Omistajan, hallituksen ja johdon roolit voimakkaassa muutostilanteessa

Omistajan, hallituksen ja johdon roolit voimakkaassa muutostilanteessa

Lauri Ratia on monissa liemissä keitetty hallitusammattilainen, joka tuntuu aina löytyvän mitä kimuranteimmista tilanteista. ”Olen joutunut hankkeisiin, joissa täyskäännös on ainoa mahdollisuus. Tunnen olevani näissä omimmillani”, hän kertoo.

Vaikeuksiin ajautuneen Turun telakan uuden tulemisen ja Sotkamon monimetallituotantolaitoksen käänteen taustalla ollut Ratia jakaa tärkeimpiä oppejansa omistajan, hallituksen ja johdon rooleista näissä suurissa muutostilanteissa.

Luottamuksen merkitys voimakkaassa muutostilanteessa

Luottamuksen rakentaminen omistajan, hallituksen ja toimivan johdon välillä on välttämätöntä. ”En voi olla korostamatta riittävästi tätä avainasiaa. Loppujen lopuksi kaikki lähtee luottamuksesta. Joko sitä on tai ei ole, ja sen rakentaminen kestää usein kauan”, Ratia painottaa.

Omistajien, hallituksen ja johdon välillä vallitseva tasapaino luo edellytykset tehokkaalle päätöksenteolle. Omistajalta saadun mandaatin ja tahtotilan on oltava mahdollisimman selvä. ”Toisaalta omistajalta saatua mandaattia tulee voida tarkistaa tarvittaessa, jos muutoksen läpivienti ei ilman sitä onnistu”, Ratia sanoo.

Omistaja on pidettävä hyvin informoituna, jotta luottamusta syntyy. Sidosryhmiä on informoitava säännöllisesti ja yksityiskohtaisesti. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu tiedottaminen on suuren yleisön tuntemissa projekteissa ehdottoman välttämätöntä ”sosiaalisen hyväksyttävyyden” varmistamisessa, Ratia muistuttaa.

Suurissa muutoksissa hallituksen rooli korostuu

Suurissa muutoksissa hallituksen rooli korostuu ja hallituksen on pakko tuntea liiketoimintaa syvällisesti pystyäkseen tukemaan johtoa. ”Isoissa muutostilanteissa en usko kauko-ohjaukseen, kädet on oltava ’savessa’”, Ratia korostaa. Ensimmäiset yhdeksän kuukautta Terrafamen toimeenpanevana hallituksen puheenjohtajana Ratia käytännössä vietti kaivoksella.

”Edustan näkemystä, että hallituksen pitää olla riittävän operatiivinen. Hallitus ei pysty edes keskustelemaan oikeista asioista, jos etäisyyttä johtoon on muutostilanteessa liikaa. Läheiset suhteet antavat edellytyksiä tukea toimivaa johtoa.”

Johdon ja hallituksen, erityisesti sen puheenjohtajan, on sovittava operatiivisiin päätöksiin liittyvät periaatteet, jotta pystytään nopeaan päätöksentekoon. ”Terrafamessa päätimme myös pyrkiä pörssiyhtiötasoiseen raportointiin välittömästi, jotta sidosryhmät saisivat laadukasta informaatiota.”

Kun toimintalinjat on selkeästi sovittu johdon kanssa, voi hallitus konkreettisemmin tukea sitä muutoksen läpiviennissä, tarvittaessa operatiivisellakin tasolla. Johdon pitää voida keskittyä operatiivisen muutoksen läpiviemiseen. ”Ei voida haahuilla kenen tontille jokin asia kuuluu. Jos se ei kuulu kenellekään, niin se tulee puheenjohtajan tontille”, Ratia avaa ajattelutapaansa.

Päivittäistä toimintaa on seurattava lähietäisyydeltä ja kokouksia pidettävä niin usein, että päätöksenteko sujuu. ”Terrafamessa ensimmäisten neljän kuukauden aikana oli 15 hallituksen kokousta.”

Koko päätöksentekoketju on saatava toimivan yhteistyön ja luottamuksen avulla samalle aaltopituudelle, jotta voimakkaasta muutostilanteesta selvitään. Uutta strategiaa on ryhdyttävä hahmottamaan riittävän ajoissa, jotta muutoksen läpiviennin onnistuminen myös pitkällä tähtäimellä varmistetaan.

Kirjoittanut Annika Sipilä