Suomen tie koronasta jaloilleen syntyy palveluiden viennistä

Suomen tie koronasta jaloilleen syntyy palveluiden viennistä

Blogin kirjoittaja Seppo Kuula

Koronakriisi heikentää kansantalouttamme merkittävästi. Pieni taloutemme on riippuvainen viennistä ja sitä tarvitaan nyt lisää. Palveluliiketoiminnalla on ratkaiseva merkitys, sillä noin 70 % Suomen BKT:stä tulee palveluista. Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuulan tuore väitöstutkimus esittelee palveluliiketoiminnan uudistamiseen mallin, jossa yritysten jatkuva yhteistyö on keskiössä.

Malli pohjautuu ekosysteemiajatteluun, jossa yhtiö on osa yhteisöä, joka vastaa loppukäyttäjän tarpeisiin. Ekosysteemissä on yleensä vahva alustatoimittaja, jonka ympärille jatkuva palvelunkehitys rakentuu. Tunnettuja esimerkkejä ovat Apple, Facebook, Google, Amazon ja Alibaba, mutta sama ajattelu yleistyy pienempien yritysten yhteenliittymissä. Yhtiöt integroivat resurssejaan yhteisessä arvontuotannossa.

Ekosysteemit kehittyvät markkinoiden imussa evoluution omaisesti vastaamaan loppukäyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Kehitystä ohjaa reaaliaikainen tieto, jonka määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Informaatioteknologia yhdistää ekosysteemejä ja pitää niitä koossa. Liiketoimintamallien kehitys seuraa markkinaa ja teknologista kehitystä, ja iteroiva palvelumuotoilu ohjaa arvontuotantoa. Itseasiointi ja palvelutarjooman monimuotoistuminen lisäävät palvelullistumista. Tässä ympäristössä ei voita vahvin tai viisain vaan se, joka kykenee parhaiten muuntautumaan, ja jokainen yhtiö on IT-yhtiö.

Irti vanhoista malleista, globaaliksi edelläkävijäksi

Muuttunut liiketoimintaympäristö vaatii muuttunutta liiketoimintalogiikkaa: teollistumisen ajan tuotelähtöinen logiikka ei palvele yhteiskehitystä. Uutta Nokiaa on turha haikailla: tuotelähtöinen ajattelu ei tuottaisi nykyajassa menestystä vaan se itse asiassa kuihdutti myös Nokian kilpailukykyä. Palveluiden kehittämisessä on kuitenkin jämähdetty vanhoihin malleihin, joiden mukaan yritys kehittää tuotteen, vie sen markkinoille ja toivoo saavansa kauppaa. Tämä logiikka ei toimi palveluissa – tuotteita myydään, mutta palveluita ostetaan. Ihmiset ja yritykset hankkivat palveluita, joita he aidosti tarvitsevat. Palveluntarjoajan on oltava mahdollistaja, ei alihankkija.

Murrokseen voidaan vastata yhdistämällä lean-ajattelu palveluorientoituneeseen liiketoimintalogiikkaan. Loppukäyttäjän tarpeet ohjaavat jatkuvaa kehitystä, ja palveluita tuotetaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Kuulan väitöstutkimus yhdistää teorian kokeilevaan kehitykseen osoittaen mallin myös käytännössä toimivaksi. Tutkimus tehtiin Siili Solutions Oyj:n liiketoiminnan kehityksen ohessa vuosina 2012-2017, jolloin yhtiö muuntautui resurssitoimittajasta maan johtavaksi digipalveluiden tuottajaksi. Samalla logiikalla Enfo Oyj on nostettu vuosina 2018 – 2019 holdingyhtiöstä uuden ajan johtavaksi tietojärjestelmäintegraattoriksi pohjoismaissa, yhdistäen aiemmin hajaantuneet toiminnot asiakkaiden jatkuvan kehityksen tukemiseksi.

Suomi on hyvin koulutettu ja digitaalisesti kehittynyt yhteiskunta, jolla on kaikki edellytykset menestyä osana globaaleja ekosysteemejä, jopa alustatoimijana. Yliopistojen, VTT:n, Business Finlandin ja yritysten tulisikin yhdistää voimansa uudenlaisen palveluorientoituneen ja globaaliin asiakastarpeeseen sovitetun palvelualustan kehittämiseen. Tässä tarvitaan liiketoimintamallien jatkuvaa kehittämistä, arvotarjooman yhteensovittamista sekä uudenlaista johtamista, missä omistajien, hallituksen ja operatiivisen johdon luottamus organisaatioonsa ja läpinäkyvyys tekemiseen on saumatonta. Näin voimme edesauttaa suomalaista palveluliiketoimintaa ja -vientiä kehittymään siihen suuntaan, mitä muutostrendit edellyttävät.

Tervetuloa sähköiseen väitöstilaisuuteen

Kuulan väitöstilaisuus pidetään 20.5.2020 alkaen kello 12:15 ja järjestetään sähköisenä – tämä on itsessään esimerkki modernin työn mahdollisuuksista myös poikkeusolojen aikana. Tilaisuutta voi seurata täältä!

Seppo Kuula on osallistunut Boardmanin OHJ-kehittämisfoorumin toimintaan, joka painottuu akateemisen tutkimuksen ja liikemaailman yhteistyöhön. Väitöskirjatutkimuksiin pohjautuvat keskustelut ja näkemystenvaihto antavat verkoston jäsenille mahdollisuuden kehittää omaa OHJ-päätöksentekoketjuun liittyvää osaamistaan ja tarjoavat väitöskirjatutkijoille keskinäisen vertaistukiverkoston sekä kokeneiden liikkeenjohtajien tutkimusten teemoihin sisältöön liittyvää sparrausta. Lue lisää täältä!