"Kannattaako omistajan palkita johtoa"

Blogi: Markku Pohjola, Boardman-partneri Pohjola_Markku_245x245

Omistaja, hallitus ja palkitseminen: Say on pay tulee - oletko valmis?

Pörssiyhtiöjohdon palkkiot on takuuvarmasti jokavuotinen aihe mediassa. Yhtä suurella varmuudella palkkioita päivitellään ilman objektiivisia perusteita. Toki median tekemät analyysit ovat parantuneet ja keskustelu tullut, ajoittain, asiallisemmaksi. Merkille pantavaa on kuitenkin, että palkkiokeskustelu kohdistuu lähes yksinomaan pörssiyhtiöihin, joissa hallinnointikoodi velvoittaa julkistamaan johdon palkat. Perheyhtiöiden tai Private Equity-yhtiöiden palkitseminen ei ylitä uutiskynnystä.


"Hallituksen tila toimia määrittyy toimitusjohtajan ja puheenjohtajan yhteistyössä"

Koskinen Satu 1

BLOGI 4.: Satu Koskinen, väitöskirjatutkija, blogikirjoitus sarjaassa: hall.pj + tj. yhteistyö 

Edellisessä blogissani (Toimitusjohtajan aloite on.. .) totesin, että toimitusjohtajan ja puheenjohtajan väliset tilanteen mukaiset käytännöt vaikuttavat olennaisesti kahdenvälisen suhteen rakentumiseen. Samalla ne osaltaan ruokkivat säännönmukaisempia, hallitustyön valmisteluun liittyviä käytäntöjä, jotka taas ovat hallituksen työskentelyn kannalta ratkaisevan tärkeitä.

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa, ja toimitusjohtaja puolestaan siitä, että hallituksella on käytettävissään tehtäviensä hoitoon tarvittavat tiedot.

"Etiikka ja vastuullisuus kuuluvat yrityksen ytimeen"

BLOGI: Tapio Aaltonen, Boardman -partneri Aaltonen_Tapio_245x245

On ollut jännittävää seurata bisnesetiikan kehittymistä, siitä kuin aloitin yrittäjänä vuonna 1997 aina tähän päivään. Ensimmäiseksi kärkiteemakseni valikoitui etiikka, koska se oli minulle tuttu aihealue.

Muutaman vuoden ajan tunsin olevani kuriositeetti, mies toisesta galaksista. "Pyydetään se pappi tänne puhumaan etiikasta ja arvoista." Puhujakutsuja tuli seminaareihin ja johtamisvalmennuksiin. Esiintymisajakseni tuli yleensä hetki päivän päätteeksi ennen iltaohjelmaa. Etiikka oli eksoottinen aihe, josta oli kiva kuulla mutta jota ei kuitenkaan pidetty ratkaisevan tärkeänä maailmassa, jossa bisneksen tehtävänä oli maksimoida omistajien voitto.


"Toimitusjohtajan aloite on toimivan tj - pj suhteen moottori"

BLOGI: Satu Koskinen, Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, Boardman alumni, Hallituksen pj. + tj. työryhmän jäsen

Kuten edellisessä (Toimitusjohtaja johtaa firmaa... ) blogissani totesin, toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan suhde rakentuu jokseenkin ainutlaatuisille lähtökohdille: toimitusjohtajan esimiehenä toimii hallituksen kollektiivi, ei yksin puheenjohtaja, ja tämä kollektiivi on vahvasti riippuvainen toimitusjohtajan antamasta informaatiosta tuon esimiestehtävänsä hoitamisessa. Se, millaista informaatiota ja millaisia päätösesityksiä hallitus sitten eteensä saa ja milloin,...

"OMISTAJAT - HALLITUS - JOHTO"

BLOGI: Tom von Weymarn, Boardman -partneri Weymarn_von_Tom_2016

Osakeyhtiölain mukaan yrityksen hallituksen ja sen operatiivisen johdon roolina/tehtävänä on ajaa edustamansa yhtiön etua. Tämä Oy-lain keskeinen periaate koskee erityisesti hallituksen jäseniä, jotka riippumatta mahdollisista kytköksestään johonkin kasvolliseen omistajaan, ovat hallituksen jäsenenä ajamassa yksinomaan yhtiön etua - ei hänen valintaansa mahdollisesti vaikuttaneen omistajan intressejä. Yhtiön hallitus ja johto voidaan ymmärtää kaikkien omistajien "agentteina" joiden - tämän agenttiteorian mukaan - tulisi tiiviissä yhteistyössä keskenään - toimialaa ja sen muutoksia hyvin ymmärtäen - päätyä syvällisesti harkittuihin kilpailuetua parantaviin linjauksiin/päätöksiin yhtiön eri kehitysvaiheissa.

"Hallituksen valinta omistajan tärkein päätös"

BLOGI: Arto Hiltunen, partneri Hiltunen Arto245x245

Omistajilla on yrityksen yhtiökokouksessa monta tärkeää asiaa päätettävänä, mutta tulevaisuuden menestymisen kannalta yksi on tärkeydessä ylitse muiden: hallituksen jäsenten valinta. Hallituksen tehtävänä on edistää yrityksen johtamisessa omistajien etua, joten omistajien täytyy pitää huoli siitä, että valitut ovat parhaat mahdolliset tuohon tehtävään. Jotta valinta onnistuisi hyvin, ennen yhtiökokousta pitää käydä läpi huolellinen valmisteluprosessi. Siitä tässä muutamia näkökohtia.


"Osaava omistaja luo edellytyksen menestykselle"

Haapanen_Mikko_2015

BLOGI: Mikko Haapanen, partneri,
kunniapuheenjohtaja

Päivittäinen teema keskusteluissa ja seminaareissa on tarve muuttua ja uudistua. Valitettavasti omistajuutta ja sen jatkuvaa osaamistarpeen muutosta ei juurikaan keskusteluissa käsitellä. Omistajuutta ei juurikaan nähdä omana osaamisalueenaan puhumattakaan että se saisi sen huomion ja arvon, joka sille keskeisenä menestystekijänä kuuluisi. Ilahduttavasti Turun Telakan menestys on noussut keskusteluun positiivisena esimerkkinä ja menestystarina. Keskustelussa ei kuitenkaan ole merkittävästi korostunut osaavan omistajan  ...


"Toimitusjohtaja johtaa firmaa ja puheenjohtaja hallitusta"

BLOGI: Satu Koskinen, Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, Boardman alumni, Hallituksen pj. + tj. työryhmän jäsen

Otsikon mukainen kuvaus toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan rooleista ja työnjaosta on mielestäni selkeydessään mainio. Samalla on kuitenkin tärkeää tiedostaa, että toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteessa on jo lähtökohtaisesti useita sellaisia piirteitä, jotka erottavat sen muista työelämän suhteista. Olennaisimpia näistä ovat roolien keskinäinen riippuvuus, ...


"Startup sijoittaminen - All In"

Blogi: Jaakko Salminen, FiBAN, hallituksen puheenjohtaja

Startup-sijoittaminen on kuuma puheenaihe yhä laajemmin sijoittajien ja säästäjien piirissä. Startup-pöhinä on alkanut tarttumaan perinteisten osakesäästäjienkin keskuudessa, ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus on lähtenyt vauhtiin.
Osakkeisiin ja rahastoihin tottuneen sijoittajan on hyvä ymmärtää, että startuppeihin sijoittaminen on kokonaan erilainen otus kuin osakesäästäminen, niin hyvässä kuin pahassakin. Ensinnäkin, startupit ovat kaikkein riskialtteimpia sijoituskohteita. 


"Yrityksen tärkein ihmissuhde"

BLOGI: Satu Koskinen, Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, Boardman alumni, Hallituksen pj. + tj. työryhmän jäsen

Aikaisemmat kuluvan vuoden blogikirjoitukset tällä foorumilla ovat käsitelleet mm. hallituksen roolia kasvun ja arvonnousun edistäjänä, hyvän hallinnan pelisääntöjä sekä yrityksen koko hallintaketjun saumattoman yhteistyön merkitystä yrityksen menestymiselle. Yksi olennainen - ja usein jopa yrityksen tärkeimmäksi ihmissuhteeksi tituleerattu - osa tätä hallintaketjua on toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välinen suhde. Vaikka kyseisen suhteen keskeinen merkitys hallituksen toiminnalle, ...


"Uusi kuntalaki - Uudet käytännöt hallitusten jäsenten valinnassa"

Kokkonen_Marketta_162x162

Leinonen_Hannu_162x162

BLOGI: Hannu Leinonen ja Marketta Kokkonen, Boardman Advisors -ryhmä

Pitkään valmisteltu Sote-uudistus otti ensiaskeleet oikeaan suuntaan, kun Juha Sipilän hallitus julkisti huhtikuun alussa suunnitelmansa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asiakkaan valinnanvapauden pohjalta ja monituottajamallilla.


"Pelkät pelisäännöt eivät riitä"

Weymarn_von_Tom_245x245

BLOGI Tom von Weymarn, Boardman -partneri, Advisors -ryhmän puheenjohtaja

Hyvä hallinta ja strateginen ketteryys -sarjan kirjoitus 2/2

Selkeät pelisäännöt ja niiden noudattaminen on lähes kaikkien yritysten arvojen keskiössä. Pelisäännöt ja niiden hyvä hallinta eivät kuitenkaan ole mikään tae sille, että yritys menestyy.

Strateginen ketteryys..."Hyvän hallinnan pelisäännöt"

Weymarn_von_Tom_245x245BLOGI Tom von Weymarn, Boardman -partneri, Advisors -ryhmän puheenjohtaja

Hyvä hallinta on keskeinen yrityksen menestyksen kannalta. Hyvällä hallinnalla luodaan pelisäännöt, jota noudattamalla kaikki yrityksen toimintaan liittyvät asiat tulevat hoidettua asianmukaisesti. Hyvällä hallinnalla (Corporate Governance) pyritään varmistamaan yrityksen toimialaan liittyvien lakien ja asetusten sekä viranomaismääräysten noudattaminen. Hyvä hallinta kattaa myös ...


"Omistaja - Varmista että saat hallituksestasi heti täyden hyödyn irti"

Lindeman_Taru_162x162

Blogi Taru Lindeman, Toimitusjohtaja

Kevään yhtiökokouskierrokset alkavat olla käytynä. Monissa yhtiöissä on valittu uusia hallituksen jäseniä ja on aika aloittaa uuden tiimin kanssa todellinen työnteko. Sillä, miten toiminta käynnistyy, on merkittävä vaikutus koko vuoden hallitustyöskentelyyn ja hallitusjäsenistä saatavaan todelliseen lisäarvoon.

Perehdyttämisen tarkoituksena on nopeuttaa varsinkin uusien jäsenten yrityksen toimintaedellytyksiin liittyvää oppimisprosessia ...


"Suomalainen toimitusjohtaja elää kuplassa"

Parkkinen_Marko_245x245BLOGI Marko Parkkinen, Boardman -partneri

Vanha vitsi kuuluu, että hallituksen jäsenyys on herkkusienenä olemista: Pidetään pimennossa ja syötetään sontaa. Valitettavasti noin viidesosassa suurten yritysten hallituksissa tilanne on juuri tämä Future CEO 2016 tutkimuksen tulosten mukaan. Linkki tutkimukseen Future CEO 2016

Hankkeen juuret ulottuvat hiihtolomalle vuonna 2015. Tuolloin jostain syystä googlasin haulla: "toimitusjohtajan oppiminen". Vastauksena tuli vastakysymys tarkoitinko toimitusjohtajan osaaminen?

 


"Miksi omistajien tulisi koota yrittäjyyteen sitoutuva hallitus"

Lainema_Matti_245x245_tummaBLOGI Matti Lainema, Boardman Advisors -hallituksen jäsen

Niin kauan kuin meillä on ollut yrittäjien itse omistamia ja vetämiä yrityksiä, vastuu yrittäjyydestä on itsestään selvästi ollut yrittäjällä itsellään. Kun alkuperäinen yrittäjä tai hänen perillisensä luopuivat yrityksestä, hyvin usein yrityksen johto siirtyi ulkopuoliselle palkatulle toimitusjohtajalle. Omistajien tavoitteena

"Hallituksen kokous toimitusjohtajan paras päivä"

Rantanen_Susanna_162x162

Susanna Rantanen, Boardman2020-ryhmän hallituksen puheenjohtaja

Olen juuri palannut kotiin 24 h vetäytymisestä Kaisakotiin, Espooseen. Palvelumuotoilimme B2020 VIP-jäsenistä koostuvalla porukalla uudenlaisen vielä valmennuksen nimeä kantavan ohjelman modernien kasvuyritysten hallitustyöskentelyn tueksi. Suuri osa meistä B2020-ryhmäläisistä on kokenut, että perinteinen tapa toimia hallituksessa on ketterille, yrittäjävetoisille kasvuyrityksille liian jähmeä ja jäykkä. Lopputuloksena hallituksen kokouksilla on tapana olla ainakin minulle enemmän vi******* kokemus kuin voimaannuttava. Päätimme lähteä muotoilemaan 24 h vetäytymistä, jonka tavoitteena on tehdä hallituksen kokouksesta toimitusjohtajalle paras päivä.


"Ihmisestä lähtevä muutos - Boardman Alumnifoorumim tilaisuus"

Rosendahl_Jaana_245x245YHTEENVETO Boardman Alumnifoorumim tilaisuudesta Jaana Rosendahl, Alumnifoorumin hallituksen jäsen

Boardmanin Alumnifoorumin helmikuun tilaisuus järjestettiin teemalla Ihmisistä lähtevän muutoksen vaikutukset yhtiöiden liiketoimintaan. Keskustelua alustivat Aalto EE:sta Pekka Mattila, Ideanilta Mikko-Pekka Hanski ja Kovanen Yhtiöistä Heikki Kovanen.


"Mahdollisuuksia Venäjän taantuman aikana"

Kukkarinen_Aleksi_200x200

YHTEENVETO Venäjä-foorumin tilaisuudesta Aleksi Kukkarinen, Venäjä-foorumin jäsen

Venäjän talous tarjoaa välillä mielenkiintoisia ja opettavaisia tilanteita, joita ei aina oppikirjoista löydy.

Maan talouskehitystä - tai joku voisi sanoa kehittymättömyyttä - koskevat kommentit ovat usein melko mustavalkoisia. Nousukauden aikana yrityksiä yleensä patistetaan etabloitumaan maahan pikimmiten yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Taantuman aikana....