyys-buumissa?


"Tekemisen ja oppimisen riemu tuo tuloksia"

Friman_Maija-Liisa_245x245

ARTIKKELI
Maija-Liisa Friman

Boardmanin partneri Maija-Liisa Friman ruotii artikkelissaan sitä, mitä suomalaisilla hallituksilla on vielä opittavana. Hänellä on myös ehdotus, mistä oppia voisi löytyä. 

"Meidän kannattaisi oppia ruotsalaisilta vähän diskuteeraamista ja förankraamista. Miten käyttää tervettä järkeä ja selvitä eteenpäin, kun yritystoiminnan reunaehdot monimutkaistuvat ja lainsäädäntö, corporate governance, media, globalisaatio, digitalisaatio, toimialojen konvergoituminen ja uudet sukupolvet tuovat jatkuvia muutostarpeita. Mistä saada oppia ja uutta näkemystä?"


"Operatiivisen toiminnan strateginen arvo"

THUMB Matti LainemaARTIKKELI
Matti Lainema

Toteutus mielletään usein hallituksen vallan ulkopuoliseksi operatiiviseksi toiminnaksi. Kun toteutus nostetaan osaksi strategiaa, saa omistajakin sananvaltaa.


"Omistajuuden edellytyksiä on parannettava nopeasti"

anne berner 245

ARTIKKELI
Anne Berner 

Boardmanin partneri Anne Berner ruotii artikkelissaan suomalaisen omistamisen edellytyksiä sekä sitä, miten niitä tulisi parantaa. Hän korostaa sijoittamisen ja omistamisen eroa, sekä sitä, millaisiin tuloksiin päästään pitkäjänteisesti omistetuissa yrityksissä verrattuna sijoitusvetoisiin. 

"Oman pääoman merkitys yrityksen kasvun rahoituksen muotona on tarpeen tunnustaa. Omistajuuden merkitystä pitäisi pohtia kaikissa niissä yhteyksissä, joissa arvioidaan Suomen talouskasvua ja sen edellytyksiä."


"Kasvua omistajuudella"

Berner Anne 245x245ARTIKKELI
Anne Berner

Missä ovat hyvä omistajat? Missä on arvostus suomalaista omistajuutta kohtaan? Miten turvaamme kasvun ja tulevaisuuden hyvinvoivan Suomen? Omistajuudella, kirjoittaa Boardmanin partneri Anne Berner.


"Hallitus HEME-maailmassa"

Berqgvist+Lainema 245px

ARTIKKELI

J.T. Bergqvist, Matti Lainema 

"Pörssiyritysten näkymät kertovat tällaisesta kilpailuympäristöstä. Näkyvyys on sekä lyhyt että epäselvä, relevantit muuttujat heilahtelevat rajusti, jatkuvat yllätykset ilmentävät epävarmuutta. Vaikutussuhteet ovat usein monimutkaisia, mikä lisää päätöksentekijöiden tuskaa." Kuvatussa HEME-maailmassa on tärkeää, että suuryritysten hallitukset ovat tarkasti valittuja. Millaiset uuditukset ovat paikallaan uutta hallitusta valitessa? Lue Boardmanin partnerien J.T. Bergqvistin sekä Matti Laineman näkemys asiasta.


"TalentPartners-tutkimus 2 2 2012"

TUTKIMUS
Talent Partners & Boardman

Talent Partnersin ja Boardmanin yhteistössä toteut-
tama kysely julkistettiin 2.2.2012. Tiesitkö, että yli kolmannes yritysjohdosta ei pidä strategiaa ymmärrettävänä?


"Operatiivisesta johtamisesta aktiiviseen omistamiseen"

Lappi TimoARTIKKELI
Timo Lappi

Vuonna 2006 Timo Lappi luopui palkkatyöstä ottaakseen osaa uuden lakipalveluyrityksen rakentamiseen. Nyt vuonna 2012 operatiivinen vastuu on muuttunut aktiiviseksi omistajuudeksi.


"Teollisen Internetin arvo yrityksen omistajille ja hallitukselle"

Poysti_Kaija_245x245ARTIKKELI

Kaija Pöysti

Teollisesta intenetistä puhutaan nyt paljon. Teknologiateollisuus näkee sen tuomat uudet palvelut ja tuotteet suomalaisen teollisuuden pelastajana.

Teollisen internetin arvioidaan tuottavan koko maailmassa 15,3 biljoonan dollarin verran kasvua vuonna 2030. Tästä Eurooppaan tulee kasvua 2.800 miljardia dollaria. Näin suurista luvuista puhuttaessa voidaan kysyä, mistä teollisessa internetissä lopulta on kyse. Jälleen uudesta hypestä vai todellisesta vallankumouksesta? Ja onko sillä mitään merkitystä suomalaisyritysten hallituksille ja omistajille?


"Suomi nousuun"

Haapanen Mikko 245x245ARTIKKELI
Mikko Haapanen

Kotimainen omistajuus on välttämätöntä yhteiskuntamme kehityksen ja henkisen rikastumisen kannalta. Mitä mahdollisuuksia ja riskejä tulevaisuus pitää sisällään?


"EU n perusperiaattet tukevat federalistista pankkiunionia"

LJT Sinikka artikkeliARTIKKELI

Sinikka Salo

Euroopan yhdentymisen kantava voima on kansalaisten, tavaroiden ja palvelujen sekä pääoman vapaa liikkuminen EU:n alueella. Toimivien sisämarkkinoiden aikaansaaminen vahvistaa EU:n aloutta ja sitä kautta sen yhtenäisyyttä ja myös globaalia vaikutusvaltaa.

Vuoden 1992 isämarkkinalainsäädännön jälkeen tärkein virstanpylväs oli euron käyttöönotto ja yhteinen ahapolitiikka vuoden 1999 alussa. Talous- ja rahaliitossa (EMU) viimeistään siirryttiin pelkästä vapaakauppa-alueesta syvempään integraatioon, kohti todellisia sisämarkkinoita. Yhteisten euroalueen rahamarkkinoiden luomisen lisäksi rahoitusmarkkinat kokonaisuudessaan ml. maksujärjestelmä alkoivat yhdentyä yli kansallisten rajojen....


"B2020 Julkaisu"


"Corporate Governance päivitettävä tälle vuosituhannelle"

Tiihonen_Timo_245x245

ARTIKKELI

Timo Tiihonen 

"Mutta CG ohjeistukset elävät nykyisin omaa elämäänsä. Sopivat hyvin perinteisiin yhtiöihin joilla markkinat ovat kohtuullisen stabiileja. Näin on vielä joillakin teollisuuden alueilla. Mutta uudet menestystarinat elävät aivan toisenlaisessa maailmassa."

Boardmanin partneri Timo Tiihonen pohtii Corporate Governancen nykytilaa artikkelissaan. Ovatko ohjeistukset jääneet ajassa jälkeen? Kuka päättää yrityksen arvostuksesta? Mitä tilanteelle voi tehdä?   


"Mitä on yrittäjyys"

Lainema_Matti200x200

ARTIKKELI

Matti Lainema 

Boardmanin partneri Matti Lainema pohtii mielenkiintoisessa artikkelissaan yrittäjyyden olemusta. Hänen mukaansa hallitukset ovat jo osittain omaksuneet yrittäjämäisen tyylin, mutta yritysjohtajat vielä etsivät sitä. Mistä tulevaisuuden yrittäjähenkisiä johtajia löytyy ja kenen tehtävä heidän tunnistamisensa on?

"Oman yrityksensä perustaneet ihmiset ovat aitoja yrittäjiä. He eroavat selkeästi suurten yritysten johtajista. Yrittäjät tuntevat pystyvänsä muuttamaan maailmaa, heidän itseluottamuksensa on lujempi ja he uskovat kapean näytteen edustavuuteen suurten yrityksen johtajia enemmän."


"Työelämän merkityksellisin suhde"

koskinenhiltunen 245x245

ARTIKKELI


Arto Hiltunen
Satu Koskinen

Hiltusen ja Koskisen mukaan työelämän merkityksellisin suhde on toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välinen. Tällaisessa suhteessa on jo lähtökohtaisesti monenlaisia erityispiirteitä, joista on säädetty mm. osakeyhtiölaissa. Laeista huolimatta yrityksillä on tulkinnanvaraa myös yritys- ja tilannekohtaiselle tulkinnalle. Miten tämä vaikuttaa suhteeseen ja onko esimerkiksi henkilökemioilla merkitystä?


"Kuinka valita täydellinen hallitus"

Timo Lappi kasvokuva 275

ARTIKKELI
Timo Lappi 

Boardmanin partneri ja Boardman 2020 -ryhmän hallituksen jäsen Timo Lappi listaa viisi vinkkiä täydellisen hallituksen valintaan. "Minkälainen siis on täydellinen hallitus? Siinä on viisi jäsentä, jotka edustavat monimuotoisesti erilaisia kokemustaustoja, ikäryhmiä ja sukupuolia."


"Suomalaiset huipulla"

Bergqvist_JT_245x245

ARTIKKELI

J.T. Bergqvist 

"Yritystoiminnassa tehdään sekä oikeita että vääriä valintoja. Suomalaisen hissiyhtiön omistajilla on ollut ohjenuora, jonka mukaan johdon valinnoista mielellään yli puolet olisi oltava oikeita. Tämä lienee hyvä nyrkkisääntö."

Millaista johtajuutta yritys tarvitsee? Miten oikeanlainen luotsaminen näkyy yrityksen arjessa? Entä mitä hyötyä tästä kaikesta on ja miten kotimaisuus vaikuttaa yrityksen johtamiseen? Boardmanin partneri J.T. Bergqvist pohdiskelee näitä asioita ja suomalaista johtajuutta artikkelissaan "Suomalaiset huipulla"


"Miksi kannattaa olla mukana kolmannen sektorin hallituksissa"

ARTIKKELI
Heikki Lehmusto 

Boardmanin partneri Heikki Lehmusto kertoo artikkelissaan, miksi erityisesti liiketoiminnan osaajien kannattaisi olla mukana myös kolmannen sektorin hallituksissa. "Kysymykseen on monta vastausta. Se on kansalaisvelvollisuus, se on vastuunottoa yhteisistä asioista, se on kivaa, kannustavaa, kannattavaa ja elämänpiiriä laajentavaa."


"Omistajien uusi vastaisku"

THUMB Matti Lainema

ARTIKKELI

Matti Lainema 

Boardmanin partneri Matti Lainema käsittelee artikkelissaan "Omistajien uusi vastaisku" yrityksen omistajia sekä hallituksen roolia. Hänen mukaansa omistajat ottavat takaisin yrittäjän roolia hallituksilta.

"Ehkä Koneen ja Googlen mallit kertovat omistajien uudesta vastaiskusta, eli yrittäjyyden ottamisesta jälleen omiin käsiin ja vastaavasti hallituksen roolin keventämisestä. Näissä esimerkeissä hallitus ei todellakaan enää ole yrittäjä, vaan tämän roolin ovat omistajat jälleen ottaneet käsiinsä."


"Työn merkityksellisyydestä"

Jens_artikkeli

ARTIKKELI
Jens Sørensen

Boardmanin Tulenkantajien tuore puheenjohtaja Jens Sørensen käsittelee artikkelissaan työn merkityksellisyyttä. Milloin työ on merkityksellistä? Kuka sen määrittelee? Miksi yrittäjät kokevat lähes poikkeuksetta tekevänsä merkityksellistä työtä? Millaisia hyötyjä merkityksellinen työ tarjoaa ja kenelle?

"Kysymys onkin siis – miten määritellä merkityksellisyys? Pääministeri Jyrki Katainen puhui äskettäin siitä, kuinka kaikki työ on merkityksellistä. Kuinka kaikki työ on arvokasta. Teema on ollut, kuten mainittu, sama eduskuntavaaleista saakka. Itse haluaisin erotella lähestymistavan merkityksellisyyteen kahteen eri lokeroon, sillä asiaa ei voi katsoa vain yhdeltä kantilta."


"Mitä hallituksen jäsenen pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta - ja miksi"

Poysti_Kaija_245x245

ARTIKKELI

Kaija Pöysti 

Sosiaalisen median hyödyntäminen työyhteisöissä kasvattaa suosiotaan jatkuvasti. Puhutaan wikistä, teollisesta internetistä ja intranetistä, jossa kaikki voivat keskustella. Mitä Social Business Design oikeastaan on?

Sosiaalinen media voi joko tehostaa tai hidastaa yrityksen prosesseja. Oikein tehty toteutus, jalkauttaminen ja johto ovat avaimet onnistumiseen. Mitä hallituksen jäsenen tulisi tästä kaikesta tietää - ja miksi, sitä Boardmanin partneri Kaija Pöysti avaa artikkelissaan.


"Yrityskulttuuristako kasvun ja jatkuvuuden moottori"

Lystimaki_Jussi_245x245

ARTIKKELI

Jussi Lystimäki

Millainen merkitys yrityskulttuurilla ja strategialla on yritykselle? Millaista johtamista tarvitaan, jotta ihmiset saadaan innostumaan työstään? Mitä paremmin työntekijät viihtyvät, heidän työpanoksensa nousee ja yhtiön tulos mitä todennäköisemmin paranee.

Partneri Jussi Lystimäki pohtii yrityskulttuurin merkitystä ja oikeanlaisen johtamisen vaikutuksia nykypäivän yrityksessä.


"Suomi nousuun seminaareilla"

LJT Sinikka artikkeli

ARTIKKELI

Sinikka Salo 

Liikkeenjohdollisella Tutkimusryhmällä on aktiivinen vuosi takana ja se järjesti monipuolisesti erilaisia seminaareja liittyen ajankohtaisiin aiheisiin.  Artikkelissaan Salo käsittelee kolmea mielenkiintoista teemaa, jotka sopisivat hallituksenkin agendalle. Löytyykö seminaareista avaimia Suomen ongelmien ratkaisuun? 


"Kaaoksesta kasvuun"

Matikainen_Esa_245x245

ARTIKKELI

Esa Matikainen 

Viime vuodet Suomi on etsinyt kasvuyrityksistä uutta talouskasvun veturia suuyritysten vähentäessä työvoimaansa. Menestystarinoita kuten Rovio ja Supercell on jo. Laajemmin tarkasteltuna suomalaisten yritysten ajatusmaailma on kuitenkin saavutettuja asemia suojeleva, ei kasvua hakeva.

Kauppatieteen tohtori Esa Matikainen pohtii kasvun edellytyksiä yrityksen hallituksen näkökulmasta. 


"Asiakasomisteisuudella uusiin ulottuvuuksiin"

Hiltunen Arto 245x245ARTIKKELI
Arto Hiltunen 

Asiakasomistajapohjaisia yrityksiä on viime aikoina 
arvosteltu omien omistajiensa tarpeiden unohtamisesta. Boardmanin partneri ja osuustoiminnan vankka osaaja 
Arto Hiltunen ottaa osaa kriittiseen keskusteluun.


"Oppiminen ilman tunnetta on yliarvostettua"

Aaltonen_Tapio 245x245ARTIKKELI

Tapio Aaltonen

Millaista oppiminen on tänä päivänä? Minkälaista oppimista hallitusten jäsenet tarvitsevat ja miten uutta osaamista hankitaan? Näitä teemoja Boardmanin partneri Tapio Aaltonen pohtii artikkelissaan "Oppiminen ilman tunnetta on yliarvostettua".


"Kotitaloudetko pörssin pelastajiksi"

Pohjola Markku 245x245

ARTIKKELI
Markku Pohjola 

Suomalaissijoittajien määrä on kasvanut Nokian osakerekisterissä. Joukko piensijoittajia - kotitalouksia - on ilmaantunut muiden yhtiöiden omistajiksi. Saadaanko näillä eväillä Suomen pörssi uuteen nousuun?


"Mitä Euroopan tulevaisuuteen kuuluu"

Olli Rehn -kirjaKIRJA-ARVIO
Sinikka Salo

Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehn puhui Liikkeenjohdollisen Tutkimusryhmän (LJT) syyskokouksessa 27.9.2012 EU:n tulevaisuudesta. Hän käsittelee aihetta tuoreessa Myrskyn silmässä -kirjassaan, josta LJT:n puheenjohtaja Sinikka Salo antaa arvion.


"Omistajan valta nyt ja tulevaisuudessa"

THUMB Matti LainemaARTIKKELI
Matti Lainema

Keskitetysti omistetuissa, sekä listaamattomissa että pörssiyrityksissä, omistajilla on valtaa. Kyse on siitä, miten he valtaansa käyttävät, mutta myös siitä, mihin  he valtaansa käyttävät.


"Korkeakouluopiskelijoilla yrittäjyys hakusessa"

THUMB Opiskelijayritt�ysTUTKIMUS
Asko Miettinen

Joka toinen vuosi toteutettava GUESSS-tutkimus näyttää, että palkkatyö jyrää yrittäjyyden opiskelijoiden keskuudessa. Tästä huolimatta yrittäjyysvoimaindeksi Suomessa on maailman kärkikastia! Mitä suomalaisopiskelija todella yrittäjyydestä ajattelee?


"Kuka lohduttaisi mokannutta yrittäjää"

THUMB Essi AhtolaARTIKKELI
Essi Ahtola

Bisneksessä kaikki ei aina mene putkeen. Essi Ahtola valottaa, miten ja miksi Kansainvälisellä Epäonnistumisen päivällä (13.10.) on väliä mokanneelle yrittäjälle.

"Monimuotoisen hallituksen monet kasvot"

THUMB DiversiteettiryhmaARTIKKELI
Diversiteettiryhmä

Lokakuussa 2012 julkaistu "Monimuotoisuus yrityksen ohjauksessa ja hallitustyössä" valottaa diversiteettiä ja sen merkitystä yrityksen menestyksen avaintekijänä.