Mikä on omistajan rooli yrityksen vastuullisuudessa?

Mikä on omistajan rooli yrityksen vastuullisuudessa?

EU:ssa tapahtuu paljon vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) ympärillä. Sen osana EU on luonut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän (EU-taksonomia), jonka tavoitteena on saada rahoitusmarkkinat suosimaan ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Unionin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Samaan aikaan vastuullisuus kokonaisuutena, eli myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat saavat yhä enemmän huomiota, kun ei ole enää epäselvää, miten valtaisia panostuksia, ponnistelua ja uusia ratkaisuja tarvitaan nk. viheliäisten ongelmien ratkomiseksi.

Blogin kirjoittaja Erika Heiskanen on Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmän jäsen. Erika on auttanut sekä yksityisen sektorin että julkishallinnon toimijoita etiikan kysymyksissä, haasteissa ja ratkaisuissa yli 20 vuoden ajan. Erikan viimeisin kirja on Eettinen johtaminen – tie kestävään menestykseen (2008).

Koskettaako tämän pk-sektorin yrityksiä?

Kaikki yritykset vaikuttavat luontoon ja yhteiskuntaan. Jokaisella on myös kilpailijat sekä muut sidosryhmänsä ja kisa osaajistakin kovenee jatkuvasti. Enemmistö pk-sektorista tekee paljon töitä toimintansa kehittämiseksi yhä vastuullisemmaksi.

Karkeasti pk-yrityksen omistajien tahtotila jakaa yritykset neljään kategoriaan. Vastuullisuus on yritykselle

  • Välttämättömyys – toimialan käytännöt, kilpailu tai liikeidea edellyttävät vastuullisuutta
  • Itsestäänselvyys – yrityksen henki, omistajat ja työntekijät haluavat tehdä oman osansa tai vähän enemmänkin
  • Korulauseita – vastuullisuus nähdään trendinä ja halutaan näyttää hyvältä ja laiskasti ehkä tehdään jotakin
  • Jotakin uutta – asiaa ei vielä ymmärretä, eikä nähdä sen koskettavan yritystoiminnan ydintä

Suuremmissa yrityksissä vastuullisuus on tärkeää: OP-ryhmän vuonna 2020 tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten suuryritysten johtajista 72 % katsoi, että heidän yrityksensä tehtävänä on ratkaista haastavia yhteiskunnallisia, esimerkiksi ympäristöön ja talouteen, liittyviä kysymyksiä. Monen pk-yrityksen asiakkaat ovat näitä suurempia yrityksiä. Kilpailu tulee haastamaan kaikki tekemään parhaansa.

Mikä on yrityksen omistajan rooli tässä kaikessa?

Ensisijaisesti omistajan rooli on strateginen. Mitä suurempi omistusosuus yhtiöstä on, sitä merkittävämpi on omistajan vastuu strategisesta valinnastaan. Omaa strategista valintaa voi tunnustella esimerkiksi yllä mainitun neljän tahtotilan avulla. Merkittävän omistajan strateginen valinta voi parhaimmillaan haastaa organisaation lentoon, jossa kehitetään uusia ratkaisuja ja samalla parannetaan yrityksen kilpailukykyä, kenties luodaan huomisen liiketoimintaa.

Jos omistusosuus on pienempi, miten yrityksen valintoihin voi vaikuttaa? Erilaisia vastuullisen omistamisen lähestymistapoja on useita. Eri omistuksiin voi käyttää erilaista valintaa ja omaa sijoittamisen kriteeristöäänkin voi jäsentää tämän viisijaon avulla:

1) Pois sulkeminen ennakkoon
Moni vastuullinen omistaja on valinnut joitakin toimialoja, joita ei halua omistaa. Tyypillisiä pois suljettuja toimialoja ovat aseteollisuus ja tupakkateollisuus. Nousussa tässä sektorissa ovat hiili ja muu fossiilinen polttoaineteollisuus.

2) Irtisanoutuminen, kun epäkohta tulee ilmi
Omistaja haluaa omistaa vain ”hyviä yhtiöitä” ja myy omistuksensa, kun paljastuu jotakin epämiellyttävää yhtiön toimintatavoista tai liikesuhteista. Tässä on samankaltaista ideologiaa kuin kuluttajaboikoteissa.

3) Passiivisuus, “Olen vain sijoittaja”
Omistaja ei ota kantaa yhtiön valintoihin, vain eurot ratkaisevat. Tämä vaihtoehto nähdään usein vastuunpakoiluna ja olevan vailla moraalista selkärankaa.

4) Aktiivinen vaikuttaminen
Omistaja käyttää vaikuttamisen mahdollisuuksiaan ja aktiivisesti myös rakentaa sellaisia ohjatakseen ja innostaakseen yritystä toimimaan yhä vastuullisemmin.

5) Muutoksen puskeminen
Merkittävä esimerkki muutoksen läpi puskemisesta on Shellin pienosakkaiden ”vallankumous” yhtiön hallituksessa.

Mistä tietää, mitä pitäisi valita?

Yksi tapa lähestyä vastuullisuutta on kartoittaa yrityksen vastuullisuuden nykytila, tunnistaa tulevaisuuden kannalta keskeisimmät kehittämisen kohteet sekä punnita, mikä itselle on lähinnä sydäntä.

Tunnistamalla itsellesi sekä yrityksen tulevaisuudelle tärkeimmät asiat, voit edistää niitä päämäärätietoisesti myös omistamisen kautta.

Ovatko ympäristö, ilmastokysymykset ja luonnon moninaisuus tärkeitä? Vai sykkiikö sydän ihmisille (sosiaalinen vastuu), työntekijöille sekä yhteisölle, joissa liiketoiminnan vaikutukset näkyvät? Tai kenties talouden ja hallinnon läpinäkyvyys ja prosessioikeudenmukaisuus (taloudellinen vastuu) saavat silmäsi loistamaan?

Tunnistamalla itsellesi sekä yrityksen tulevaisuudelle tärkeimmät asiat, voit edistää niitä päämäärätietoisesti myös omistamisen kautta.

Blogin kirjoittajasta

Kirjoittaja Erika Heiskanen on Juuriharja Consulting Group Oy:n perustajapartneri ja Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmän jäsen vuodesta 2012. Erika on auttanut sekä yksityisen sektorin että julkishallinnon toimijoita etiikan kysymyksissä, haasteissa ja ratkaisuissa yli 20 vuoden ajan. Erikan viimeisin kirja on Eettinen johtaminen – tie kestävään menestykseen (2008).

Syvennä osaamista omistajuudesta, omistajatahdosta ja toimintamalleista huippualustajien johdolla. Lue lisää Boardmanin Omistajuusvalmennuksesta ja ilmoittaudu mukaan!

Lue lisää Omistajuusvalmennuksesta tästä!