Osallistujapalautteita

Jarkko Toroska, Vice President, Finance, Fortum Oyj

Jarkko_Toroska_500px"Kävin valmennuksen, koska on aina välillä hyvä täydentää myös käytännön teoriaa. Olen toiminut ja toimin tälläkin hetkellä hallituksissa, joten oli antoisaa kuulla kollegoiden kokemuksia sekä jakaa omiani muiden kanssa. Valmennus olikin erittäin antoisa tapahtuma.

Valmennuksessa kuulin myös alumnitoiminnasta. Tilaisuuksien agendat ovat mielenkiintoisia, puhujat kokeneita, ja kun lisäksi on mahdollisuus verkostoitua, syntyy hieno win-win -kokonaisuus."

 

 


Toni Keskinen, yrittäjä, Future CMO

"Koin valmennuksen ihan elämää mullistavana kokemuksena. Osallistuin valmennukseen, koska halusin laajentaa horisonttiani. Teen johtoryhmien kanssa paljon töitä mutta hallitustyöhön minulla ei ollut suoraa kosketusta. Halusin pikemminkin kulkea niin päin, että käyn ensin opiskelemassa ja hankin vasta sitten hallitusvastuuta.

Alumnifoorumi on ihan mahtava. Ensinnäkin, tilaisuuksien alustajat ovat todella vaikuttavia. Tällaisia esityksiä ei missään muualla pääse kuulemaan. Tietysti, sama asia joka valmennuksessakin oli niin mahtavaa on se, että tässä verkostossa olevat ihmiset ovat niin osaavia. Voimme jakaa kokemuksia ja sparrata ja päätyä vielä yhteistyöhönkin."


Eva Wathén, hallituksen puheenjohtaja, Koskitukki Oy 

Eva_Wathen_500px"Koulutuksista on Suomessa aika runsaasti tarjontaa. Boardmanin valmennus istui kuin nenä päähän silloisessa tilanteessani. Kävin valmennuksen sellaiseen aikaan kun perheyrityksessämme mietittiin paljon omistajuuteen ja hallitustyöskentelyyn liittyviä asioita. Valmennus vahvisti omia ajatuksiani ja sain siitä uskoa sille tielle, jota olin jo kulkemassa. Olen pystynyt hyödyntämään heitä yritykseeni liittyvissä kysymyksissä valmennuksen jälkeen, koska tunsin kouluttajien osaamisen.

Minun piti harkita tarkkaan kun tuli mahdollisuus liittyä Alumnifoorumin jäseneksi - kaikissa mahdollisissa alumniryhmissä ei voi olla mukana. Alumnifoorumin tilaisuuksissa on pinnalla päivän polttavia puheenaiheita, täällä on mahdollisuus nähdä useita vanhoja kurssikavereita ja pikkuhiljaa uusista kasvoista on alkanut tulla tuttuja. Minulle on tärkeää myös, että verkostossa on kaikenikäisiä ihmisiä ja kumpaakin sukupuolta."


Vesa Tempakka, toimitusjohtaja, K. Hartwall

"Osallistuin valmennukseen saadakseni vinkkejä ja tietoa miten voin kehittää ja vaikuttaa parhaiten hallitustyöskentelyyn toimitusjohtajan näkökulmasta. Valmentajat onnistuivat erityisosaamisalueittensa kautta antamaan hyvän ja laajan kuvan siitä, mikä hallituksen ja sen jäsenten sekä toimitusjohtajan rooli pitäisi olla. Yhdistettynä sekä valmentajien että osallistujien omilla kokemuksilla ja aktiivisella keskustelulla, kokonaisuus oli erittäin onnistunut ja tarjosi paljon uusia näkökulmia. Osallistujien omat case-ryhmätyöt toivat asioihin käytännönläheisyyttä. Koska sekä valmentajat että valmennettavat edustivat hyvin erilaisia yrityksiä ja erilaista kokemusta, oli tilaisuus iltaohjelmineen myös erinomainen verkostoitumistapahtuma.

Voin suositella valmennusta toimitusjohtajille jotka haluavat saada enemmän irti omasta hallituksestaan sekä yhtälailla sekä uusille että kokeneille hallituksen jäsenille."


Roberto Lencioni,  toimitusjohtaja, Oy Gard (Baltic) Ab

"Erittäin hyvä koulutuskokonaisuus, josta sai paljon uusia näkemyksiä sekä vahvistuksia vanhoille. Luennoitsijat olivat korkeatasoisia sekä kokemukseltaan että ulosanniltaan, ja onnistuivat aikaansaamaan todellista vuorovaikutusta osallistujien kesken. Mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada kommentteja ja näkemyksiä myös muilta osallistujilta, jotka edustivat hyvin laajaa kokemusta johtamisesta ja hallitustyöskentelystä monilta eri aloilta, olikin ehkä koulutuksen paras anti.

Myös käytännönjärjestelyt oheisohjelmineen oli toteutettu hyvin. Koulutus sopii mielestäni erittäin hyvin sekä suurten että pienten yhtiöiden hallituksen jäsenille ja ylimpään johtoon kuuluville sekä näiden kanssa tekemisissä oleville asiantuntijoille. Henkilökohtaisesti koin sen hyödylliseksi sekä päätoimessani kansainvälisen merivakuutusyhtiön Suomen maajohtajana että keskisuuren pörssiyhtiön (Aspo Oyj) hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana."


Jaana Rosendahl, asiakkuus- ja markkinointijohtaja, Taaleritehdas

"Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennus ylitti odotukseni. Ensimmäisestä aamusta lähtien lähes jokaista puhujaa kuunteli herpaantumatta parin tunnin ajan. Jopa juristin lakipykälien läpikäynti oli erittäin mielenkiintoista!

Tiimityö toi mahdollisuuden tutustua muutamaan kurssilaiseen hieman paremmin, mikä oli antoisaa. 

Tämän valmennuksen asiat tulisi jokaisen johtoryhmäläisen, toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen tietää: on vaikea täysin ymmärtää omaa rooliaan, jos ei tiedä, mitkä ovat lähipiirin roolit. Suosittelen ehdottomasti kaikille näille tahoille. "

 


Olli Holmström, säätiön johtaja, Helsingin Diakonissalaitos

"Valmennus oli äärimmäisen hyödyllinen kokonaisuus, jossa omia vanhoja olettamuksia ja toimintamalleja tuli tarkasteltua uudesta näkökulmasta. Reflektoin omaa rooliani hallituksessa sekä jäsenenä että puheenpuheenjohtajana ja säätiön toimitusjohtajana. Monet paradigmani näihin asioihin liittyen osoittautuivat vanhoiksi tai jopa vääriksi ja jouduin niin sanotusti kääntämään takkini. Ryhmätyöt olivat hyödyllinen lisä valmennuksessa, kun asioita käsiteltiin muiden osallistujien kanssa keskustellen.

Mielestäni valmennus sopii monenlaisille yrityksille yritysmuodosta huolimatta, myös säätiöille. Olenkin jo suositellut valmennusta eräille toimitusjohtajille sekä hallitusten puheenjohtajille ja hallitusaktiiveille."


Heikki Vauhkonen, hallituksen pj ja merkittävä omistaja, Tulikivi Oyj

"Mielestäni Boardmanin Omistajuus ja hallitustyöskentely –valmennus oli huolellisesti toteutettu kokonaisuus. Koko koulutuksen ajan vallitsi hyvä tunnelma ja ilmapiiri. Osallistujajoukko oli hyvin monipuolinen ja kaikilla oli omanlaistaan kokemusta. Tämä tuki valmennuksen sisältöä ja keskustelut olivat antoisia.

Itse päätin osallistua valmennukseen, sillä vaihdoin toimitusjohtajien tehtävistä hallituksen puheenjohtajaksi. Näin ollen tietojen päivitys asiantuntijoiden johdolla tuli kyseeseen. Vaikka minulla toki oli perustietoa hallitustyöskentelystä, valmennuksessa tiedot syvenivät ja pohdittiin myös sellaisia seikkoja, joita ei ehkä itse tulisi edes ajatelleeksi.

Suosittelisin Boardman–valmennusta uusille, aloittaville toimitusjohtajille sekä hallitusten jäsenille ja erityisesti puheenjohtajille. Mielestäni ei ole väliä, onko henkilö esimerkiksi pörssi- vai perheyrityksestä, sillä käsiteltävät asiat on sovellettavissa eri yritysmuotojen käytäntöihin."


Johanna Koskelainen, toimitusjohtaja, Kymppi-Eristys Oy

"Toimin esittelevänä toimitusjohtajana Kymppi-Eristyksessä, sekä eräissä muissa yhtiöissä hallitusten puheenjohtajana ja rivijäsenenä. Boardman-valmennuksesta sai uusia ajatuksia toimitusjohtajan ja hallituksen yhteistyön rakentamiseen. Esimerkiksi omistaja-hallituksen puheenjohtajan ja ulkopuolisten hallituksen jäsenten välisestä viestinnän tasapuolisuudesta tuli esille tuoreita näkökulmia. Lisäksi yhtiöiden omistajien ja hallitusten jäsenten roolituksen tarkempi miettiminen antoi uutta ajateltavaa.

Mielestäni Boardman-valmennuksessa luennoineet ammattilaiset ovat laaja-alainen joukko maan parhaita asiantuntijoita. Myös verkostoitumismahdollisuudet ovat loistavat, sillä valmennukseen osallistuu ammattilaisia laajasti eri yritys- ja yhteisökentistä."


Anja Silvennoinen, toimitusjohtaja, Renewa Oy

"Boardmanin Omistajuus ja hallitustyöskentely – valmennus on mielestäni hyvä kokonaisuus joka kattaa omistajan, hallituksen ja toimivan johdon roolit. Mielestäni myös juridinen viitekehys sekä käytännön hallitustyöskentely on tuotu hyvin esille. Valmennuksen luennoitsijat ovat ammattilaisia ja heiltä löytyy vankka sekä käytännönläheinen kokemuspohja, jonka ansiosta aiheita voidaan käsitellä syvemmin ja monipuolisemmin, kuin esimerkiksi oppikirjoissa.

Valmennuksen osana tehty ryhmätyöharjoitus saa osallistujat perehtymään koulutuksen aiheisiin syvällisesti ja todellisen yrityksen näkökulmasta. Lisäksi ryhmän kesken vallitseva keskusteleva ja avoin ilmapiiri sekä luentojen, että taukojen aikana kannusti kyselemään ja arvioimaan itseä askarruttaneita asioita. Valmennuksen käytännönjärjestelytkin olivat varsin sopivat tämän tyyppiseen koulutukseen.

Suosittelen Boardman-valmennusta sekä aloitteleville, että jo kokemusta kartuttaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille."