Ratakset_Osaaminen_200x200

Luottamusta joko on tai ei ole

BLOGI 7.: Satu Koskinen, väitöskirjatutkija, blogikirjoitus sarjassa: hall.pj + tj. yhteistyö

Toimitusjohtajan ja hallituksen välistä luottamusta kuvataan usein mustavalkoisena joko-tai asiana: sitä joko on, tai ei ole. Ja sitten kun ei ole, toimitusjohtaja joutuu jättämään tehtävänsä. Esimerkiksi yksi väitöskirjani haastatteluihin osallistuneista puheenjohtajista kuvasi asiaa seuraavasti: Joko toimitusjohtaja nauttii sataprosenttisesti hallituksen luottamusta, tai sitten toimitusjohtaja vaihtuu.

Tässä blogikirjoituksessa keskityn lähinnä toimitusjohtajan ja puheenjohtajan väliseen luottamukseen, jota sitäkin kommentoitiin hyvin samantyyppisesti:  En mä ainakaan vois kuvitella siis tällaista työtä tekeväni muuten kuin niin, että mulla on 100 prosentin luottamus esimieheen, ja esimiehellä taas muhun.

  • Et se joko on tai ei, ja siinä ei oo välimuotoa. (tj)
  • Siis luottamushan on, se joko on taikka se ei ole. (pj)

Luottamuksen must-asiat

Oman näkemykseni toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteessa on muutamia sellaisia must-asioita, joiden osalta luottamuksen on oltava riittävällä tasolla, jotta suhde ylipäätään voi jatkua. Tällaisia ovat riittävä luottamus toisen rehellisyyteen ja hyväksyttävissä oleviin tapoihin toimia. Lisäksi suhteen osapuolilla on oltava riittävän yhteinen näkemys yrityksen strategiasta. Must-asioihin kuuluu myös toimitusjohtajan riittävä kyvykkyys: jos puheenjohtaja ja/tai hallitus menettää luottamuksensa toimitusjohtajan kykyyn hoitaa tehtäväänsä, yhteistyö päättyy.

Korkean luottamuksen suhde luo lisäarvoa

Edellä mainitut asiat ovat siis välttämättömiä joko-tai -asioita suhteen jatkumiselle, ja ne toimivat myös luottamuksen perustana. Ne eivät kuitenkaan ole koko totuus toimitusjohtaja-puheenjohtajasuhteen luottamuksesta, vaan oikeastaan vasta lähtölaukaus. Parhaimmillaan toimitusjohtajan ja puheenjohtajan välinen luottamus voi kehittyä suhteen aikana hyvinkin korkealle tasolle hyvin toimivan vuorovaikutuksen ja yhteisten kokemusten avulla. Tällainen korkean luottamuksen suhde voi toteutuessaan tuottaa merkittävää lisäarvoa suhteen osapuolille ja erityisesti toimitusjohtajalle, sekä myös hallitukselle ja koko yritykselle. Näin siksi, että korkea luottamus mahdollistaa perustason luottamusta paremmin mm. avoimen dialogin, haasteellisten ja epävarmojen asioiden käsittelyn, tuen antamisen ja saamisen, sekä suhteen kummankin osapuolen osaamisen hyödyntämisen ja osaamisen kehittymisen. Luottamuksen osatekijöistä ja sen kehittymisen erilaisista poluista kerron lisää seuraavassa blogikirjoituksessani.

Millaisia kokemuksia sinulla on luottamuksesta, sen merkityksestä ja rakentumisesta? Kirjoita kokemuksistasi alla olevaan kommenttikenttään!

BLOGI-sarja: Väitöstutkimus toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välisestä suhteesta perustiedot

Julkaistu 22.3.2017 

Kommentit

Arto Hiltunen
ke 19.04.2017 klo 12:11
Yleinen käsitys siitä että luottamus on joko 100 % tai sitten ei ollenkaan, tuntuu heijastuvan näistä haastatteluista. Ehkä kuitenkin kyse on lopun päälle siitä, että luottamus voi horjua jonkin verran heikon tuloskehityksen takia tai muista syistä, mutta on olemassa joku luottamuksen raja-arvo, jonka jälkeen luottamuksen heikentyminen käynnistää toimitusjohtajan irtautumisen tai rtisanomisprosessin. Luottamushan on kaksisuuntainen ilmiö. Jos puheenjohtaja menettää luottamuksensa toimitusjohtajaan, käynnistyy yleensä toimitusjohtajan irtisanominen, mutta jos luottamus menee toiseen suuntaan, tj:n oma irtautuminen on yleensä vain ajan kysymys.

Kirjoita uusi kommentti:

Nimi


Kommentti


Luemme kaikki kommentit ja tarkastamme ne yksitellen ennen niiden julkaisua.