Hallituksen ja johdon tilannekuva -arviointi kuntaomisteisille yhtiöille

Hallituksen ja johdon tilannekuva –arviointi kuntaomisteisille yhtiöille

Hallituksen ja johdon tilannekuva -arvioinnista on kehitetty oma versionsa kuntaomisteisille yhtiöille.

Kuntalaissa säädetyt omistajaohjaukseen liittyvät säädökset ovat tarkat ja moninaiset, ja tässä mielessä kuntaomisteiset yhtiöt eroavat keskeisesti yksityisomisteisista yhtiöistä.

Kuntayhtiöille suunnattu arviointi on pitkälle kehitetty työkalu, joka auttaa yhteisön hallitusta ja johtoa kehittämään yhtiön toimintaa sen tarkoituksen ja strategian mukaisesti. Arviointi tukee myös omistajien, hallituksen ja johdon vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämistä.

Arvioinnin toteutus ja sisältö

Arviointiin sisältyy sähköinen kysely ja Boardmanin asiantuntijoiden toteuttamat luottamukselliset haastattelut, joihin osallistuu hallituksen ja johtoryhmän jäsenten lisäksi omistajaohjauksesta vastaavat henkilöt.

Arviointiin sisältyy myös tulosten läpikäynti niin omistajaohjauksen, hallituksen kuin johdon kanssa.

 

Sähköisen kyselyn sisältö

  • Yritys ja sen kilpailuetu
  • Omistajaohjaus
  • Hallituksen puheenjohtaja ja hallitustyöskentely
  • Hallituksen ja johdon yhteistyö
  • Johto ja johtaminen

 

 

Lisätietoa

 

Hanna-Mari Aula

KTT, Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä