Boardman Advisors

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisesta liikkeenjohdon tehtävistä jo pois jääneitä asiantuntijoita ja vaikuttajia. Ryhmän tavoitteena on kehittää yritysten päätöksentekoa ja omistajuutta.

Advisors -ryhmä tarjoaa advising-toimintaa pro bono
-periaatteella nuorille yrittäjille, johtajlle ja perheyhtiöiden omistajille sekä edistää julkishallinnon johtamisosaamista kannanotoillaan ja keskustelutilaisuuksillaan.

Puheenjohtajana toimii Tom von Weymarn.

 

Advisors-toiminnan painopisteet ja vetäjät ovat:
  • Nuorten yrittäjien ja yritysten mentorointi - Veli Sundbäck ja Asko Miettinen
  • Perheyhtiöt ja niiden sukupolvenvaihdokset - Tom von Weymarn ja Matti Lainema
  • Julkisomisteisten yritysten hallitustyö, jonka kehittämiseen ammattimaisempaan suuntaan pyrimme vaikuttamaan - Marketta Kokkonen ja Hannu Leinonen

Lisätietoja: Boardman Advisors hallituksen sihteeriltä
Anna Koponen, anna.koponen(a)boardman.fi, p. 050 363 3655

Advisors -ryhmän hallitus

Puheenjohtaja


Weymarn_von_Tom_245x245

Tom Von Weymarn

Von Weymarn on toiminut viimeisten 25 vuoden aikana yli 20 eri yrityksen sekä näiden konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksissa mukaan luettuna sekä pörssiyhtiöitä, perheyhtiöitä että "start-up"-teknologiayrityksiä. Hän aloitti Advisors-ryhmän puheenjohtajana vuoden 2015 alussa.

Hallituksen jäsenet

Marketta Kokkonen 162px

Marketta Kokkonen

Marketta Kokkonen on Espoon entinen kaupunginjohtaja. Hän vastaa Advisors-verkoston kuntajohtamisen edistämistoimenpiteistä.

Matti Lainema 162px

Matti Lainema

Matti Lainema on Boardmanin pitkäaikainen partneri, aktiivinen tietokirjailija ja kouluttaja. Hän antaa panoksensa Advisors-verkoston ja toiminnan kehittämiseen.

Hannu Leinonen 162px

Hannu Leinonen

Hannu Leinonen on Kauppalehden entinen päätoimittaja ja pitkän linjan journalisti. Hän suunnittelee Advisors-verkoston viestintää ja kannanottoja.

Asko Miettinen 162px

Asko Miettinen

Emeritusprofessori Asko Miettinen on Advisors-ryhmän ensimmäisiä jäseniä. Hän vastaa Advisors-verkoston ja akateemisen maailman - muun muassa väitöskirjatutkijoiden - yhteistyöstä.

Veli Sundbäck 162px

Veli Sundbäck

Veli Sundbäck on entinen diplomaatti ja yritysjohtaja (Nokia Oyj, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu). Hän edistää nuorta yrittäjyyttä sekä vapaa-ajallaan että Advisors-ryhmässä.