Höyhenen ja kiven liitto vaatii hyvää tahtoa ja tasapainoilua

Höyhenen ja kiven liitto vaatii hyvää tahtoa ja tasapainoilua

Valitsin väitöskirjani kanteen oheisen kuvan, jossa höyhen ja kivi ovat kiikkerän puutikun päissä. Höyhenen ja kiven ilmeisestä painoerosta huolimatta tikku pysyy vakaasti tasapainossa. Valitsin kuvan siksi, että se kuvaa erinomaisesti toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteen dynamiikkaa. On asioita, joissa toisen painoarvo on höyhenenkevyt ja toisen kivenjärkäleen luokkaa. Siitä huolimatta toimivassa suhteessa tasapaino säilyy, eikä kivi pyri lennättämään höyhentä taivaan tuuliin.

Kummallakin omat kivet

Puheenjohtajan ja koko hallituksen kiviä ovat toimitusjohtajan nimittäminen, erottaminen ja palkitseminen sekä yhtiön strategiasta päättäminen. Ne kaikki ovat raskaan sarjan asioita sekä yhtiön menestymisen että toimitusjohtajan kannalta. Toimitusjohtajan kiviä ovat tieto ja strategian toteutus. Puheenjohtaja ja muu hallitus on sekä yrityskohtaisen, ajantasaisen tiedon saannin, että strategian toimeenpanon ja tulosten suhteen riippuvainen johdosta. Vaikka hallitus päättää strategiasta ja sen toteuttajista, itse tekeminen pitää jättää johdon huoleksi.

Luottamus tuo tasapainoa

Mitä tasapainon säilyttämiseen toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteessa sitten tarvitaan? Vastaus on luottamus. Luottamus siihen, että kumpikin hoitaa oman tehtävänsä mahdollisimman hyvin ja yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Luottamus siihen, että toinen ei käytä kiveään omaa asemaansa pönkittääkseen, vaan auttaa toista onnistumaan omassa roolissaan niin hyvin kuin mahdollista. Ja luottamus siihen, että kun yllätyksiä ja ongelmia ilmenee, niihin voidaan etsiä ratkaisut yhdessä.

Tietoista tasapainon hakemista

Toimitusjohtaja-puheenjohtajasuhteen tasapainoilu ei kuitenkaan suinkaan lopu tähän. Vaikka aktiivinen yhteydenpito ja läheinen ammatillinen suhde auttavat kumpaakin onnistumaan tehtävässään ja vähentämään toimitusjohtajan kokemaa yksinäisyyttä, suhteen kehittyminen läheiseksi ystävyydeksi ei sitä tee. Tämä liittyy hallituksen valvontarooliin, ja erityisesti silloin, kun puheenjohtaja joutuu erottamaan toimitusjohtajan, ystävyyssuhde voi vaikeuttaa tilannetta entisestään. Tärkeää on sekin, että parityöskentely ja koko hallituksen työskentely pysyvät tasapainossa eikä toimitusjohtaja-puheenjohtajaparista muodostu voimakaksikkoa, joka jättää hallituksen pelkäksi kumileimasimeksi aidon päätöksentekijän sijaan. Vastuu päätöksistähän on aina koko hallituksen. Nämäkin asiat on hyvä tiedostaa toimitusjohtajan ja puheenjohtajan yhteistyön rakentamisessa ja kehittämisessä.

Kirjoittanut Satu Koskinen