Kuntaomisteisten yhtiöiden hallituksen ja johdon arviointi

Kuntaomisteisten yhtiöiden hallituksen ja johdon arviointi

Kuntalaissa säädetyt omistajaohjaukseen liittyvät säädökset ovat tarkat ja moninaiset. Tässä suhteessa kuntayhtiöt eroavat yksityisistä yhtiöistä.

Kuntaomisteisten yhtiöiden hallituksen ja johdon -arvioinnin avulla yhtiön hallitus ja johto muodostavat oman tilannekuvansa yhtiön kokonaistilanteesta sekä hallituksen ja johdon työskentelystä kuntapuolen erityispiirteet huomioiden.

Arviointi on jaettu viiteen osa-alueeseen sisältäen lähinnä monivalintaisia kysymyksiä, mutta jokaisen kohdan jälkeen on myös mahdollisuus avoimiin kysymyksiin.

Hallituksen ja johdon arvioinnin avulla saa syvemmän analyysin yrityksen tilasta sekä hallituksen, johdon ja omistajien välisestä vuorovaikutuksesta.

arviointi sisältää

 • Sähköisen itsearvioinnin
 • Asiantuntijan toteuttamat haastattelut (minimissään toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan)
 • Arvioinnin raportointitilaisuuden

Hallituksen ja johdon edustajat vastaavat samoihin väittämiin kahden eri linkin kautta, jolloin on mahdollista nähdä hallituksen ja johdon näkemysten yhdenmukaisuus sekä mahdolliset erot.

Arvioitavat osa-alueet

 1. Yritys ja sen kilpailuetu
 2. Omistajaohjaus
 3. Hallituksen puheenjohtaja ja hallitustyöskentely
 4. Hallituksen ja johdon yhteistyö
 5. Johto ja johtaminen

Miksi toteuttaa kuntaomisteisten yhtiöiden hallituksen ja johdon arviointi?

 • Tuo hallitukselle ja johtoryhmälle yhteneväisen tilannekuvan yrityksen tilanteesta
 • Nostaa esiin mahdolliset toimijoiden erilaiset näkökulmat / oletukset
 • Tuo esiin johdon näkökulman hallituksen lisäarvosta ja tuesta johdolle
 • Auttaa hahmottamaan onko hallituksen tai johdon osalta joillain osa-alueilla osaamisen täydennys tarpeita
 • Tarjoaa suosituksia kehittämistoimenpiteistä
 • Tuo ulkopuolisen neutraalin asiantuntijan näkemykset omistajien, hallituksen, johdon ja yrityksen tilanteesta
 • Antaa osakkeenomistajille ajatuksia omistaja-hallitus-johto yhteistyön kehittämiseksi

 

Lisätietoa ja tilaukset

 

Hanna-Mari Aula

Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula(a)boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä