Brand Compass

Brand Compass

Onko yrityksesi hallituksella yhteinäinen käsitys siitä, mistä yritys on tänään tunnettu? Onko yritykselläsi kilpailijoista erottuva asemointi ja viestintä? Maailman huippubrändit vastaavat molempiin kysymyksiin kyllä.

Yhtenäisen, kestävän brändin rakentaminen vaatii yhteistä visiota. Brand Compass -arviointityökalu on nopea ja tehokas tapa mitata, näkevätkö yrityksen johtoryhmän jäsenet, hallituksen jäsenet tai omistajat yrityksen maineen samalla tavalla. Epäselvyyttä mielipiteistä ei tule, sillä kysymyksiin on kaksi vastausvaihtoehtoa: KYLLÄ tai EI.  


Palaute / Juha Sarsama, Panostaja Oyj

Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sarsama kertoo omistajan näkökulmasta, miten Brand Compass -arviointi hyödytti Panostajan omistaman Flexim Security Oy:n maineenjohtamisen kehittämistä.

"Kyllä-ei-vastaukset tekivät Brand Compass -arvioinnista riittävän helpon. Hallitus on jonkin verran sivussa operatiivisesta bisneksestä eikä tiedä siitä riittävästi pystyäkseen analysoimaan syvemmälle - kyllä-ei-vastauksista saatiin kuitenkin riittävä hajonta ja keskustelu aikaiseksi brändiin vaikuttavista asioista."

 

 


Tallenna Tallenna

 10-15 minuutissa täytettävä verkkoarviointi...

Brand Compass - Maineen kompassi

..mittaa yrityksenne hallituksen tai johtoryhmän näkemyksen yrityksenne maineesta kilpailijoihinne nähden

..kuvaa, millä tolalla maineen kompassin kuusi osa-aluetta ovat (kts. kuva)

Brand Compass on suunniteltu täytettäväksi vuosittain. Se mittaa muutokset aiempien vuosien tuloksiin ja tarjoaa helpon tavan seurata maine- ja brändikysymysten kehittymistä yrityksenne hallituksen ja johtoryhmän silmissä. 

Tallenna Tallenna

Räätälöi oma Brand Compass -kokonaisuutesi

Tilatessasi mitä tahansa Brand Compass -tarjooman osaa (kts. alla) enemmän kuin yhden kappaleen, saat siitä alennusta 10 prosenttia.

Arviointi yhdelle vastaajaryhmälle

Brand Compass -mainearviointi yhdelle vastaajaryhmälle (suositeltu ryhmän koko 5-20 henkeä) ja pdf-muotoinen raportti.

1 390€ + alv

Tulosten läpikäynti asiakkaan kanssa
Raportin tulosten täsmällinen läpikäynti henkilökohtaisesti tilaajan kanssa Brand Compass -asiantuntijan toimesta. 2h palaveri.

1 400€ + alv

Purkutilaisuus
vastaajille
Kaikille vastaajille ryhmänä pidettävä purkutilaisuus, jonka aikana käydään läpi maineen kokonaistila sekä selvitetään erimielisyysiä aiheuttaneita kysymyksiä. 2-3h tilaisuus asiakkaan tiloissa.
2 800 + alv