Kehittämisfoorumit

Verkosto - Kehitt�sfoorumitKehittämisfoorumitoiminta on tärkeä osa Boardmanin osaamisen kehittämistä ja jakamista. 

Boardman tarjoaa mahdollisuuksia säännölliseen tiimityöskentelyyn ja yhteisiin keskustelu- ja kehittämistilaisuuksiin. Kaikki verkoston jäsenet tuovat korvauksetta oman osaamisensa yhteisiin keskustelu- ja kehittämisfoorumeihin uuden
yhteisen osaamisen kehittämiseksi.

Kehittämisfoorumien teemat vaihtelevat vuosittain aiheiden ajankohtaisuuden ja foorumeita johtavien partnereiden asiantuntemuksen mukaan. Osa ryhmistä on toiminut jo usean vuoden ajan.

Kehittämisfoorumit kokoontuvat muutaman kuukauden välein keskustelemaan luottamuksellisesti kyseiseen teemaan liittyvistä haasteista ja onnistumisista.

Osanottajat jakavat omaa osaamistaan, kokemuksiaan sekä ideoivat ja luovat uusia toimintatapoja ja ratkaisuja. Näin yksittäisten henkilöiden osaamisesta syntyy yhteistä Boardman-osaamista.

Kehittämisfoorumin puheenjohtajan johdolla ryhmä valitsee sopivimman työskentelytavan ja päättää miten ja missä muodossa luotu tieto hyödynnetään. Kehittämisfoorumin työn tuloksena voi esimerkiksi
syntyä kirja, teemajulkaisu, artikkeli, seminaari, valmennus tai muu tapahtuma.

Kehittämisfoorumeiden tilaisuudet ovat kutsuperusteisia, mutta olemme aina kiinnostuneet uusista osaajista. Mikäli olet kiinnostunut jonkun kehittämisfoorumin toiminnasta ja olet valmis jakamaan kyseiseen teemaan liittyvää osaamista ja kokemuksia, niin ota yhteyttä kyseisen foorumin puheenjohtajaan etunimi.sukunimi(at)boardman.fi tai taru.lindeman(at)boardman.fi

Kehittämisfoorumit 

Karhu_Kim_120x122

Pörssiyhtiöt -foorumi: omistajuus ja hallitustyöskentely pörssiyhtiöissä

Kehittämisfoorumissa pohditaan omistajien, hallituksen ja johdon rooleja ja vastuita pörssiyhtiöissä sekä pörssiyhtiön roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Ryhmän tavoitteena on jakaa, välittää ja kehittää tietoa pörssiyhtiöiden keskeisistä haasteista ja ongelmista. Ryhmä järjestää vuosittain 3-4 Chatham House -periaatteella toimivaa, luottamuksellista keskustelutilaisuutta ajankohtaisista teemoista. Tilaisuuksiin kutsutaan erityisesti pörssiyhtiöiden omistajia, hallitusten puheenjohtajia ja jäseniä.

Foorumin puheenjohtajana toimii Kim Karhu.

Hiltunen Arto245x245

 

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö

Kehittämisfoorumissa tarkastellaan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisiä yhteistyötapoja ja työn jakoa eri tyyppisissä yhtiöissä. Tavoitteena on kehittää ja luoda toimivia, uusia yhteistyömalleja tukemaan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan toimintaa. Ryhmä tukee myös teemaan liittyvän vaitöskirjan toteutusta. 

Foorumin puheenjohtajana toimii Arto Hiltunen.

Johtaminen digimaailmassa

Menestyminen digitalisoituvassa maailmassa vaatii yritysten johtamiselta ja koko päätöksentekoketjulta uudenlaista otetta ja näkökulmia. Kehittämisfoorumissa on kartoitettu teemoja ja asioita, jotka omistajien, hallituksen ja ylimmän johdon on toimialasta riippumatta huomioitava johtamisessa digi-maailmassa. Ryhmä kartoittaa johtamisen näkökulmasta "best practice" -caseja ja toimintatapoja, joissa johtamisessa, asiakaspalvelussa ja koko liiketoiminnassa on hyödynnetty digimaailman tarjoamia mahdollisuuksia menestyksekkäästi ja kannattavasti.

Forumin puheenjohtajana toimii Harri Koponen.

Haapanen_Mikko_2015

Osaava omistaja 

Suomi tarvitsee menestyviä yrityksiä ja osaavia ihmisiä. Boardman haluaa olla mukana kehittämässä omistaja osaamista. Omistajan - hallituksen - johdon päätöksentekoketjun tasapainoinen toiminta ja sen tukeminen ja kehittäminen ovat ryhmän keskeinen toiminta-alue. Menestyminen omistajana perustuu osaamiseen: tiedot ja taidot, näkemykset, kokemukset ja verkostot. Omistajuuden kehittäminen -foorumin tavoitteena on kehittää erilaisten omistajien yhtiöiden arvoa kasvattaa osaamista ja päätöksentekoa sekä parantaa omistajuuden arvostusta Suomessa.

Foorumin puheenjohtajana toimii Mikko Haapanen

Wiitakorpi_Jorma_245x245

Henkilöstön rooli päätöksenteossa

Foorumin puheenjohtajana toimii Jorma Wiitakorpi

Paakkonen_Tarja_245x245

Brand Compass - arvoa ja kasvua mainetta johtamalla

Hallituksen tärkein tehtävä on yrityksen arvon kasvattaminen. Maailman arvokkaimmat yritykset ovat usein alansa brändijohtajia. Brand Compass -foorumi haluaa nostaa maineen hallituksen agendalle ja auttaa suomalaisia yrityksiä johtamaan mainettaan kokonaisvaltaisesti ja menestyksekkäästi. Foorumi järjestää vuosittain 4-5 Studio Brand Compass -aamiaistilaisuutta, joissa käsitellään maineen eri osa-alueita: strategiaa ja uusiutumiskykyä, kulttuuria ja johtamista, asiakaskokemusta, vastuullisuutta, viestintää ja julkista kuvaa sekä menestystä. Foorumi on kehittänyt myös digitaalisen Brand Compass -mainearvioinnin hallituksille ja johtoryhmille. Brand Compas esittely

Foorumin puheenjohtajana toimii Tarja Pääkkönen.