Kestävä kehitys liiketoiminnan lähtökohtana – case Sulapac

Kestävä kehitys liiketoiminnan lähtökohtana – case Sulapac

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT) toimii suomalaisessa yhteiskunnassa yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusten, johdon ja akateemisen maailman välillä. Tuomme keskusteluun erilaisten verkostotapahtumien ja artikkeleiden muodossa yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja. Kevään jäsentilaisuutemme on siirretty syksylle ja nostamme nyt valittuja ajankohtaisia aiheita esiin artikkeleina kotisivuillamme. Yksi kevään tilaisuuksista oli tarkoitus järjestää aiheesta ”Vastuullisuus: kehityssuuntia ja liiketoimintamahdollisuuksia”. Tämän artikkelin kirjoittaja Maija Pohjakallio olisi ollut yksi alustajistamme.

Yritykset tärkeitä muutoksen tekijöitä

Historiansa alkutaipaleella ihminen oppi hyödyntämään luontoa ja hieman myöhemmin heräsi kiinnostus havainnoida, ymmärtää ja mallintaa ympäristöä ja sen ilmiöitä. Tänä päivänä teknologiakehitys mahdollistaa myös luonnon matkimisen. Sulapacin materiaali-innovaatioissa luonto on keskeinen inspiraation lähde. Luonnossa jätettä ei muodostu, vaan nerokkaat systeemit pitävät huolen siitä, että aineet pysyvät kierrossa.

Luonnossa on paljon myös korjausmekanismeja, joilla luonto toipuu kriisiolosuhteista.  Näiden joukossa voi olla myös jotain, josta ihmiskunta voisi ottaa mallia koronakriisiä ja sen seurauksia ratkottaessa. Psykologisen tiedon perusteella tiedetään, että parhaimmillaan kriisi voi auttaa hahmottamaan oleellisen ja olla katalyyttinä muutokselle.

Kestävä kehitys juontaa juurensa vuoteen 1987, jolloin YK Brundtlandin johdolla alkoi käyttää termiä ohjatakseen yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Ilman yritysten sitoutumista tähän tavoitteeseen muutos ei ole mahdollinen. Yritykset voivat tehdä asioita, joilla saadaan aikaan hyviä vaikutuksia, sen lisäksi että keskittyvät toimintansa aiheuttamien mahdollisten huonojen vaikutusten minimointiin. Sulapacille on kunnia-asia olla muutoksen tekijöiden joukossa.

Sulapacia kantaa sen missio pelastaa maailma muoviroskalta. Sulapacin tavoitteena on, että yrityksen toiminta samanaikaisesti edistää ympäristön hyvinvointia ja tuo taloudellista arvoa. (nostoksi)

Sulapacin tarina alkoi vuonna 2016, kun Suvi Haimi ja Laura Tirkkonen-Rajasalo hyppäsivät pois akateemiselta uralta ja perustivat yrityksen, jonka toiminnan ydin rakentuu perinteistä muovia korvaavan uuden biomateriaalin ympärille. Nyt huhtikuussa 2020 yrityksessä työskentelee 31 henkilöä, ja vuosina 2018 ja 2019 brittilehti Wired on nostanut sen Euroopan sadan kiinnostavimman startupin listalle.

Sulapacin valikoima sisältää tällä hetkellä kaksi materiaaliperhettä sekä uusimpana tulokkaana yhteistyössä Stora Enson kanssa lanseeratun juomapillin. Kosmetiikkasektorin pakkauksissa huomioita kerännyt Nordic Collection -purkkisarja on myös edelleen markkinoilla yhteistyökumppanimme Quadpackin toimittamana.  Odotamme innolla tulevaa, sillä työn alla on useita uusia yhteiskehitysprojekteja globaalien brändien kanssa.

 

Ympäristö, ihminen ja talous tasapainossa

Kuluneella viikolla Sulapacin toimitusjohtaja Suvi Haimi kiteytti oleellisen: ”Sulapacilla on erinomaiset tuotteet ja teknologia, mutta niitäkin tärkeämpiä ovat Sulapacin ihmiset”.  Ympäristö, ihminen ja talous ovat kaikki kestävän kehityksen elementtejä, ja tämän tulisi näkyä myös yrityksen arjessa. Kestävää kehitystä ei edistetä pelkästään loistokkaan teknologian avulla.

Sulapac ei itse omista tuotantolaitoksia vaan tuotanto perustuu yhteistyöhön ja kumppanuuksiin. Sulapacin materiaaleista voidaan valmistaa tuotteita samoilla menetelmillä kuin perinteisestä muovista.  Yhteistyökumppanimme voivat siten käyttää olemassa olevaa laitteistoaan valmistaessaan esimerkiksi Sulapac-purkkeja ja -pillejä.

Sulapacille erityisen tärkeää on kehittää ratkaisuja kasvavaan mikromuoviongelmaan. WWF:n mukaan ihmisen elimistöön päätyy yhden luottokortin verran eli keskimäärin 5 grammaa mikromuovia viikossa. Mikromuovit ovat pieniä, läpimitaltaan alle 5 mm, muovihiukkasia, jotka eivät hajoa luonnossa. Niitä muodostuu mm. perinteisestä muovista valmistettujen esineiden kuluessa käytössä sekä luontoon päätyneen muoviroskan jauhautuessa ympäristön olosuhteissa. Myös Sulapac-materiaali voi kulua käytössä, mutta koska luonnossa esiintyvät mikrobit pystyvät hajottamaan irtoavat hiukkaset hiilidioksidiksi, vedeksi ja biomassaksi, siitä ei jää jälkeen mikromuovia. Hajoaminen tapahtuu samassa aikaskaalassa kuin puiden lehtien hajoaminen.

Mitä on kestävä kasvu?

Kestävän kehityksen keskeinen periaate on, että ihmisen taloudellinen ja aineellinen toiminta sopeutetaan paremmin luonnon kestokykyyn. Viime vuosina yritysten toiminnan ja tuloksen mittaaminen on monipuolistunut, eikä pelkkä taloudellisen suorituskyvyn mittaaminen enää riitä. Systeemiseen muutokseen tähtäävä kiertotalouden kehittäminen luo niin ikään uusia haasteita mittaristolle. Sulapac on mukana Ellen MacArthur -säätiön Circular Economy 100 -verkostossa, jossa on kehitetty Circulytics-työkalu yritysten kiertotaloussuorituskyvyn mittaamiseen. Circulytics-tulokseen vaikuttavat materiaalien ja energiankäytön lisäksi myös yrityksen strategiaan, liiketoimintamalleihin, yhteiskunnalliseen ja sidosryhmätyöhön sekä henkilöstön osaamiseen liittyvät tekijät.

Kasvua on perinteisesti totuttu mittaamaan taloudellisin mittarein. Pohdin aika ajoin, mikä vaikutus olisi, jos alettaisiin mitata hyvinvoinnin kasvua kokonaisvaltaisella mittaristolla, joka ottaa huomioon myös ympäristön ja ihmisen. Kestävä kehitys ja hyvinvointi kulkevat käsikädessä.

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT) toimii yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja tutkijoiden välillä.Boardman LJT:n fokuksessa on omistajien, hallituksen ja johdon päätöksenteon kannalta olennainen tutkimus. Toimimme tutkimustulosten jakamisen foorumina tai yhteistyökumppanina uuden tutkimustiedon synnyttämisessä. Toivotamme näiden teemojen parissa työskentelevät tutkijat, johtajat ja muut toimijat tervetulleeksi mukaan Boardman LJT:n toimintaan.

Lisätietoa Boardman LJT:n toiminnasta.

Lisätietoa artikkelin aiheista: