Arvioinnit

Boardman arvioinnit

Haluatko kehittää organisaatiosi hallitustyötä ja OHJ-päätöksentekoketjun toimivuutta?

Arvioinnit ovat kehittämisen työkaluja toimintatapojen ja päätöksenteon parantamiseksi organisaatioissa.

Boardmanin arvioinnit perustuvat Omistaja-Hallitus-Johto (OHJ) -ajattelumalliin ja palvelukokonaisuudestamme löytyy erilaisia arviointeja omistajien, hallituksen ja johtoryhmien työn tueksi.

Arviointien toteuttamiseksi Boardmanilla on selkeä ja pitkälle kehitetty menetelmä, jota on hyödynnetty jo sadoissa erilaisissa arvioinneissa.

Lue lisää tarjoamistamme arvioinneista alta. Arviointeja koskevissa kysymyksissä olethan yhteydessä Hanna-Mari Aulaan.

Tutustu Boardman arviointeihin

Itsearviointi on kätevä työkalu hallituksen oman toiminnan arvioimiseksi ja työskentelytapojen kehittämiseksi. Boardmanin asiantuntija auttaa tulosten tulkinnassa ja hyödyntämisessä tarvittaessa.

Lue lisää

Hallitusarviointi palvelee hallitustyöskentelyn systemaattisen kehittämisen ja uudistumisen välineenä. Se on suosituksia tarjoava syvällinen analyysi hallituksen toimivuudesta ja lisäarvosta operatiiviselle johdolle.  

Lue lisää

Hallituksen ja johdon tilannekuvaarviointi tukee hallituksen ja johdon yhteisen tilannekuvan muodostamista sekä hallituksen ja johdon yhteistyön kehittämistä. Arviointi sopii toteutettavaksi erityisesti muutostilanteissa ja osana strategiaprosessia.  

Lue lisää

Työkalu omistajien, hallituksen ja johdon muodostaman päätöksentekoketjun osaamisen, tahtotilojen samansuuntaistamisen ja vallankäytön tasapainon arviointiin. 

Lue lisää

 

LISÄTIETOA

Hanna-Mari Aula

KTT, Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä