Koskinen Satu 1Perustiedot tutkimuksesta blogia varten 

Väitöstutkimus toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välisestä suhteesta

Blogin tavoite on edistää parempaa johtamista, hallitustyötä ja omistajuutta pohtimalla yrityksen tärkeimmän ihmissuhteen, toimitusjohtaja-puheenjohtajasuhteen, kysymyksiä johtajuuden näkökulmasta. Blogi perustuu kirjoittajan valmisteilla olevan väitöstutkimuksen aineistoon sekä käytännön kokemuksiin, ja pyrkii osaltaan lisäämään tieteen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Aineiston luottamuksellisen luonteen vuoksi blogissa ei käytetä mukana olleiden yritysten tai henkilöiden nimiä.

Väitöskirjan empiirinen aineisto sisältää yhteensä 42 toimitusjohtajan tai puheenjohtajan avointa, anonyymiä ja luottamuksellista haastattelua. Haastatteluista 32 on toteutettu pariasetelmassa siten, että saman yhtiön puheenjohtaja ja toimitusjohtaja on haastateltu erikseen. Mukana on erikokoisia ja erilaisen omistajataustan omaavia suomalaisia osakeyhtiöitä eli mm. pörssiyhtiöitä, perheyhtiöitä sekä pääomasijoittajien ja/tai yrittäjien yhdessä omistamia yhtiöitä. Haastateltavien joukossa on sekä miehiä että naisia. Parihaastattelujen lisäksi aineiston toinen osa käsittelee toimitusjohtajan erottamiseen johtaneita tapahtumia puheenjohtajan näkökulmasta.

Haastattelujen ohella osana tutkimusprosessia toteutetaan teemaan liittyviä fokusryhmäkeskusteluja Boardman-verkoston hallitusosaajista muodostetun kehittämisfoorumin kanssa (Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö -foorumi) . Tähän mennessä keskusteluja on ollut 12, ja ne jatkuvat edelleen

Tutkimus tehdään Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, johtamisen pääaineessa, ja sitä ovat rahoittaneet Erkki Paasikiven säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Jyväskylän Kauppalaisseuran säätiö, Liikesivistysrahasto, Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö sekä Suomen Kulttuurirahaston Keskusrahasto.

Väitöskirjan julkaistut, akateemiset artikkelit:

  • Koskinen, S. & Lämsä, A. M. (2016). The CEO-Chair relationship from a relational leadership perspective. Leadership & Organization Development Journal, 37(8).
  • Koskinen, S. & Lämsä, A. M. (2017). Development of trust in the CEO-chair relationship. Baltic Journal of Management, 12(3).

Kirjoittaja Satu Koskinen (KTM, HHJ) tutkii väitöskirjassaan johtajuutta toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan suhteessa sekä tekee hallitustyötä. Hänellä on pitkä kokemus erilaisista johtotehtävistä vähittäiskaupan toimialalla.

Yhteystiedot: satu.marianne.koskinen(a)gmail.com, puhelin +358 40 189 1946