Boardman Oy

Boardman-verkosto
Boardman Oy

Suomi tarvitsee osaavia ihmisiä ja menestyviä yrityksiä. Yritysten omistajilla, hallituksen jäsenillä ja ylimmällä johdolla on tärkeä tehtävä yhteiskunnan rakentamisessa. Kansainvälisillä markkinoilla yrityksen menestys on kiinni vahvasta liiketoiminta- ja toimialaosaamisesta, hyvästä johtamisesta sekä omistajien, hallituksen ja johdon kyvystä tehdä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Boardman on Suomessa toimivien yritysten ja päätöksentekijöiden menestyksen asialla.