Arvioinnit

Arvioinnit

Boardman tarjoaa omistajien, hallitusten ja johtoryhmien työn tueksi ja arvioimiseksi kolme työkalua. Arviointien avulla yhtiön päätöksentekijät saavat nopeasti ja tehokkaasti tietoonsa onko päätöksentekoketjulla yhteinen tilannekuva yhtiöstä.

Lue lisää tarjoamistamme arvioinneista alta. Arviointeja koskevissa kysymyksissä olethan yhteydessä Hanna-Mari Aulaan.

 

Hallituksen itsearviointi

Boardmanin kehittämän hallituksen itsearvioinnin avulla hallitus arvioi toimintaansa nopeasti, tehokkaasti ja edullisesti. Olemme julkaisseet uuden entistä kattavamman hallituksen itsearvioinnin.

Lue lisää

hallituksen ja johdon Tilannekuva-arviointi

Hallituksen ja johdon  tilannekuva-arvioinnin avulla yhtiön hallitus ja johto muodostavat oman tilannekuvansa yhtiön kokonaistilanteesta sekä hallituksen ja johdon työskentelystä.

Lue lisää

OHJ -päätöksenteko­ketjun arviointi

Työkalu omistajien, hallituksen ja johdon muodostaman päätöksentekoketjun osaamisen, tahtotilojen samansuuntaistamisen ja vallankäytön tasapainon arviointiin.

Lue lisää

KUNTAOMISTEISten YHTIÖIden HALLITUKSEN JA JOHDON ARVOINTI

Kuntalaissa säädetyt omistajaohjaukseen liittyvät säädökset ovat tarkat ja moninaiset. Tässä suhteessa kuntayhtiöt eroavat yksityisistä yhtiöistä. Kuntaomisteisten yhtiöiden hallituksen ja johdon -arvioinnin avulla yhtiön hallitus ja johto muodostavat oman tilannekuvansa yhtiön kokonaistilanteesta sekä hallituksen ja johdon työskentelystä kuntapuolen erityispiirteet huomioiden

Lue lisää

Hallitustyön ja johtamisen arviointi kolmannelle sektorille

Työkalu kolmannen sektorin organisaatioille, joka auttaa yhteisön hallitusta ja johtoa arvioimaan ja kehittämään toimintaa yhteisön tarkoituksen ja strategian mukaisesti. Arviointi auttaa tunnistamaan yhdessä keskeiset kehittämistarpeet ja valitsemaan toimenpiteet, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää.

Lue lisää

 

kysyttävää?

Hanna-Mari Aula

Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula(a)boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä