Koskinen Satu 1

Käydäänkö toimitusjohtajan kanssa kehityskeskusteluja?

BLOGI 5.: Satu Koskinen, väitöskirjatutkija, blogikirjoitus sarjassa: hall.pj + tj. yhteistyö 

Kahdessa edellisessä blogissani olen käsitellyt toimitusjohtajan ja puheenjohtajan välisistä käytännöistä yleisimpiä eli tilanteen mukaisia sekä suunniteltuja, hallituksen kokousten valmisteluun liittyviä käytäntöjä. Näitä oli ainakin jossain muodossa kaikilla väitöstutkimuksessani tutkimistani pareista, kun taas tämän blogin aihe eli kehityskeskustelut olivat jo selvästi harvinaisempia: kuudestatoista tutkimastani parista kehityskeskusteluja tai muita etukäteen valmisteltuja palaute- tai tavoitekeskusteluja kävi säännöllisesti (1-2 kertaa vuodessa) vain vajaa puolet eli seitsemän paria. Päätöksen kehityskeskustelujen käymisestä oli yleensä tehnyt puheenjohtaja.

Osa pareista hyödyntää yrityksen kehityskeskustelumallia

Monet kehityskeskusteluja käyvistä pareista noudattivat koko yrityksessä käytössä olevaa kehityskeskustelumallia, ja keskusteluissa käytiin läpi mm. toimitusjohtajan avaintehtäviä, tavoitteita, toteutuneita tuloksia, tulospalkitsemiseen ja avainhenkilöihin liittyviä asioita, sekä palautteita keskinäisen yhteistyön sujuvuudesta. Esimerkiksi yksi puheenjohtajista kuvasi toimitusjohtajan kanssa käymiään kehityskeskusteluja seuraavasti: 'Ja sit kerran vuodessa on ihan normaali kehityskeskustelutyyppinen, jossa ensin käydään läpi tulevan kauden tavoitteet ja bonuspalkkaukset, kaikki tämmöiset asiat. Ja sit vuoden päättyessä niin käydään läpi nämä asiat, sanotaan suoriutumiset ja kaikki siihen. Mutta myös sitten tämmöinen ehkä laajempi siitä, että miten se yhteistyö on pelannut, ja mitä toivomuksia on. Ja kirjataan ne ihan paperille.'
Yhdessä mielessä nämä keskustelut kuitenkin näyttävät eroavan muualla organisaatiossa käytävistä kehityskeskusteluista: kukaan ei ainakaan maininnut, että toimitusjohtajan urakehitykseen liittyviä ajatuksia tai toiveita käytäisiin läpi; nykyisessä tehtävässä kehittymiseen liittyviä tarpeita ja suunnitelmia sen sijaan kyllä.

Miksi kehityskeskusteluja ei käydä?

Mielenkiintoista kyllä, useampi vastaaja totesi lähes hämmästellen, että toimitusjohtajahan on itse asiassa koko firmassa ainoa henkilö, jonka kanssa kukaan ei käy kehityskeskustelua, vaikka niitä muuten pidettiin tärkeänä osana yrityksen johtamisjärjestelmää. 'Ei. Mutta hyvä idea!', totesikin eräs toimitusjohtaja kysymykseeni hänen ja hallituksen puheenjohtajan välisestä kehityskeskustelusta. Asiaa perusteltiin varsinkin puheenjohtajan johtamistyyliin ja koettuun tarpeeseen liittyen mm. seuraavasti:

  • Jotenkin en ole kokenut niitä omakseni
  • Mä en tunne, me ei kumpikaan tunneta siihen tarvetta
  • Ne on tullu vaan juteltua muutenkin ne asiat
  • Mun mielestä se ehkä sopii enemmän vähän nuoremmille, junioreille. Et sä saa vanhaa koiraa kusemaan eri lailla enää.
  • Mun mielestä on ihan hyvä tapa, että toimitusjohtajaa arvioidaan sitten kollektiivisesti, eikä niin, että se on tämmöinen esimies-alaiskeskustelu

Toimivat ja aktiiviset palautekäytännöt olivat vielä selvästi kehityskeskustelujakin harvinaisempia: vain kolmessa parissa kuudestatoista kumpikin osapuoli oli sitä mieltä, että he sekä antavat että saavat riittävästi palautetta pariltaan, ja että homma toimii siltä osin hyvin. Varsinkin toimitusjohtajan ensimmäisinä vuosina tehtävässä puheenjohtajan antama palaute on kuitenkin erittäin tärkeää sekä kehittymisen että jaksamisen kannalta, ja sekä puheenjohtajan että laajemmin hallituksen positiivinen palaute poistaa epävarmuutta omasta suoriutumisesta. Joku kokeneemmista toimitusjohtajista taas oli sitä mieltä, ettei moiseen ole erityistä tarvetta: 'Tiedän itsekin, miten menee. Että ei tarvi kaverin kertoa.'

Millaiset kehityskeskustelukäytännöt olet kokenut toimiviksi ja miksi? Tarvitaanko kehityskeskusteluja toimitusjohtaja-puheenjohtajasuhteessa? Kerro käytännöistäsi ja kokemuksistasi alla olevaan kommenttikenttään!

BLOGI-sarjan: Väitöstutkimus toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välisestä suhteesta perustiedot

Julkaistu 10.1.2017

 

  

Kommentit

Arto Hiltunen
to 09.02.2017 klo 17:46
Tämä tulema, jonka mukaan vain pieni osa tj-pj-pareista käy systemaattisia kehitys-, tulos-, tai tavoitekeskusteluja on minusta vähintäänkin kummallinen. Yrityksissä on nähty runsaasti vaivaa johtamisjärjestelmien rakentamiseksi, joiden olennaisena osana on tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelu ja niiden toteutumisen seuranta sekä henkiläkohtaiseten tuntumien läpikäynti. Ja kuitenkin kaikista tärkeimmässä parisuhteessa tämän tyyppistä keskustelua ei käydä. Selitykset, että "vanha ei enää jaksa" tai "asiat tulevat käsitellyiksi muutenkin", eivät minusta oikein vakuuta. Oma kokemukseni kvarttaaleittain käytävistä muistioitavista keskusteluista on positiivinen, ja myös palaute toiselta osapuolelta (viime vuosina toimitusjohtajalta) on pienen alkukangistelun jälkeen myönteinen. Tilaisuudet jossa tj ja pj voivat kiireettömästi sparrata ovat tärkeitä, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, että toimitusjohtajankin avaintehtävistä ja tavoitteista sovitaan selkeästi ja niiden toteutumista seurataan. Sitäpaitsi toimitusjohtajakin on ihminen, hänenkin pitää joskus päästä kertomaan, miltä asiat tuntuvat, ei pelkästään miten ne ovat. Parhaiten se onnistuu puheenjohtajan kanssa. Edellyttäen tietty, että keskinäinen luottamus on kunnossa.

Kirjoita uusi kommentti:

Nimi


Kommentti


Luemme kaikki kommentit ja tarkastamme ne yksitellen ennen niiden julkaisua.