Meidän kaikkien omaa3Paneeli

OWNERSHIP COMPETENCE AND THE FUTURE OF FINLAND CONFERENCE
June 15th, 2017 Finlandia Hall, Helsinki

Monet tuoreet menestystarinat, kuten Supercell, Netflix ja Smartly.io ovat nojanneet samaan omistajuusstrategiaan: yrityksessä kaikki ovat omistajia. Yhteisellä omistajuudella luodaan niin rahaan perustuva motivaatio kuin itsenäinen kehitysorientoitunut meininki: Kun kaikki omistavat yhtiön osakkeita, on taloudellinen menestys kaikilla yhteinen päämäärä. Toisaalta, kun vaikutusvalta on hajautettu, rakentuu yhtiöön "henkistä omistajuutta", vahvoja itsenäisiä yksiköitä, jotka pystyvät johtamaan itseään ja tekemään hyviä itsenäisiä päätöksiä. Omistajuus voi myös olla tehokas, ja jopa välttämätön keino houkutella huippuosaajia yritykseen.

Boardmanin yhdessä osaamiskumppaniensa Roschierin, PwC:n, Varman ja Nordean kanssa järjestämässä Suomi 100-juhlavuoden konferenssissa pohdittiin Suomalaista omistajuutta. Tapahtuman kolmannessa paneelikeskustelussa keskusteltiin omistajuuden muutoksista. Paneelissa ajatuksiaan jakoivat kasvuyritys Smartly.io:n omistaja ja toimitusjohtaja Kristo Ovaska, sarjayrittäjä ja enkelisijoittaja Moaffak Ahmed sekä Huone Events Hotels Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Evon Söderlund. Paneelin moderoinnista vastasi yrittäjä ja enkelisijoittaja Riku Asikainen.

Omistajuus houkuttaa ja koukuttaa huippuosaajia

Monet meistä haluavat olla aktiivisesti luomassa omia menestystarinoitamme: Merkityksellisintä on palkkapussin suuruuden sijaan mahdollisuus rakentaa jotain merkityksellistä yhdessä, sen oman huippuporukan kanssa.

Huipputekijöillä on varaa valita roolinsa yrityksessä, eikä moni enää tyydy työntekijän rooliin vaan haluaa omistaa oman siivunsa yrityksestä. Suomalaisia kasvuyrityksiä yhdistääkin työntekijöiden omistajuus.

Ilman lupausta omistajuudesta meidän ei olisi mahdollista saada huippuosaajia, saatikka pitää heitä, koska kilpailu on niin kovaa, Ovaska kertoo.

Koska kukaan ei halua katsoa vierestä väärien päätösten tekoa, halutaan myös omistaa osakkeiden lisäksi valta tehdä päätöksiä oman huipputietämyksen pohjalta. Kun rakennetaan oikeanlainen ilmapiiri, kulttuuri, kommunikaatio ja yhteinen selkeä visio, on vallan jakaminen mahdollista, ja tehokastakin.
Kun pelkkä tieto omistajuudesta ei riitä on syytä muistaa, ettei kykyjä houkutella kertomalla mitä on saavutettu, vaan miten on saavutettu.

Omistajuus voimaannuttaa

Sitoutuneet työntekijät luovat parhaimmillaan vahvan yhteisön, jonka yhteisenä päämääränä on viedä yritystä eteenpäin. Yrityksen yhteisöllistyminen vaatii usein yhteisen omistajuuden lisäksi hyvän tarinan ja arvot, joita toteutetaan jokapäiväisessä toiminnassa.

Huone Tapahtumahotellissa nämä yhteisöllistymisen kulmakivet ovat paikallaan. Kouluttamattomana Malesiasta Suomeen saapunut Söderlund työllistää nyt yrityksessään reilut 20 työntekijää, jotka kaikki työtehtävistään riippumatta omistavat yhtiön osakkeita. Taustalla omistuksen jakamiselle työntekijöiden kesken on Söderlundin halu voimaannuttaa työntekijöitä omistajuudella ja viedä yhtiötä eteenpäin vahvasti motivoituneiden tekijöiden voimin.

Entäs ne johtajat?

Johtaja on joku johon luottaa, ja jolta saada inspiraatiota. Tekijöille vaikutusvalta on tärkeää, mutta johtajat luovat kontekstin, jossa toimia ja tehdä päätöksiä: he teroittavat yrityksen vision, mission sekä arvot, ja tarjoavat tarvittavat työkalut itsenäisten tiimien tueksi.

Julkaistu 14.8.2017
Elina Harju, Boardman Oy