Boardman-osaamisverkosto

Verkosto

Boardman on vuonna 2002 perustettu osaamisverkosto, joka kehittää aktiivisen omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Luomme ja jaamme uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon tueksi.

Osaamisverkostomme rakentuu partnerivetoisista kehittämisfoorumeista, joissa keskustellaan, luodaan ja jaetaan osaamista ajankohtaisista teemoista, sekä jäsenperusteisista foorumeista, joilla on omaa monipuolista toimintaa. Verkoston osaamista syventävät neljä osaamiskumppania. 

Boardman Oy

Osaamisverkostoa hallinnoi voittoa jakamaton osakeyhtiö, Boardman Oy.
Yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat viime kädessä koko osaamisverkoston toiminnasta.

Partnerit

Boardmanin omistavat viisikymmentä partneria, jotka omaavat monipuolista, toisiaan täydentävää
osaamista omistajuudesta sekä laaja-alaista kokemusta hallitustyöskentelystä sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöstä.

Kehittämisfoorumit

Kehittämisfoorumitoiminta on tärkeä osa Boardmanin toimintaa. Kehittämisfoorumien teemat vaihtelevat vuosittain aiheiden ajankohtaisuuden ja foorumeita johtavien partnereiden asiantuntemuksen mukaan. 

Boardman 2020 -verkosto   

Boardman 2020 on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää
kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa. Ryhmä järjestää avoimia tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia. Boardman 2020:n VIP-ryhmä on jäsenperusteinen foorumi keskinäiseen tiedon ja osaamisen vaihtoon, verkostoitumiseen sekä suhteiden luomiseen.

Boardman Alumnit

Boardman Alumni-verkostoon kuuluvat "Omistajuus ja hallitustyöskentely" -valmennuksen
käyneet päätöksentekijät, jotka haluavat edelleen kehittää omaa osaamistaan ja toimia verkostossa tiiviimmin.

Boardman Advisors

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisesta liikkeenjohdon tehtävistä jo pois
jääneitä asiantuntijoita ja vaikuttajia. Advisors -ryhmä tarjoaa advising-toimintaa pro bono
-periaatteella nuorille yrittäjille, johtajlle ja perheyhtiöiden omistajille sekä edistää julkishallinnon johtamisosaamista kannanotoillaan ja keskustelutilaisuuksillaan.

Boardman LJT

Boardmanin Liikkeenjohdolliseen tutkimusryhmään (LJT) kuuluu kokeneita liikkeenjohtajia,
julkishallinnon toimijoita ja akateemisen maailman osaajia. LJT järjestää 4-6 kertaa vuodessa
keskustelutilaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävistä ja ajankohtaisista johtajuuteen liittyvistä
teemoista

Osaamiskumppanit

    Boardmanin neljä osaamiskumppania tuovat verkoson toimintaan syvällisempiä näkökulmia omilta toimialoiltaan. Kumppaneitamme ovat Varma (omistaminen ja sijoittaminen), Roschier (oikeudelliset käytännöt), Nordea (pääoma ja rahoitus) ja PwC (talouden valvonta). Kaikkien osaamiskumppaneiden edustajat osallistuvat aktiivisesti Boardmanin toimintaan.

nordea_logo_180x40 PwC_Logo_colour_RGB   logo-small