Mainearviointi

Brand Compass -mainearviointi

Onko yrityksesi hallituksella yhteinäinen käsitys siitä, mistä yritys on tänään tunnettu? Onko yritykselläsi kilpailijoista erottuva asemointi ja viestintä? Maailman huippubrändit vastaavat molempiin kysymyksiin kyllä.

Yhtenäisen, kestävän brändin rakentaminen vaatii yhteistä visiota. Brändistrategia pitäisi nostaa joka hallituksen vuosikelloon ja sen kehittymistä pitäisi seurata koko ajan sekä toimivan johdon että hallituksen tasolla.

15 minuutissa täytettävä Brand Compass -arviointityökalu on nopea ja tehokas tapa nostaa maine hallituksen agendalle: mitata näkevätkö yrityksen johtoryhmän jäsenet, hallituksen jäsenet tai omistajat yrityksen maineen samalla tavalla. Epäselvyyttä mielipiteistä ei tule, sillä kysymyksiin on kaksi vastausvaihtoehtoa: kyllä tai ei.

nosta maine hallituksen agendalle

Maineen kuuden osa-alueen mittaamisen lisäksi vastaajat määrittelevät yrityksen mielikuvan ja asiakaskokemuksen suhteessa pahimpiin kilpailijoihinsa. Tämä auttaa näkemään

  • mikä oman yrityksen asema on,
  • ketkä koetaan pahimmiksi kilpailijoiksi,
  • mikä on vastaajien tahtotila tilanteen kehittämiseksi.

Raportissa esitellään vastaukset ja listataan yrityksen maineen vahvuudet, työmaat (heikoimmat alueet) sekä keskusteltavat asiat (eniten mielipiteitä jakaneet kysymykset). Raporttia on helppo tulkita, mutta syvempää keskustelua ja vastaajien näkemyserojen avaamista varten suosittelemme käyttämään asiantuntijaa raportin purkajana.

15 minuutissa täytettävä verkkoarviointi


Verkkoarviointi mittaa yrityksenne hallituksen tai johtoryhmän näkemyksen yrityksenne maineesta kilpailijoihinne nähden sekä kuvaa, millä tolalla maineen kompassin kuusi osa-aluetta ovat (ks. kuva).

Brand Compass on suunniteltu täytettäväksi vuosittain. Se mittaa muutokset aiempien vuosien tuloksiin ja tarjoaa helpon tavan seurata maine- ja brändikysymysten kehittymistä yrityksenne hallituksen ja johtoryhmän silmissä.

Tilaa mainearviointi

Palaute

Juha Sarsama, Panostaja Oyj

Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sarsama kertoo omistajan näkökulmasta, miten Brand Compass -arviointi hyödytti Panostajan omistaman Flexim Security Oy:n maineenjohtamisen kehittämistä.

Kyllä-ei-vastaukset tekivät Brand Compass -arvioinnista riittävän helpon. Hallitus on jonkin verran sivussa operatiivisesta bisneksestä eikä tiedä siitä riittävästi pystyäkseen analysoimaan syvemmälle – kyllä-ei-vastauksista saatiin kuitenkin riittävä hajonta ja keskustelu aikaiseksi brändiin vaikuttavista asioista.

Katso lisää videolta:


Räätälöi oma Brand Compass -kokonaisuutesi

Tilatessasi mitä tahansa Brand Compass -tarjooman osaa (ks. alla) enemmän kuin yhden kappaleen, saat siitä alennusta 10 prosenttia.

 

Arviointi yhdelle vastaajaryhmälle

Brand Compass -mainearviointi yhdelle vastaajaryhmälle (suositeltu ryhmän koko 5-20 henkeä) ja pdf-muotoinen raportti.
1 390 € + alv

Tulosten läpikäynti asiakkaan kanssa

Raportin tulosten täsmällinen läpikäynti henkilökohtaisesti tilaajan kanssa Brand Compass -asiantuntijan toimesta. 2h palaveri.
1 400 € + alv

Purkutilaisuus vastaajille

Kaikille vastaajille ryhmänä pidettävä purkutilaisuus, jonka aikana käydään läpi maineen kokonaistila sekä selvitetään erimielisyysiä aiheuttaneita kysymyksiä. 2-3h tilaisuus asiakkaan tiloissa.
2 800 € + alv