Uusi kuntalaki – Uudet käytännöt hallitusten jäsenten valinnassa

Uusi kuntalaki – Uudet käytännöt hallitusten jäsenten valinnassa

BLOGI: Hannu Leinonen ja Marketta Kokkonen, Boardman Advisors -ryhmä

Pitkään valmisteltu Sote-uudistus otti ensiaskeleet oikeaan suuntaan, kun Juha Sipilän hallitus julkisti huhtikuun alussa suunnitelmansa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asiakkaan valinnanvapauden pohjalta ja monituottajamallilla.

Linjaus merkitsee toteutuessaan, että julkiset valinnanvapauden piirissä olevat
Sote-palvelut on yhtiöitettävä. Sitä edellyttää eurooppalainen kilpailulainsäädäntö.

Sotepalvelut on yhtiöitettävä

Yhtiöittäminen on iso asia, sillä se parantaa julkisen toiminnan läpinäkyvyyttä ja sen kautta myös tehokkuutta. Se on perusedellytys sille, että avoin kilpailu Sote-palveluista saadaan aikaan. Läpinäkyvyys, avoimuus ja vertailtavuus koskee myös yksityisiä ja kolmannen sektorin markkinoilla olevia toimijoita. Veronmaksajan eli asiakkaan asema ja valta kasvaa kun kaikki palvelujen tuottajat ovat samalla viivalla.

Mikään tehokkuusautomaatti yhtiöittäminen ei kuitenkaan ole, vaan julkisessa omistuksessa olevien yhtiöiden hallinnon on myös seurattava aikaansa ja alalla aukeavaa kilpailua. Sosiaali- ja terveydenhoitoon syntyvien yhtiöiden on noudatettava osakeyhtiölain säädöksiä ja yhtiöiden hallitusten jäsenten on ajettava ensisijassa yhtiöiden etua.

Hallitusten jäsenten valinta

Jatkossa onkin tärkeää miten syntyvien uusien yhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan. Yhtiöiden hallituspaikat eivät saa olla poliittisia läänityksiä tai palkkiopaikkoja, vaan niihin valittavien henkilöiden pitää jo lähtökohtaisesti osata alan asiat ja tunnistettava sen kehityspolut sekä mahdollisuudet ja mikä tärkeintä myös riskit.

Viime vuonna voimaan tullut uusi kuntalaki edellyttää kuntien omistamilta yhtiöiltä uudenlaista käytäntöä hallitusten jäsenten valinnassa. Hallitusten jäsenyys ei saa enää olla ensisijaisesti poliittinen valinta, mitä tähän asti vallinnut käytäntö on suosinut. On ymmärrettävä, että kuntaomisteisen yhtiön hallituksen jäsenyys ei ole kunnallinen luottamustoimi.

Kuntalain velvoite pitää täyttää viimeistään ensi keväänä, kun kuntayhtiöihin nimitetään hallitusten jäseniä.

Sote-yhtiöt eivät saa olla palkkiopaikkoja

Sote-uudistuksen yhteydessä olisi varmistettava että sosiaali- ja terveysalalla syntyvä uusi yrityskenttä olisi myös hallinnoltaan aidosti osakeyhtiölain mukainen ja ammattimainen. Jos uusista yhtiöistä tulee vanhaan kuntayhtiömalliin vain

poliittisen järjestelmän palkkiopaikkojen kokoelma, voi olla varma, että nämä yhtiöt eivät avoimessa kilpailussa lopulta menesty.

Sote-uudistus on suuri ja haastava askel kaikille kansalaisille tärkeiden julkisten palveluiden järjestämisessä. Se edellyttää myös merkittävää muutosta nykyisessä poliittisessa ajattelussa, jossa uskotaan, että vaaleissa saadut valtakirjat kelpaavat suosituksiksi kaikkien asioiden asiantuntijoiksi.

Julkaistu 27.5.2016