Yrityksen tärkein ihmissuhde?

Yrityksen tärkein ihmissuhde?

BLOGI 1: Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö -blogisarja

Satu Koskinen, väitöskirjatutkija

Aikaisemmat kuluvan vuoden blogikirjoitukset tällä foorumilla ovat käsitelleet mm. hallituksen roolia kasvun ja arvonnousun edistäjänä, hyvän hallinnan pelisääntöjä sekä yrityksen koko hallintaketjun saumattoman yhteistyön merkitystä yrityksen menestymiselle. Yksi olennainen – ja usein jopa yrityksen tärkeimmäksi ihmissuhteeksi tituleerattu – osa tätä hallintaketjua on toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välinen suhde. Vaikka kyseisen suhteen keskeinen merkitys hallituksen toiminnalle, hyvän hallinnan toteutumiselle ja yrityksen johtamiskulttuurille laajemminkin on noteerattu niin tutkimuksissa kuin käytännössä, tutkittua tietoa toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteesta on tarjolla vähän. Eivätkä kyseisen suhteen toimintatavat ja laatu luonnollisesti ole myöskään kovin yleinen kahvipöytä- tai somekeskustelujen aihe.

Uusi, väitöstutkimukseen perustuva blogi

Itse olen perehtynyt toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteen saloihin väitöstutkimukseni tiimoilta jo useamman vuoden ajan. Tutkimuksen aineistona on 42 toimitusjohtajan tai puheenjohtajan haastattelua sekä Boardman-kehittämisfoorumin keskustelut. Tämä kirjoitus on lähtölaukaus teemaa käsittelevälle, kerran kuukaudessa ilmestyvälle blogille. Tarkoituksena on jakaa tutkimustyöni herättämiä ajatuksia ja edistää tutkimustulosten hyötykäyttöä yritysten hyvän hallinnan, johtajuuden ja omistajuuden edistämiseksi. Toivottavasti blogi myös herättää keskustelua asian tiimoilta ja toimii samalla yhtenä tapana lisätä liike-elämän ja akateemisen maailman vuoropuhelua kummankin yhteiseksi hyväksi.

Hyviä tarinoita, kasvua ja omistaja-arvoa

Millaisia tuloksia hyvin toimivasta toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteesta voidaan sitten parhaimmillaan odottaa? Yrityksen näkökulmasta tutkimukseeni osallistuneet parit nostivat esiin mm. kannattavuuden, omistaja-arvon ja markkinaosuuden kehittymisen. Taloudellisen tuloksen ohella haastateltavat korostivat toimivan yhteistyön merkitystä yrityksen strategiselle kehittämiselle ja strategisten muutosten, kuten yrityskauppojen tai merkittävien investointien suunnittelulle ja toteuttamiselle. Kysymys ei kuitenkaan ole ainakaan aina vain ’kahden miehen show’sta’, vaan toimiva parityöskentely luo samalla edellytykset myös hallituksen vahvalle strategiselle roolille – hallitustyön valmisteluhan tyypillisesti tapahtuu toimitusjohtajan ja puheenjohtajan yhteistyönä.

Työrauhaa ja itseluottamusta

Henkilötasolla toimitusjohtajat painottivat hyvän puheenjohtajasuhteen tärkeänä tuloksena oman yksinäisyytensä ja epävarmuutensa vähentymistä ja parempaa jaksamista, energisyyttä ja mahdollisuutta keskittyä olennaiseen. Samoin puheenjohtajien vastauksissa korostui vahva, itseensä luottava ja aikaansaava toimitusjohtaja, jolla on riittävä työrauha. Myös molemminpuolinen oppiminen nousi esiin.

Millaisilla yhteistyön toimintatavoilla parit näitä tuloksia sitten tavoittelevat? Millaisia erityispiirteitä toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteessa on? Miten luottamusta rakennetaan parityöskentelyssä? Mitä tapahtuu ja millaisia keskusteluja käydään ennen kuin toimitusjohtaja saa potkut? Näitä ja monia muita kysymyksiä käsittelen jatkossa blogikirjoituksissani.

BLOGISARJASSA JULKAISTUA

Blogi 1. Yrityksen tärkein ihmissuhde?
Blogi 2. Toimitusjohtaja johtaa firmaa ja puheenjohtaja hallitusta
Blogi 3. Toimitusjohtajan aloite on toimivan tj-pj-suhteen moottori
Blogi 4. Hallituksen tila toimia määrittyy toimitusjohtajan ja puheenjohtajan yhteistyössä
Blogi 5. Käydäänkö toimitusjohtajan kanssa kehityskeskusteluja
Blogi 6. Tarvitaanko palautetta?
Blogi 7. Luottamusta joko on tai ei ole
Blogi 8. Korkea luottamus mahdollistaa strategisen vuoropuhelun
Blogi 9. Toimitusjohtajan äkkilähtö

BLOGI-sarja:

Väitöstutkimus toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välisestä suhteesta

Julkaistu 25.8.2016