Oikein kysymisen taito on yhtiöiden kehityksen ehto

Oikein kysymisen taito on yhtiöiden kehityksen ehto

Mitä yhteistä on Netflixin True detective -sarjalla ja hallitustyöskentelyn kehittämisellä?

True detective -sarjan neljännellä kaudella nähdään Jodie Fosterin esittämä rikostutkija Liz Danvers, joka on kyyninen ja oikukas, mutta taitava omassa työssään. Danversin ominaispiirteenä on penätä tiimiltään oikeaa kysymystä. ”Ask the question”, hän tivaa. Jos kollegan kysymys on väärä, Danvers vaatii kysymään uudestaan.

Danversin penääminen ärsyttää hänen kollegoitaan, mutta oikean kysymyksen esittäminen on lopulta se, mikä vie tutkintaa eteenpäin.

Kysymisen taito. Blogin kirjoittajan Hanna-Mari Aulan mukaan mukaan vain oikeat kysymyksen tuovat todellisia hyötyjä. Sitä saat, mitä mittaat. Kuvassa yhtiöiden omistajia, hallituksen jäseniä ja johdon edustajia Boardman-tilaisuudessa oppimassa OHJ (omistaja, hallitus, johto) ajankohtaisista teemoista. KUVA: KAROLIINA VUORENMÄKI

Blogin kirjoittajan Hanna-Mari Aulan mukaan mukaan vain oikeat kysymyksen tuovat todellisia hyötyjä. Sitä saat, mitä mittaat. Kuvassa yhtiöiden omistajia, hallituksen jäseniä ja johdon edustajia Boardman-tilaisuudessa oppimassa OHJ (omistaja, hallitus, johto) ajankohtaisista teemoista. KUVA: KAROLIINA VUORENMÄKI

 

Oikein kysymisen taito on avain yhtiöiden ja hallitusten kehittämiseen

Oikein kysymisen taito on olennaista myös yhtiöiden ja hallitusten sekä koko OHJ-ketjun kehittämisessä. Yksi keskeinen työkalu hallitusten jatkuvalle kehittymiselle on hallitusarvioinnit. Ne tarjoavat arvokasta palautetta hallituksen työskentelystä sekä hallituksen, johdon ja omistajien yhteistyöstä ja päätöksenteosta, mikä auttaa parantamaan yhtiöiden strategista kyvykkyyttä, hallintorakenteita ja prosesseja.

Arvioinnit edistävät myös avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yhtiöissä, lisäten henkilöstön ja muiden sidosryhmien luottamusta ja sitoutumista organisaatioon. Hallitusarviointien keskeisenä tavoitteena on paljastaa hallituksen ja koko omistajat-hallitus-johto (OHJ) -ketjun vahvuudet ja heikkoudet, auttaen tunnistamaan tarvittavat kehittämisenkohteet. Arvioinnin avulla voidaan myös varmistaa, että hallituksen kokoonpano on oikea, ja että se koostuu pätevistä ja diversiteetiltään riittävän monipuolisista jäsenistä.

Arviointien hyödyt ovat kiistattomat, mutta vain, mikäli arviointi tehdään hyvin. Vanha totuus pitää nimittäin tässäkin paikkansa: Sitä saat, mitä mittaat. Kaikki kysymykset tuovat vastauksia, mutta vain oikeat tuovat todellisia hyötyjä.

Kyky esittää oikeita kysymyksiä on keskeinen osa kriittistä ajattelua ja tiedonhankintaa. Samalla tavalla kuin Danvers painottaa oikeiden kysymysten esittämisen tärkeyttä rikostutkinnassa, myös yhtiöissä on olennaista kyseenalaistaa olemassa olevia toimintatapoja ja asettaa hyviä kysymyksiä, jotka auttavat löytämään uudistumisen keinoja ja kehittämisen kohteita. Parhaimmillaan se johtaa merkittäviin oivalluksiin ja yhtiöiden uudelleen syntymiseen.

 

Arvioinnit ovat kysymisen taidon happotesti

Boardmanilla on vahvat perinteet arviointien toteuttamisessa. Sisällöllisesti Boardmanin arvioinnit ovat pitkäjänteisen kehittämistyön tulosta. Ne ovat tarkkaan suunniteltuja sähköisen kyselyn, haastattelujen ja ammattitaitoisen tekijän yhdistelmiä.

Sähköiset itsearvioinnit tuovat yhteismitallista ja kvantifioitua tietoa hallitustyön sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön toimivuudesta. Oikein asetetuilla kysymyksillä saadaan mitattavaa, toimintaa ohjaavaa ja seurattavissa olevaa tietoa luotettavasti.

Haastatteluissa puolestaan päästään kiinni miksi ja miten -kysymyksiin. Kuten rikostutkinnassa, haastatteluissa voidaan taustoittaa, selittää ja kuvata asioita, kaivaa esiin motiiveja, hakea lisätietoa ja testata ratkaisuja.

Ei siis ole yhdentekevää, mitä arvioinnissa kysytään. Yhdentekevää ei myöskään ole se, kuka kysymykset esittää. Kuten Danversin rikostutkinta osoittaa, vastaukset pitää osata tulkita ja asettaa kontekstiinsa. Samalla tavoin arvioinnin johtopäätökset ja suositukset ovat aina organisaatiokohtaiset ja ainutlaatuiset.

 

Haluatko vaihtaa ajatuksia aiheesta? Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä.

Hanna-Mari Aula

KTT, Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä

 

 

Blogin kirjoittaja

KTT Hanna-Mari Aula, Johtaja, Arviointipalvelut, Boardman Oy