Omistajaosaamisen tuominen vahvemmin hallitustyöskentelyyn luo lukuisia mahdollisuuksia

Omistajaosaamisen tuominen vahvemmin hallitustyöskentelyyn luo lukuisia mahdollisuuksia

Tom Liljeström

Tom Liljeström

Nykyään ei ole tapana keskustella omistajien osaamisesta. Tätä pohtiessani mieleeni tulevat ajat vuosikymmeniä sitten, jolloin ei ollut tapana keskustella hallituksen osaamisesta. Onhan yhtiön omistajilla vapaus tehdä omistuksillaan mitä haluaa tai jättää tekemättä.

Perustellusti omistaja voi ajatella, että hänen roolinsa rajoittuu hallituksen valitsemiseen, jos siihenkään. Näinhän tapahtuu tyypillisesti pörssiyhtiöissä, joissa omistus on laajalle hajautunut. Dominoivia omistajia ei välttämättä löydy hakemallakaan. Tällöin omistajat näkevät useimmiten itsensä pelkkinä sijoittajina.

Kuitenkin tilanteessa, jossa yhtiöllä on selkeät kasvolliset omistajat, avautuu täysin uusia mahdollisuuksia. On useita tehtäviä, joissa omistajan rintaääni on hallituksen ääntä kantavampi, vaikka hyvä hallitus luokin yhtiölle lisäarvoa kehittäen ja vaalien yhtiön kilpailukykyä määrätietoisesti.

Eri omistajien kesken muodostettu yhtenäinen omistajastrategia antaa hallitukselle selkeän toimeksiannon siitä, mitä asioita omistajat pitävät tärkeinä. Aidompi ja kestävämpi arvopohja strategiatyölle muodostuu luontevammin omistajanäkökulmasta kuin hallituksen toimesta. Omistajalinjaukset muodostavat pohjan strategiatyölle koskien niin sisällöllisiä kuin ajallisia tavoitteita.

Omistajien avulla voidaan parantaa ennakoitavuutta erityisesti panostusten suuntaan toimintaympäristöissä, joissa toimialarajat hälvenevät. Näin erityisesti, kun omistajilla on hallituksen lisäksi riittävän selkeä käsitys siitä, miksi asiakkaita tulee tai lähtee.

Lisäksi omistajan ääni on hallituksen ääntä uskottavampi. Omistajien näkyvyys yhtiöstä ulospäin henkii vakautta ja luo uskoa pitkäjänteiseen toimintaan. Myös arvopohjainen luottamus yhtiöön on vakaammalla pohjalla, kun se kuullaan omistajilta hallituksen tai johdon sijaan.

Omistajan symbolista ajankäyttöäkään ei voi väheksyä. Esimerkkinä tästä voidaan nostaa esille Ingvar Kampradin toiminta vierailullaan IKEA-tavarataloissa. Vaikka IKEA:n työntekijät tuskin uskoivat, että Kamprad muisti heidät kaikki, he kokivat kuitenkin tärkeäksi sen, että hän tavaratalovierailuillaan puhutteli työntekijöitä suoraan heidän etunimillään. Olkoonkin, että hän oli opetellut kasvot ja nimet juuri ennen vierailua.

Kysymys omistajaosaamisesta on hyvä nähdä yhtiön kilpailuetuna. Aktiivinen omistaja-hallitus-johto -ketju roolittaa ja ketteröittää yhtiön toimintaa. Omistajan ei tarvitse osata hallituksen rooliin kuuluvia tehtäviä, mutta omistajat mahdollistavat osallistumisellaan ketjun paremman toiminnan ja tuloksen.

Julkaisu on Boardman-partnerin Tom Liljeströmin hallitustyötä käsittelevän blogisarjan neljäs osa. Tutustu aikaisempiin julkaisuihin klikkaamalla alla olevaa linkkiä.  

Muutosnopeus haastaa perinteisen hyvän hallintotavan