Vuosijulkaisut  

Boardman on vuosien saatossa jukaissut myös muutamia vuosikirjoja - ja -julkaisuja ajankohtaisista teemoista.


 

B2020 Julkaisu pieniBoardman 2020 -verkosto - SUOMEN KASVUHAKUISIMMAT YRITYKSET 53183

Päätoimittaja: Mikko Silventola
Julkaisuvuosi 2011

 

Boardman Vuosijulkaisu 2008 - lehti

Päätoimittaja: Mikko Haapanen ja Toimitus: Anmari Korpinen, Taru Lindeman ja Laura Fieldhouse

Sisällys

 • Yksilöiden tiedosta yhteistä osaamista
 • Hallitus vai toimitusjohtaja
 • Hallituksen järjestäytyminen yksissä kansissa
 • Strateginen riskien hallinta - uusi kilpailuetu yrityksille
 • Omistaminen ja hallitustyöskentely Venäjällä
 • Hallitustyöskentelyn ja yrityksen hallinta ranskalaisessa kulttuurissa
 • Boardmanin valmennuksesta virtaa hallitustyöskentelyyn
 • ProBono -seminaari sai hienon vastaanoton
 • Kaamos Forum -suosittu keskustelu- ja verkostoitumistapahtuma
 • Kasvuyritysten näkökulma hallitustyöskentlyyn
 • Yritysjohtajat huolissaan maailmantalouden taantumasta
 • Rajat ylittävät sulautumiset
 • Hallituksessa tarvetta jäsenten vaihtoon
 • Boardman -partnerit
 

Boardman Vuosikirja 2006 - YRITTÄJÄ, YRITYS JA TALOUDEN HALLINTA

Päätoimittaja: Sari Järvi, Työryhmässä: Antti Hannula, Ere Kariola, Jarmo Leppiniemi, Jussi Lystimäki ja Anssi Ratia

Tässä vuosikirjassa tarkastellaan talouden ja rahoituksen hallintaa erityisesti yrittäjän näkökulmasta. Kirja jakaantuu kolmeen pääosioon, joista ensimmäisessä tarkastellaan yrittäjän hallinnoinnin haasteita liiketoimintaympristön myllerryksessä, toisessa yrittäjän veroketjun hallintaa ja kolmannessa vastuuhenkilöiden juridista ja taloudellista vastuuta.

Talouden hallintaan liittyvä muutostila pelkästään lainsäädännön osalta on jatkuva ja erittäin vaikeasti arvioita kokonaisuus. Yhä komplisoidummassa yritysympäristössä ero toimenpiteiden ja ulkoisten muutostekijöiden taloudellisten vaikutusten ymmärtäminen ja välitön arviointi on tapahduttava siellä, missä suurimmat linjavalinnat ja kauaskantoiset päätökset tehdään eli hallituksessa.

 

Boardman Vuosikirja 2004 - HALLITUSTYÖN ARVIOINTI

Päätoimittaja: Matti Lainema ja Toimittaja: Taru Lindeman  
Sivumäärä 80

Enismmäinen Boardmanin vuosikirja. Tässä teoksessa Boardmanin partnereista koottu toimituskunta tarkastelee hallitusarvioinnin tilaa ja merkitystä, antaa ohjeita arviointien toteutuksesta sekä pörssi- että pk-yrityksissä, analysoi hallitustyön arviointia omistajien välttämättömänä työvälineenä ja ennakoi hallitustyön arvioinnin tulevaisuuden haasteita ja linjauksia. Kirja tarjoaa myös toimivan ja kokeillun patteriston, jolla hallitustyötä voidaan arvioida.