Osaava omistaja luo edellytyksen menestykselle

Osaava omistaja luo edellytyksen menestykselle

BLOGI: Mikko Haapanen, partneri,
kunniapuheenjohtaja

Päivittäinen teema keskusteluissa ja seminaareissa on tarve muuttua ja uudistua. Valitettavasti omistajuutta ja sen jatkuvaa osaamistarpeen muutosta ei juurikaan keskusteluissa käsitellä. Omistajuutta ei juurikaan nähdä omana osaamisalueenaan puhumattakaan että se saisi sen huomion ja arvon, joka sille keskeisenä menestystekijänä kuuluisi.

Ilahduttavasti Turun Telakan menestys on noussut keskusteluun positiivisena esimerkkinä ja menestystarina. Keskustelussa ei kuitenkaan ole merkittävästi korostunut osaavan omistajan keskeinen rooli. Kiitos ministeri Vapaavuoren ja hänen asiantuntijansa – he eivät taipuneet voimakkaan painostuksen alla, vaan hylkäsivät valtion tulon telakan pelastajaksi ja pääomistajaksi. Hänen johdollaan yli 200 vuotta toimialalla toiminut perhe Meyer toi osaamisensa Turkuun ja loppu onkin pelkkää menestystarinaa. Omistajana Meyer tuntee toimialan ja sen strategiset olettamukset. Valtiot, asiakkaat ja pääomamarkkinat luottavat yritykseen ja sen osaamiseen sekä kykyyn ottaa riskejä. Henkilöstön ja johdon ammattitaito takaa isojen projektien laadun ja valmistumisen ajallaan. Yritys hallitsee myös suurten rahoituspakettien neuvottelemisen ja toteuttamisen. Valtio omistajana on poliittisten intohimojen ja mutkikkaan parlamentaarisen päätöksentekojärjestelmän johdosta huono omistaja näin vaativalla ja edellä kuvattua osaamista edellyttävällä alalla. Pelkällä pääomalla ei pysty nykyisin kilpailemaan.

Omistajuuden kehittämisen tulee olla jatkuvaa

Se on moniarvoinen erilaisia tavoitteita ja arvoja palveleva osaamisalue. Perheyritysten, pörssiyhtiöiden ja osuuskuntien omistaminen edellyttää erilaista omistajaosaamista. Osuuskunnissa monesti toimiva johto käyttää todellisen omistajan valtaa. Omistuksen joukkoistaminen joukkorahoituksella on kasvava trendi ja se soveltuu yrityksiin, joilta odotetaan muitakin arvoja kuin pääoman tuotto. Sijoittamalla jääkiekkoyhtiöön ei edes odoteta että saisi sijoituksensa joskus takaisin tai että maksettaisiin osinkoa. Suomen lainsäädäntö on valitettavasti edistänyt velkarahalla investointeja ja suora riskiomistuksen kehitys on jäänyt jälkeen. Digitalisaatio ja siihen liittyvä maailmanlaajuinen reaaliaikainen tietoverkko on lyhyessä ajassa tehnyt idean tai innovaation kehittäjästä merkittävän omistajan. Kun opiskelija keksii nettiin uuden liikeidean ja soveltaa sitä opiskelijaryhmäänsä, hän huomaakin sen toimivan laajemmin globaalissa verkossa. Pian myös sijoittajat ovat kiinnostuneita ja menestys tuo jatkuvasti lisääntyviä pääomia. Köyhästä opiskelijasta on innovaation omistajana tullut myös merkittävä pääomien omistaja. Lähes päivittäin luemme tarinoita Supercellistä, Facebookista, Googlesta, Uberista ja muista nopeasti kasvavista ja omistaja-arvoa kasvattavista esimerkeistä. Vaikka yritykset eivät juurikaan itse omista merkittäviä käyttö- ja vaihto-omaisuuksia, on niiden markkina-arvo lyhyessä ajassa monituhatkertaistunut. Perinteinen Pääoman ja työn liitto on muuttunut Innovaation-Pääoman-Osaajien liitoksi.

Omistajien tulisi analysoida mitkä ovat strategisia omistuksia. Voidaan jopa väittää että monesti perinteisestä tuotantokapasiteetin tai muun kiinteän omaisuuden omistuksesta saattaa tulla jopa kehityksen jarru. Osaamisen omistaminen on muodostumassa entistä keskeisemmäksi nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Boardman osaamisverkosto on keskittynyt päätöksenteon ja vallankäytön hyvään hallintaan

Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön jatkuva kehittäminen on korostunut nopeata uudistamista edellyttävillä markkinoilla. Hallitustyön arvioinnista on tullut koodien mukaisesti vakiintunut toiminta-alue suuremmissa yrityksissä. Olemme kuitenkin nähneet että tämän lisäksi tarvitaan Omistajien-Hallituksen-Johdon yhteistyön arviointia. Boardmanin kehittämä OHJ-Arviointi on jo testiasiakkailla saanut poikkeuksellisen myönteisen vastaanoton ja nyt tämä omistajille, hallituksen jäsenille ja johtoryhmän jäsenille suunnattuun sähköiseen kyselyyn ja kokeneiden Boardman partnereiden suorittamiin haastatteluihin sekä raportointiin perustuva Arviointi on tuotu markkinoille.

Yrittäjyys on alkanut saada entistä enemmän huomiota ja sen arvo aletaan nähdä yhteiskunnan menestyksen rakentamisessa. Toivotaan että omistajuus aletaan nähdä samalla tavalla keskeiseksi voimavaraksi Suomen menestyksen rakentamisessa.

Julkaistu 22.9.2016