"An afternoon with global minded entrepreneurs - Recap of the Growth Board event"

markko-vaarnas-300x300ARTICLE by Markko Vaarnas, Member of the Board of Boardman2020

What is the secret of taking a business global? Forget textbooks. There is no one magic formula or theory, only lots of homework, time spent on strategy, time spent on testing and learning - and unlearning. ‘Be smart and run fast' would probably be the essence. But how does that happen?

Growth Board 2015, organized by Boardman2020 with the help of Takeoff Partners, brought together Finnish entrepreneurs and business leaders interested in international growth.

Instead of theorizing, the conference focused on practical experiences, and provided concrete examples that spring from the experiences of the facilitators and participants. The afternoon program consisted of two keynote speakers and seven facilitated roundtable discussions. Plenty of time was also reserved for networking, and the participants used it well.


"Ruotsi liittyy Euroon mutta ei Natoon"

Göran Perssonin haastatelu
Eeva Pesonen, Kauppalehti

"Ruotsi liittyy euroon. Euroalueen kriisin jälkeen", Persson sanoo Kauppalehdelle Saariselällä pidetyn Boardmanin järjestämän Kaamos Forumin yhteydessä. "Olemme erittäin haavoittuvia, jos jäämme ulos eurosta. Joskus käy tuuri, ja voimme saada valuuttakurssietua, mutta valuuttakurssiriskin vuoksi voimme joutua myös hyvin vaarallisiin tilanteisiin", hän sanoo.

Lue koko haastattelu > Ruotsi liittyy Euroon, mutta ei Natoon


"Omistajista yrittäjyydestä ja kasvusta"

Lainema_Matti_245x245_tummaARTIKKELI Matti Lainema, Boardman -partneri

Perinteisesti uskomme, että pääoma on Suomessa niukka resurssi. Maailmassa ja Suomessa on kuitenkin runsaasti pääomaa, onhan osakkeiden hintakehitys eriytynyt yritysten reaalisesta kehityksestä. Teorian mukaan runsas tarjonta laskee hyödykkeen hintaa, mutta se ei näytä koskevan pääoman hintaa eli tuottovaatimuksia. Investoinnit ovat keskittyneet tehokkuutta lisääviin investointeihin, joiden tuotto on ollut hyvä ja riskitaso alhainen.

Tätä ilmiötä tarkastellessaan Clayton M. Christensen ja Derek van Bever toteavat kirjoittamassaan HBR:n artikkelissa The Capitalist's Dilemma, June-July 2014, ....


"Disruption uhat hallituksella ja huvilalla"

Lehmusto_Heikki

ARTIKKELI Heikki Lehmusto, Boardman -partneri

Vapaa-ajan asunnolla täytyy käydä tsekkaamassa säännöllisesti paikat, että puita ei ole kaatunut talojen päälle eivätkä hiiret tai muut kutsumattomat vieraat ole vallanneet lämpimiä tiloja. Hiukan samalla tavalla kuin johdon ja hallituksen on elettävä yrityksen reaalimaailmassa ja kaikilla tasoilla ymmärtääkseen, että kuluhiiret eivät nakerra kannattavuutta eivätkä uhat kaadu päälle.

Mutta kulut ja uhat ovat vain toinen puoli totuutta....

"Takeaways from Silicon Valley Do s and Dont s for an Aspiring Startup"

markko-vaarnas-300x300

ARTICLE by Markko Vaarnas, Member of the Board of Boardman2020

I recently participated in a one-week Silicon Valley tour that was organized by the Finnish executive networking company Boardman. Together with a group of fellow-Finns, most of us entrepreneurs, investors and growth advisors, we had a chance to hear the Silicon Valley experiences of many interesting startups and tech giants. I'll provide a brief 5-point recap of the visit in particular from the point of view of internationalization, the special focus of my company Takeoff Partners.

1) Attitude is key

Well you knew this one, right? During our visit we heard about ‘Thinking Big' quite a few times. Silicon Valley is no place for mediocre growth plans. Also logically, without the famous ‘Can Do' attitude one just simply won't sustain in such tough place as SV. ...


"Omistajuudella on väliä - Tytäryhtiötalous 2 0"

Rasila_Tommi_245x245

ARTIKKELI Tommi Rasila, Boardman-partneri

Aikanaan elimme pääkonttoritaloudessa: Tehtaat ja muut yritykset olivat paikkakunnilla merkittäviä tekijöitä ja niillä oli kasvollinen omistus ja johto. Kun yrityksiä ostettiin tai ne muuten ketjuuntuivat, siirtyi omistus ja sen mukana pääkonttori usein kauemmas vanhalta kotipaikkakunnalta. Tytäryhtiöillä oli kuitenkin edelleen päätäntävaltaa ja usein myös kasvot paikallisen johdon ominaisuudessa. Tänään tytäryhtiöiden asema käy yhä heikommaksi ja pääkonttorit, jotka aikanaan siirtyivät pääkaupunkiseudulle, ovat yhä useammin ulkomailla. Samalla olemme siirtymässä ala kerrallaan tytäryhtiötaloudesta eteenpäin kohti uutta vaihetta.

Ellet maksa siitä, niin...


"Asiakastalous on jo täällä Valitset sen tai et"

Rosendahl_Jaana_245x245ARTIKKELI Jaana Rosendahl, Boardman Alumnihallituksen jäsen

Olen toiminut asiakkuuksien kehittämisen, brandien ja digitaalisuuden maailmassa kauan, lähinnä isoissa yrityksissä ja vähintäänkin niin kutsutuissa perinteisissä yrityksissä. Toimintani fokuksena on ollut muutos: muutos tuote- tai tuotanto-ohjautuvasta liiketoimintalogiikasta asiakasohjautuvaan. Olen aina nähnyt digitaalisuuden sekä välineenä tähän muutokseen että sen mahdollistajana - ja jopa välttämättömyytenä aidon asiakasohjautuvuuden saavuttamiseksi. Kokemukseni mukaan yritysten tahtotila tämän muutoksen strategisesta välttämättömyydestä vaihtelee, muutoksen kokonaisvaltaisuuden takia.

Taannoisen Piilakso-ekskursioni...


"cando payitforward thinkbig"

ARTIKKELI Tommi Rasila, Boardman -partneri Rasila_Tommi_245x245

Vietin juuri viikon Piilaakson innostavassa ilmapiirissä. Tutustuimme suomalaisten isäntien opastuksella Googleen, Facebookiin ja Stanfordiin ja vierailimme menestyvissä startupeissa. Sikäläistä asennetta voi kuvata kolmella ilmaisulla:

  • #cando eli kaikki onnistuu jos tosissaan yritetään. Esteet ja kilpailu ovat voittamista varten, helpot hommat muita varten.
  • #payitforward eli autetaan niitä, joita osataan auttaa. He auttavat sitten aikanaan muita ja kaikki hyötyvät. Hyvä kiertää.
  • #think big eli omalla idealla valloitetaan vähintään oma manner tai sitten koko maailma. Vaikket tiedä pystyväsi niin yritä edes. Myös epäonnistua saa, siinä oppii.

"Yhtiökokous tänään ja huomenna"

Lindeman_Taru_200x200ARTIKKELI Taru Lindeman, Boardman Oy:n toimitusjohtaja

Boardmanin viime viikon pörssiyhtiöfoorumin tilaisuudessa keskusteltiin nykyisistä yhtiökokouskäytännöistä, sekä erilaisten säännösten ja regulaation vaikutuksista yhtiökokouksissa päätettäviin asioihin. Yhteisesti nähtiin tarve kehittää yhtiökokouksia strategisempaan suuntaan, jossa ne paremmin ottaisivat huomioon osakkeenomistajien tarpeet ja parhaimmillaan myös edistäisivät yhtiöihin tehtäviä sijoituksia.

Tuttua kauraa ja pakkopullaa

Päällimmäiseksi keskustelusta jäi mieleen, että tämänhetkiset yhtiökokoukset ovat monestakin näkökulmasta turhauttavia.


"Tulevaisuus on jo täällä se vain ei ole jakautunut tasapuolisesti"

Harra-Salonen_Katri_150x150ARTIKKELI Katri Harra-Salonen, Hallituksen jäsen, Boardman2020

Matkustimme Boardman2020-kasvuyrittäjäporukalla jo toista kertaa Piilaaksoon. Mukana oli muutama jo toisen kerran matkaan lähtenyt - kysymys kuuluukin, miksi ihmeessä uudestaan?

Oma motiivini liittyy tietysti suoraan omaan työhöni. Työskentelen tulevaisuuden parissa, yritykseni UMB tekee strategia- ja liiketoiminnan konseptointityötä suomalaisille uutta kilpailukykyä ja kasvua rakentaville yrityksille.
Digitaalisen liiketoiminnan kehitys on yksi avainalueistamme ja asiakkainamme on sekä muutosta rakentavia suuryrityksiä että maailmalle menossa olevia start-up yrityksiä.


"Piilaaksosta meidät erottaa Suo Kuokka ja Jussi"

Rosendahl_Jaana_245x245ARTIKKELI Jaana Rosendahl, Alumnihallituksen jäsen, Boardman

Media julistaa milloin koko Suomen, milloin Espoon tai Helsingin Suomen Piilaaksoksi. Mutta ei näistä paikoista Piilaaksoa saa sillä, että niihin on kertynyt tukku teknologiayhtiöitä. Piilaakso ei ole Piilaakso yksittäisen toimialan takia.

Piilaakso on Piilaakso sinne syntyneen kulttuurin takia: Ilmapiiri. Asenne. Arvot. Toimintatavat. Ja Uskomukset. Piilaaksossa on kyetty synnyttämään yhtenäinen, menestystä kaikin tavoin ruokkiva kulttuuri kokonaiselle kasvuyrittäjyyttä edistävälle ekosysteemille. Ekosysteemille, johon kuuluu yrittäjiä, mentoreita, neuvonantajia, rahoittajia, suuryrityksiä, yliopistoja, tutkimuslaitoksia,... Ja ne kaikki pyrkivät samaan tavoitteeseen: kasvattamaan huippuyrityksiä huomisen tarpeisiin.


"Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla"

ARTIKKELI Ville Iho, Operatiivinen johtaja, Finnair Oyj

Finnair lensi San Franciscoon 90-luvulla, ennen eurooppalaisen ilmailun rakennemuutosta. Vietin viime viikon tämän huikean kaupungin ympäristössä yhdessä kolmenkymmenen muun yritysedustajan kanssa, opiskelemassa tämän ajan rakennemuutoksia muilla toimialoilla.

Konservatiivisempi korporaation edustaja saa Piilaaksosta helposti holtittoman kuvan. Kuumien yritysten ja erityisesti startup-yritysten kohdalla puhutaan ainoastaan kasvusta; kannattavuudella, kassavirralla saati taseella ei tunnu olevan arvoa. Enkelisijoittajat...


"Luovuudellako Suomi nousuun"

Mehtala_Satu_245x245YHTEENVETO: Satu Mehtälä, Boardman -partneri, Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja

Alustajat: Tuomas Auvinen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani, Tuula Antola, Espoon kaupungin elinkeinojohtaja, Aleksi Bardy, elokuvatuottaja ja Aalto-yliopiston elokuva- ja televisiotuotannon professori.

Tuomas Auvisen otsikkona oli "Huono johtaminen tappaa luovuuden". Auvinen painotti organisaation onnistumisen edellytyksenä, että se on uudistuva ja innovatiivinen sekä osaa motivoida henkilöstöään. Haaste on myös se, miten johtaja voi johtaa ihmisiä jotka ovat itseä fiksumpia, eivätkä halua tulla johdetuiksi. Tuomaksen ydinoppi esityksessä oli että johtajan pitää innostaa ihmisiä luovaan intohimoon ja että johtaminen on enemmän suunnan ja reunojen näyttämistä: tulee määritellä "hiekkalaatikon" reunat ja antaa ihmisille vapaus toimia niissä puitteissa. Todettiin, että tämänhetkiset johtamismallit ovat teolliseen maailmaan ja teolliseen työhön soveltuvia, eivätkä vastaa nykyisen luovuutta tarvitsevan työn vaatimuksia.


"Positiivinen etunoja kasvun kierre ja uutuuden nälkä oppeja Piilaaksosta"

ARTIKKELI Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja, Terveystalo Group

Olin viime viikolla tutustumassa Piilaakson toimintaympäristöön, toimijoihin ja ideoihin. Kävimme Boardmanin järjestämällä matkalla noin 30 hengen voimin tutustumassa useisiin toimijoihin Googlesta ja Facebookista, Stanfordin yliopistoon ja innostaviin suomalaisiin kasvuyrityksiin kuten Idean ja MeeDoc. Piilaaksossa tulevaisuuden voi jo aistia ympärillään ja keskitetty ohjaus muuttuu hajautetuksi älyksi. Maailma, missä autot ajavat itsekseen, laitteet puhuvat keskenään ja koneista tulee tekoälyn myötä ihmisen elämäntapa-coacheja on jo käytännössä kulman takana.


"Facebookin käänteinen johtamiskulttuuri"

Rantanen_Susanna_162x162

ARTIKKELI Susanna Rantanen, Boardman2020 hallituksen puheenjohtaja

Vietin viime viikon Piilaaksossa muun muassa tutustumassa paikalliseen yrittämiseen, johtamiseen ja työelämään. Visiitti Facebookille oli erityisen inspiroiva. Saimme kuulla Facebookin johtamiskulttuurista, jonka keskiössä ovat yksilön valta, vapaus ja vastuu toteuttaa omaa rooliaan itselle innostavimmalla tavalla, ...


"Why Silicon Valley"

Karhapaa_Merja_254x254

ARTIKKELI Merja Karhapää, Boardman -partneri

I participated in Boardman´s trip to Silicon Valley in September 2015. I have selected some insights that could be useful to know and understand. There is a Finnish saying used by Finns working in Silicon Valley that roughly translates as 'Don't piss in Paradise'. It is one rule over other rules. It means means 'Don't ruin a good thing' or 'Don't bite the hand that feeds you'. Secret of Silicon Valley is in a strange combination of sharing and competing.  

There is one rule over other rules: "Don't piss in the paradise." Secret of Silicon Valley is in a strange combination of sharing and competing. In the 30 miles long, 15 miles wide area there is an amazing concentration of diversity, skill and money.

And yet, what really makes ...


"Omistamisen etiikka"

Aaltonen_Tapio_245x245

ARTIKKELI Tapio Aaltonen, Boardman -partneri

Etiikka kuuluu kaikille elämänalueille. Viime vuosina on puhuttu esimerkiksi johtamisen etiikasta. Omistamisen ympärillä käytävä julkinen etiikkakeskustelu on turhan helposti vain heittoja, vaikenemista tai närkästystä akselilla rikkaat-köyhät.

Monet filosofit ovat puhuneet omistamisesta, sellaiset kuin Aristoteles, Platon, Cicero, John Stuart Mill, David Hume, John Locke ja John Rawls, unohtamatta Adam Smithiä ja Karl Marxia.

"Digitaalisuus haastaa instituutiot ja johtamisen Alumnipäivä 31 8"

Lindeman_Taru_200x200

YHTEENVETO Taru Lindeman, toimitusjohtaja

Järjestimme 31.8. Boardman Alumniverkoston tilaisuuden, jossa kuulimme digitalisaation asettamista uhkista ja mahdollisuuksista niin maan hallituksen, suurten pörssiyhtiöiden kuin kansainvälistyvien kasvuyhtiöidenkin näkökulmasta. Muutamat teema korostuivat alustuksissa ylitse muiden.

  • Sääntelyn ja regulaation purkaminen välttämätöntä
  • Palvlullistaminen koskee kaikkia
  • Työn tekeminen ja oppiminen muuttuvat
  • Ihminen ja johtamisen ratkaisevat

"Vastuullisuus - lisää hallintokoodia vai uuden liiketoiminnan lähde"

Ahtola_Essi_192x188

Yhteenveto: Essi Ahtola, Brand Compass -ohjausryhmän jäsen

Mitä tarkoitamme, kun puhumme vastuullisuudesta? Mistä yritys ylipäänsä on vastuussa ja kuka voi määrittää yrityksen vastuullisuuden sfäärin - yrityksen johto, sidosryhmät, yhteiskunta?

Tiistaina 25.8. Boardman-osaamiverkoston Olohuoneella keskusteltiin vastuullisuudesta ja sen vaikutuksesta yrityksen maineeseen. Keskustelemassa ja omia kokemuksiaan jakamassa olivat Anna Kotsalo-Mustonen (BSAG), Sirpa Juutinen (PwC), Tarja Pääkkönen (Boardman Brand Compass), Timo Ritakallio (Ilmarinen), Tommi Tervanen (Kotipizza) ja Tom Weymarn (Boardman), sekä 30-henkinen yleisö.


"Työsarkaa on molemmille hyvää yhteistyötä voidaan syventää"

Eloranta_Jorma

Jorma Eloranta, Hallituksen puheenjohtaja, Directors' Institute of Finland (DIF) ja Mikko Haapanen, Hallituksen puheenjohtaja,  Boardman Oy 

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry:n (DIF) ja Boardman Oy:n hallitukset viettivät elokuisen aamupäivän Boardmanin olohuoneessa pohtien hallitustyöskentelyn kehittämisen moninaista työsarkaa. Yritysten toimintaympäristöjen muuttuessa entistä vaativimmiksi, niin globalisoitumisen myötä kuin valitettavasti myös sääntelyn lisääntyessä, tarve jatkuvasti kehittyä hallitustyössä on kasvanut. 

Tapaamisessa käytiin läpi kummankin yhteisön toimintaperiaatteita ja muotoja.

Haapanen_Mikko_245x245

Keskustelussa todettiin, että vaikka molemmat organisaatiot toimivat yritysten hallitustyöskentelyn kehittämisen alueella - jopa niin, että moni hallituksissa toimivakaan ei aina osaa hahmottaa kummasta organisaatiosta kulloinkin on kysymys - ei erilaisten toimintamallien takia häiritsevää päällekkäisyyttä ole. Totesimme päinvastoin, ettemme ole kilpailijoita, vaan pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden on hyvä jatkossakin koordinoida toimintaansa aikataulujen ja muiden vastaavien käytännön seikkojen osalta ja huolehtia siitä, ettei resursseja tuhlaavaa päällekkäisyyttä pääse syntymään.


"Valtio omistajana"

Osmo_Soininvaara

ARTIKKELI Osmo Soininvaara, Boardman LJT:n hallituksen jäsen

Valtion teollisuusyritykset olivat alun perin vastaus ilmiselvään tarpeeseen. Pääomaköyhän maan piti teollistua. Ilman valtionyhtiöiden luomaa perustaa Suomi olisi teollistunut hitaammin ja olisimme nyt paljon köyhempiä. Kansainväliset pääomaliikkeet olivat joka suuntaan rajoitettuja, joten ulkomaisia investoijia ei ollut kohtuuhinnalla maahan houkuteltavissa. Sotakorvauksia ei olisi pystytty määräajassa maksamaan, jos olisi jääty odottelemaan, että markkinat hoitavat. Tarvittiin Valmet. 

Tilanne on nyt aivan toinen. Pääomia maassa on riittävästi, ennemminkin puuttuu sijoituskohteita. Samanlaista tarvetta valtion teollisuusyhtiöihin ei ole kuin oli menneinä vuosikymmeninä. Mihin valtionyhtiöitä siis tarvitaan vai tarvitaanko mihinkään? 


"Ajankohtaista omistajuudesta ja johdon palkitsemisesta"

ARTIKKELI Samuli Sistonen, Boardman2020 VIP-jäsen

Omistusrakenteella ja omistajien päätöksillä on keskeinen ja usein ratkaiseva vaikutus johdon palkitsemisen rooliin, rakenteisiin ja tasoihin. Johdon palkitsemisessa heijastuu se, kuka tai ketkä yritystä omistavat, onko omistus keskittynyttä vai hajautunutta, ja miten omistajat valtaansa käyttävät.
Startup-yrittäjää kannustavat kasvu ja kehitys

"Israel on johtava kasvuyrittäjyysmaa Suomi ei ole Miksei"

Pekka_Roine_245x245

ARTIKKELI
Pekka Roine, Boardman -partneri

Israel on runsaan kahden vuosikymmenen aikana rakentanut johtavan kasvuyrittäjyys-ekosysteemin. Entisessä Neuvostoliitossa käynnistynyt juutalaisten maahanmuutto kasvatti Israelin väestöä liki miljoonalla, usein korkeasti koulutetulla muuttajalla. Valtiovallan oli kiireellisesti ryhdyttävä toimiin uusien työpaikkojen luomiseksi.


"Hallituksen puheenjohtaja omistajan ja johdon sanansaattajana"

Hiltunen Arto245x245

ARTIKKELI
Arto Hiltunen, Boardman -partneri

Hallituksen puheenjohtaja ei ole enää henkilö, joka vain johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan tehtävä on laajentunut toimitusjohtajan aktiiviseksi sparraajaksi ja tukijaksi. Rooli vaatii puheenjohtajalta sekä lisääntynyttä ajankäyttöä, että monia erityistaitoja.

Aika monessa yrityksessä tarvitaan myös taho, joka toimii välittäjänä ja sanansaattajana yrityksen omistajien ja toimivan johdon välillä. Luontaisimmin sekin asema istuu hallituksen puheenjohtajalle.

"Johtajuus ja muutoksen anarkia"

Mehtala_Satu_245x245

Yhteenveto: Satu Mehtälä, Boardman-LJT:n hallituksen puheenjohtaja, Boardman -partneri

Jukka Kurttila, Petri Pesonen ja Risto Vuotilainen ostivat Finlaysonin kesällä 2014 ja ovat jo lyhyessä ajassa onnistuneet tuomaan yrityskulttuurin muutosta ja uuttaa raikkautta Finlaysonin toimintaan ja sen brändiin. Vaikka Finlayson on Suomen tunnetuin, halutuin ja rakastetuin kodintekstiilibrändi, ilmeni että Finlayson on ollut kriisissä noin 100 vuotta ja liikevaihto on laskenut viimeiset 14 vuotta.

"Johdon keskeiset tehtävät vuonna 2025 ovat ketteryyden lisääminen, innovatiivisen ilmapiirin luominen sekä ihmisten innostaminen riippumatta siitä, missä roolissa nämä yritykseen nähden toimivat." Futuristi Rohit Talwar 2014."Vallankäyttö ja omistajuus pörssiyhtiöissä"

Weymarn_von_Tom_245x245ARTIKKELI
Tom von Weymarn, Boardman -partneri

Kaikissa tuntemissani listayhtiöiden "corporate governance" malleissa runkona on hierarkkinen komentoketju; omistajat -> hallitus -> johto. Oletetaan, että omistajat valvovat valitsemiaan hallituksia ja hallitukset valitsemaansa operatiivista johtoa.
Mallien keskeisinä tavoitteina on
• toisaalta komentoketjun toimijoiden tahtotilojen yhdensuuntaistaminen ja
• toisaalta vallankäytön tasapainottaminen komentoketjun toimijoiden kesken.

"Kyberturvallisuus- Riskit ja Ratkaisut"

Mehtala_Satu_245x245

Yhteenveto: Satu Mehtälä, Boardman-LJT:n hallituksen puheenjohtaja, Boardman -partneri

Finanssialalla kyberturvallisuusriskit ja -rikokset ovat yhä suurempi ongelma. Kyberuhkia on sekä välillisiä että välittömiä. Välillisiin uhkiin kuuluvat tietojen kalastelu, haittaohjelmat, tietoliikenteen kaappaus jne. Välittömiin uhkiin puolestaan lasketaan kuluvaksi esimerkiksi palvelunestohyökkäykset, kiristys ja tietomurrot. Esimerkiksi kortti- ja identiteettitietojen myynti on jo isoa liiketoimintaa. Tietojen kalastelu alkaa olla yhä ammattimaisempaa ja "feikkisivustot" näyttävät jo hyvin samoilta kuin pankkien omat sivut. Keskustelua käytiin siitä, miten pankkiryöstö on muuttunut. Sen ei tarvitse enää olla fyysinen ryöstö ...


"Yrittäjästä omistajaksi - Seitsemän syytä tehdä omistajatahdon analyysi"

ARTIKKELI Parkkinen_Marko_245x245
Marko Parkkinen, Boardman -partneri

Yrityksen kasvupolulla on kolme isoa estettä: kasvu ensimmäiseen miljoonaan, kymmeneen miljoonaan ja kolmanneksi yli sadan miljoonan euron. Suomen 283 tuhannesta yrityksestä alle miljoonan euron yrityksiä on yhdeksän kymmenestä. Edelleen miljoonan saavuttaneista kymmenen miljoonan rajan läpäisee vähemmän kuin joka viides. Viimeisen sadan miljoonan rajan läpäisee kymmenen miljoonan esteen ylittäneistä vain joka viides.

Miljoonaan kasvaminen on innostuksen, ....


"Luoko yrityksesi hallitus arvoa vai ristiriitoja"

Lappi_Timo_245x245

ARTIKKELI
Timo Lappi, Boardman -partneri

Osakeyhtiöiden varsinaisten yhtiökokousten sesonki on näin keväisin kuumimmillaan. Suurin mielenkiinto kokouksissa kohdistuu hallitusten valintaan.

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja huolehtii juoksevasta hallinnosta, mutta tarvitsee epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin hallituksen valtuutuksen. Käytännössä vastuunjaon toteuttaminen on paljon monimutkaisempaa, ja hallituksen ja toimitusjohtajan roolit muodostuvat joka yhtiössä yksilöllisesti.
Seuraavassa neljä karikatyyriä erilaisista rooleista, joihin hallitus voi päätyä.


"Yrityskaupat ja maine - omistajien adendalla"

Paakkonen_Tarja_245x245

ARTIKKELI: Tarja Pääkkönen, Petri Uusitalo ja Juha Sarsama

Yrityksen arvon kehitys on yksi hallituksen ja johdon tärkeimmistä tehtävistä. Se on myös omistajien agendalla usein ykköskohtana. Mainestrategia pitäisi nostaa osaksi hallitusten ja johtoryhmien vuosikelloihin ja sen kehittymistä pitäisi seurata koko ajan. Yrityksen hyvä menestys ja suotuisasti kehittyvä osakekurssi ovat osittain seurausta onnistuneesta työstä maineen hyväksi. Menestys ruokkii menestystä. Asiakkaat ja omistajat rakastavat menestystarinoita, ja haluavat niiden jatkuvan. Mutta miten toimia tienristeyksissä, siis esimerkiksi yrityskaupoissa? Panostajan omistaman Granon syntytarina on loistava esimerkki yrityskaupoista ja maineen rakentamisen haasteista ja onnistumisista.

Brand Compass apuna yrityskaupassa - Case GRANO

Digi-, paino- ja markkinointipalveluita -ja tuotteita tarjoava Grano syntyi, kun...

"Yrittäjyys ja omistajuus ovat kasvun moottoreita"

Berner Anne245x245

ARTIKKELI Anne Berner

- hyvinvointiyhteiskuntamme tarvitsee lisää työpaikkoja, arvoa synnyttävää työtä ja yrittäjyyttä.

Verotusta pitäisi kehittää sellaiseen suuntaan, että se olisi kannustavampaa, työllisyyttä edistävää ja että se huolehtisi pääoman pysymisestä Suomessa. Yrittäjyyttä ei ole ilman omistajuutta ja omistajuus tarkoittaa vastuunkantoa. Pääomat on saatava työllistämään.

Pääoma kasvun edelleytys

Suomessa viime vuosina harjoitettu politiikka on suosinut sijoittajia, ei omistajia. Omistajuus on kuitenkin välttämätön kasvun ja hyvinvoinnin väline. Suomen taloudessa on...


"Tytäryhtiötalous ja suomalainen omistajuus"

Tiihonen_Timo_245x245

ARTIKKELI
Timo Tiihonen, Boardman partneri 

Elämme globaalissa maailmassa, jossa raha hakeutuu sinne, missä se tuottaa parhaiten ja työpaikat sinne, missä työn hinta-laatu suhde on paras.

Näistä tosiasioista tulee jatkossa seuraamaan se, että esimerkiksi suurempi veroaste johtaa pääsääntöisesti pienempään verokertymään. Suomessa työpaikkojen luontia vaikeuttaa erityisesti EU:n asettamat ja suomalaisten virkamiesten pikkutarkasti valvomat direktiivit, jotka tuhoavat muutenkin heikkoa kilpailukykyämme suurine veroasteineen. Maantieteellinen sijaintimme edellyttäisi helpotuksia säännöksiin, ei niuhottamista.

Suomalainen osaaminen kiinnostaa ulkomaisia sijoittajia  

 Suomessa on yrityksiä ja osaamista, joista ulkomaiset yhtiöt tai sijoittajat ovat kiinnostuneita. 

"Omistajat päättävät kasvusta"

ARTIKKELIHaapanen_Mikko_245x245
Mikko Haapanen, hallituksen puheenjohtaja

Boardman - osaamisverkoston keskeisenä teemana on omistajaosaaminen. Osaavat, pitkäjänteiset ja tulevaisuuteen katsovat omistajat ovat avainasemassa Suomen kääntämisessä kasvuun, joka edellyttää nykyistä suurempaa riskinottokykyä ja riskipääomaa. Omistajat ja heidän nimeämänsä ja heidän tahtoaan toteuttavat hallitukset päättävät valittavasta strategiasta ja sen toteuttamisresursseista.

Omistajuuden monet kasvot

Valitettavasti osaavien omistajien keskeinen rooli yhteiskunnassamme on jäänyt liian vähäiselle huomiolle. Viime vuosisadan alussa meillä oli vahvoja persoonia omistajina. Myös maatalouskeskeisessä yhteiskunnassa kyliin syntyi vahvoja yhteisesti omistettuja meijeri-, kauppa-, mylly- ja pankkiosuuskuntia. Sodan jälkeen valtio nousi keskeiseen rooliin omistajana ja viimeisten vuosikymmenten aikana sijoittajat ovat ottaneet ison roolin "omistajina". Heille omistajuus on ensisijaisesti "exit-omistajuutta", jossa sitoutuminen yritykseen ei ole perheomistajaan verrattuna pitkäjänteistä. Monissa perheyrityksissä nykyinen sukupolvi pyrkii luovuttamaan yrityksen seuraavalle sukupolvelle parempana kuin itse sen sai omistukseensa.