Hallitusarviointi

Hallitusarviointi

Hallitusarviointi palvelee hallitustyöskentelyn systemaattisen kehittämisen ja uudistumisen työkaluna.

Arviointi auttaa myös mahdollisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemisessä ja antaa suosituksia siitä, minkälaisiin asioihin on jatkossa hyvä kiinnittää huomiota ja miten hallituksen työskentelyä voidaan edelleen kehittää. Hallitusarviointi:

  • tuo hallitukselle yhteisen ymmärryksen yrityksen ja hallitustyöskentelyn sen hetkisestä tilanteesta.
  • auttaa hahmottamaan hallituksen kehittämis- ja osaamistarpeita.
  • nostaa esiin hallituksen eriävät näkemykset.
  • tuo piilossa olevat ongelmat hallituksen tietoisuuteen ja yhteiseen keskusteluun.
  • tarjoaa suosituksia kehittämistoimenpiteistä.

 

Hallitusarvioinnin toteutus ja sisältö

Hallitusarviointi sisältää hallituksen itsearvioinnin, Boardmanin asiantuntijan toteuttamat hallitusjäsenten ja toimitusjohtajan haastattelut sekä tulosten fasilitoidun purkutilaisuuden. Arvioinnista toimitetaan myös kirjalliset raportit.

Haastattelut ovat luottamuksellisia ja niissä reflektoidaan itsearvioinnin tuloksia sekä keskustellaan muista esiin tulevista asioista.

Hallitusarviointi soveltuu kaikenlaisille organisaatioille: yrityksille, julkishallinnon organisaatioille sekä kolmannen sektorin organisaatioille.

 

 

LISÄTIETOA

Hanna-Mari Aula

Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä