Board Value Mapping

Hallituksen ja johdon tilannekuva

Hallituksen ja johdon tilannekuva -arvioinnin avulla yhtiön hallitus ja johto muodostavat oman tilannekuvansa yhtiön kokonaistilanteesta sekä hallituksen ja johdon työskentelystä.

Arviointi on jaettu seitsemään osa-alueeseen sisältäen lähinnä monivalintaisia kysymyksiä, mutta jokaisen kohdan jälkeen on myös mahdollisuus avoimiin kysymyksiin.

arviointi sisältää

       • Sähköisen itsearvioinnin
       • Asiantuntijan toteuttamat haastattelut (minimissään toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan)
       • Arvioinnin raportointitilaisuuden

Hallituksen ja johdon edustajat vastaavat samoihin väittämiin kahden eri linkin kautta, jolloin on mahdollista nähdä hallituksen ja johdon näkemysten yhdenmukaisuus sekä mahdolliset erot.

Arvioitavat osa-alueet

1. Yrityskulttuuri ja henkilöstö
2. Strategia
3. Asiakkuudet
4. Tuotteet ja Palvelut
5. Talous
6. Hallitustyöskentely
7. Johtaminen

Miksi toteuttaa hallituksen ja johdon tilannekuva-arviointi?

 • Tuo hallitukselle ja johtoryhmälle yhteneväisen tilannekuvan yrityksen tilanteesta
 • Nostaa esiin mahdolliset toimijoiden erilaiset näkökulmat / oletukset
 • Tuo esiin johdon näkökulman hallituksen lisäarvosta ja tuesta johdolle
 • Avaa yhteisen keskustelun strategiasta ja sen toteutusresursseista
 • Tuo yrityskulttuurin ja asiakkuudet vahvemmin hallituksen agendalle
 • Auttaa hahmottamaan onko hallituksen tai johdon osalta joillain osa-alueilla osaamisen täydennystarpeita
 • Tarjoaa suosituksia kehittämistoimenpiteistä.
 • Mahdollistaa vastausten vertailun ja tilanteen kehittymisen arvioinnista toiseen
 • Tuo ulkopuolisen neutraalin asiantuntijan näkemykset hallituksen, johdon ja yrityksen tilanteesta

 

Lisätietoa ja tilaukset

Taru Lindeman, toimitusjohtaja, taru.lindeman(a)boardman.fi, puh. 040 730 3914.