Boardman LJT

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT) toimii yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana liikkeenjohtajien, julkishallinnon ja akateemisen maailman välillä. Ryhmään kuuluu kokeneita liikkeenjohtajia, julkishallinnon toimijoita ja akateemisen maailman osaajia.

Toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun ja kattaa aiheeltaan ajankohtaisia ja laajakantoisia kysymyksiä.

LJT järjestää 4-6 kertaa vuodessa keskustelutilaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävistä ja ajankohtaisista johtajuuteen liittyvistä teemoista.

Puheenjohtajana toimii Satu Mehtälä.  

  

Yli 60 vuoden perinteet 

Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä, perustettiin vuonna 1949.  LJT on vuosien aikana uudistanut ja elvyttänyt toimintaansa. Osana uudistumistaan LJT liittyi vuonna 2008 kumppanina Boardman-verkostoon.

Ajankohtaista

Seuraava LJT tilaisuus: 5.2.2018 "Valtionhallinnon uusi johtajuus - jäähyväiset Byroslavialle?"

Tilaisuudet ovat kutsutilaisuuksia.
Tiedustelut LJT:n hallituksen sihteeriltä: Anna Koponen, anna.koponen(a)boardman.fi

Boardman LJT -ryhmän hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

Mehtala_Satu_245x245

Satu Mehtälä

on toiminut monipuolisesti mm. yritysrahoituksen, taloushallinnon ja viestinnän sekä yleisjohdon tehtävissä, viimeksi Tekstiili ja vaatetusteollisuus Finatexin toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt monia vuosia Venäjällä. Toimii myös useiden yritysten ja yhteisöjen hallituksissa. Koulutukseltaan Mehtälä on kauppatieteiden maisteri.

Hallituksen jäsenet 2017

Pekka Mattila

Valtiotieteiden tohtori Pekka Mattila toimii professorina (Professor of Practice) ja johtoryhmän jäsenenä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Lisäksi hän toimii Aalto University Executive Education -ryhmän toimitusjohtajana sekä johtamisen ja markkinoinnin professorina moninaisissa johtamisen kehittämisen ohjelmissa. 

Verkosto - LJT - Aki-mauri

Aki-Mauri Huhtinen

on Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasjohtamisen professori ja yleisesikuntaeverstiluutnantti. Huhtinen työskentelee jatko-opiskelijoiden kanssa ja on keskittynyt erityisesti sotilasjohtajuuteen ja informaatiosodankäyntiin.
Hän on myös Helsingin yliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston dosentti.

Jane Moilanen

on mainonnan ja markkinoinnin ammattilainen sekä yksi henkilöstökonsultointiyritys M2Talent Oy:n perustajista. Koulutukseltaan hän on ekonomi, valtiotieteiden kandidaatti sekä Executive MBA. Ennen M2Talent Oy:n perustamista Moilanen toimi perustamansa House of Branding -konsulttiyhtiön toimitusjohtajana. Vuosina 1998-2008 hän työskenteli TeliaSoneran brändi- ja markkinointijohdon tehtävissä Suomessa ja Ruotsissa. 

Parkkinen_Marko_245x245

Marko Parkkinen

Marko Parkkisella on yli 20 vuoden kokemus yritysten kasvusta yrittäjänä, konsulttina sekä hallituksenjäsenenä.

Osmo Soininvaara

VTL, on Vihreän liiton kansanedustaja Helsingistä. Ennen poliittista uraansa hän on opiskellut tilastotiedettä ja kansantaloustiedettä ja ollut assistenttina ja vt. apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Tilastotieteen laitoksella.
Siviiliammatiltaan Soininvaara on tietokirjailija ja ammattiluennoija.

 

Kari Kasanen 

Kari Kasanen on toiminut yli 30 vuotta yritysjohdon ja julkisen sektorin strategia- ja kehittämisasiantuntijana. Hänellä on pitkä yrittäjä- ja johtamistausta lukuisista palveluyrityksistä, muun muassa omistamastaan Calliola seminaari- ja kokouskeskuksesta
 

Liisa Välikangas 

on Aalto-yliopiston ja Hankenin innovaatioiden johtamisen professori. Hän on opiskellut ja työskennellyt pitkään eri puolilla maailmaa, Sveitsissä IMD:ssä, Japanissa Keio Yliopistossa ja Kaliforniassa mm. Stanfordin yliopistossa ja SRI Internationalissa sekä Strategioissa. Välikangas on kirjoittanut useita artikkeileita ja kirjoja innovatiivisuudesta sekä strategisesta uusiutumisesta. Tällä hetkellä hän on hallituksen jäsenenä mm. TEKESissä, tutkimusorganisaatio Scancorissa Stanfordin yliopistossa ja Helsingin Sanomain Säätiössä. 

 

LJT:n yhteystiedot 

LJT:n hallituksen sihteeri

anna.koponen [a] boardman.fi, p. 050 3623655

Tiedustelut LJT:n jäsenyydestä, tilaisuuksista ja muusta Liikkeenjohdollisen tutkimusryhmän toimintaan tai Boardman-verkostoon liittyvästä.