Boardman Oy 

boardman_2020

Suomi tarvitsee osaavia ihmisiä ja menestyviä yrityksiä. Yritysten omistajilla, hallituksen jäsenillä ja ylimmällä johdolla on tärkeä tehtävä yhteiskunnan rakentamisessa.

Kansainvälisillä markkinoilla yrityksen menestys on kiinni vahvasta liiketoiminta- ja toimialaosaamisesta, hyvästä johtamisesta sekä omistajien, hallituksen ja johdon kyvystä tehdä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Boardman on Suomessa toimivien yritysten ja päätöksentekijöiden menestyksen asialla.

Boardman - Omistajan asialla, johdon tukena.

Boardman on vuonna 2002 perustettu osaamisverkosto, joka kehittää aktiivisen omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Luomme ja jaamme uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon tueksi. 

Boardman järjestää tapahtumia ja valmennuksia, tukee tutkimustoimintaa, tuottaa julkaisuja ja kehittää yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointityökaluja.

Boardman-verkostoon kuuluu omistajia, liikkeenjohtajia, yrittäjiä ja hallituksen jäseniä, jotka tuovat toimintaan
korvauksetta omaa asiantuntemustaan uuden yhteisen osaamisen kehittämiseksi.

Osaamisverkostoa hallinnoi voittoa jakamaton osakeyhtiö, Boardman Oy.

Boardman-osaamisverkoston muodostavat viisikymmentä partneria, neljän osaamiskumppanin edustajat sekä noin neljäsataa osaamisfoorumien jäsentä. Lisäksi verkoston vaikutuspiiriin kuuluu tuhansia liikkeenjohtajia,
hallitustyön osaajia, yrittäjiä, omistajia ja akateemisen maailman edustajia, jotka osallistuvat Boardmanin valmennuksiin ja tilaisuuksiin ja saavat Uutiskirjeemme.

Verkoston päämäärät

  • Yritysten omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamistason nostaminen
  • Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittäminen
  • Verkostossa toimivien osaamisen lisääminen ja verkostoitumismahdollisuuksien edistäminen

Arvomme - OPI - JAA - UUDISTU

Jatkuva oppiminen, uudistuminen sekä osaamisen jakaminen luovat Boardman-osaamisverkoston perustan.

  • OPI. Verkostossa toimivat uskovat, että jatkuva oppiminen on välttämätöntä iästä ja kokemustaustasta riippumatta. Heiltä löytyy myös aito kiinnostus kehittää omaa osaamistaan.
  • JAA. Verkostossa toimivat ovat valmiita pyyteettömästi jakamaan omaa osaamistaan, kokemuksiaan ja oppejaan. Boardman tarjoaa tähän monipuolisia mahdollisuuksia eri tilaisuuksien ja foorumien muodossa.
  • UUDISTU. Verkostossa toimivat ovat valmiita kokeilemaan uusia asioita ja pitävät katseensa tulevaisuuden mahdollisuuksissa.