Tom von Weymarn: Kun ote kirpoaa, et enää uudistu

Tom von Weymarn: Kun ote kirpoaa, et enää uudistu

Hyvä johtajuus perustuu suoraviivaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. On osattava selkeyttää ja yksinkertaistaa monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva tilannekuva. Tämän olen oppinut operatiivisissa johtotehtävissäni sekä lukuisten yritysten hallituksissa – mukana pörssiyhtiöitä, listaamattomia yhtiöitä, säätiöitä, pääomasijoittajien omistamia sekä kunnallisessa omistuksessa olevia yrityksiä. Näissä rooleissa tunneälyllä on ollut merkitystä.

Toimitusjohtaja menestyksen ytimessä

Tarkastelen yrityksiä niiden hallintaketjujen toimivuuden kautta. Arvoa kasvattava hallintaketju on vastuullinen ja strategisesti ketterä. Lähes kaikissa konteksteissa yrityksen onnistumisen ja menestyksen ytimessä on kuitenkin toimitusjohtaja ja tämän ympärille koottu operatiivinen tiimi. Timillä pitää olla syvällinen ymmärrys ko. yrityksen ansaintalogiikasta sekä siinä tapahtuvista muutoksista. Kun koko hallintoketju jakaa tämän tilannekuvan ja tukee siitä vedettäviä johtopäätöksiä, on luotu edellytykset strategiselle ketteryydelle.

Tiukkoja paikkoja on uralleni mahtunut monta. Yksi niistä oli pörssiyhtiö Pohjola Pankin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajuus. Finanssiyrityksissä tarkastusvaliokunnan rooli on keskeinen ja työtaakka merkittävä. Tehtävän haasteellisuutta lisäsi osuustoiminnan ja pörssiyhtiön arvomaailmojen erilaisuus joka lopulta johti asetelmaan, jossa OP ryhmän emoyhtiö teki ostotarjouksen Pohjola Pankista. Riippumattomana hallituksen jäsenenä jouduin johtamaan ”tynkähallitusta” jonka tehtävänä oli ostotarjoukseen liittyen valvoa kaikkien osakkeenomistajien etuja. Toimimme monessa käänteessä viisaasti ja voidaan sanoa että ”by the book”. Syntyi ratkaisu, jonka lähes kaikki ulkopuoliset omistajat hyväksyivät.

Kun ote kirpoaa, et enää uudistu

Boardman-partneri olen ollut vuodesta 2004 – istunut sen hallituksessa muutamaan otteeseen. Verkoston toimintaan olen osallistunut aktiivisesti. Boardmanilla oli tapana nimittää Vuoden Partneri. Niitä vuoden partneri papereilta minulla on muutama – se lasitettu roikkuu työhuoneeni seinällä.

Boardman-verkoston tarkoitus kiteytyy mielestäni hyvin käyttämäämme ”sloganiin” – Opi – Jaa- Uudistu. Vanhetessa uudistumisen merkitys kasvaa. Kun ote kirpoaa et enää uudistu. Olemme Boardman verkostossa havahtuneet myös siihen, että hallintaketjun jatkeeksi on laitettava asiakas. Asiakkaiden muuttuvien tarpeiden korostaminen hallintaketjun jatkeena johtaa tilannekuvaan, jossa asiakaskokemukset ja asiakaslupaukset nostetaan strategian ytimeen.

Näin 75 vuotta täytettyäni olen päättänyt, etten enää osallistu ennen aamuyhdeksää alkaviin verkoston tilaisuuksiin. Hesari on voitava lukea aamulla rauhassa.