Pasi Mehtonen

Pasi Mehtonen

Head Of Strategy at Telia Finland, CEO of Telia Inmics-Nebula

Pasi Mehtonen