Tiimalasista tiimiksi – Omistajadialogi tilanteeseen sopivalla yhteistyömallilla

Tiimalasista tiimiksi – Omistajadialogi tilanteeseen sopivalla yhteistyömallilla

Tom Liljeström

Yhteisen tilannekuvan muodostaminen tuo yhtiön omistajat ja hallituksen samalle kartalle. Tämä edellyttää omistajadialogin toteuttamista tilanteeseen sopivalla yhteistyömallilla. Omistan ja hallituksen välisen yhteistyön on toimittava riittävän laajalla pohjalla. Samoin voisi väittää hallituksen ja johdon välisen yhteistyön suhteen.

Perinteinen tiimalasimalli kuvaa sitä, että toimitusjohtaja on yhdistävä lenkki hallituksen ja johdon välillä. Tiimalasin voima ja hyvyys on siinä, että toimitusjohtajaa ei saa ”ohijohtaa” hallituksesta käsin. Tällä tarkoitetaan, että kaikille tulee olla selvää, että vain toimitusjohtaja johtaa organisaatiota. Usein tämän tärkeän periaatteen tulkinta on kuitenkin laajennettu siten, että hallitus ei käytännössä juurikaan ole tietoinen organisaation toiminnasta ja toimintakyvystä.

On kuitenkin monta syytä miksi toimitusjohtajan johtajaroolia kunnioittaen, hallituksen olisi hyvä olla paremmin organisaation pulssilla eli tietää mitä organisaatiossa tapahtuu.

Kunnianhimoinen hallitus saattaa helposti ajaa strategiaa, joka ylittää organisaation nykyisen kyvykkyyden toteuttaa sitä. Näin saattaa tapahtua, jos hallitus ei tunne organisaation kyvykkyysprofiilia eikä varsinkaan mahdollisia aukkoja. Myös toisinpäin, organisaatiolla voi olla kyvykkyyksiä, joiden tiedostaminen hallituksessa strategiaan.

Hallituksella on luontevasti pidemmän aikavälin tavoitteita ja johdolla välittömämmät tavoitteet. Näiden yhteensovittaminen voi olla vaikeaa ilman kattavaa dialogia siitä, miten kohdentaa resurssit eri aikavälien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ehkä tärkein syy kyseenalaistaa tiimalasia liittyy tähän aikaan, jossa digitalisuus on siirtänyt vallan asiakkaalle ennennäkemättömällä tavalla. Uskaltaisin väittää, että keskimääräisellä hallituksella on käytettävissään vain yhteenvetotasoinen arvosana asiakaskokemuksesta.

Parempi ymmärrys miksi asiakkaita tulee tai lähtee edellyttää hienojakoisempaa tietoa asiakkaalle merkityksellisistä valintakriteereistä. Mikä hallitukselle voi tuntua pieniltä operatiivisilta asioilta, voi olla asiakaskokemuksen kannalta täysin ratkaisevaa. Osuvasti onkin sanottu, että onnistunut strategia on enemmän löytämistä kuin suunnittelua. Tämä on vaikea saavuttaa ilman hallituksen ja johdon tiivistä yhteistyötä.

Julkaisu on Boardman-partnerin Tom Liljeströmin hallitustyötä käsittelevän blogisarjan toinen osa. Tutustu aikaisempiin julkaisuihin klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Hyvä hallintotapa on vain jäävuoren huippu – tärkeät suuntaviivat antaa omistajadialogi