Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Aktiivisella ja osaavalla hallitustyöskentelyllä on monia hyötyjä yrityksille. Hallituksella on tärkeä rooli yrityksen strategisen ketteryyden varmistamisessa ja se toimii linkkinä mahdollisten kasvollisten omistajien ja johdon välillä. Tavoitteenamme on kehittää hallitustyöskentelyn osaamista sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyötä.

Liiketoimintaympäristössä tapahtuva jatkuva muutos haastaa jokaisen yrityksen rakenteita ja kilpailussa menestyminen edellyttää jatkuvaa omistajien, hallitusten ja johdon yhteistyömuotojen ja jopa rakenteiden uudistamista.

Miten edistämme hallitustyöskentelyn kehittämistä?

Valmennuksessa pohditaan ja syvennetään hallitustyöskentelyn edellytyksiä ja osaamista sekä kehitetään omistajien, hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä. Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö ja kiristyvä kilpailu edellyttävät hallitustyöskentelyn ja johdon jatkuvaa kehittämistä.

Lue lisää

Boardman tarjoaa omistajien, hallitusten ja johtoryhmien työn tueksi ja arvioimiseksi kolme työkalua. Arviointien avulla yhtiön päätöksentekijät saavat nopeasti ja tehokkaasti tietoonsa onko päätöksentekoketjulla yhteinen tilannekuva yhtiöstä.

Lue lisää

Kehittämisfoorumissa pohditaan omistajien, hallituksen ja johdon rooleja sekä vastuita pörssiyhtiöissä ja käsitellään hallitustyöskentelyn erityispiirteitä listatuissa yhtiöissä. Ryhmän tavoitteena on jakaa, välittää ja kehittää tietoa pörssiyhtiöiden keskeisistä haasteista ja ongelmista.

Lue lisää

Kehittämisfoorumin tavoitteena on kehittää päätöksentekoa ja vallankäyttöä kokeneiden yritysmaailman toimijoiden ja akateemisten tutkijoiden yhteistyöllä. Haluamme lisätä osaamista sekä tietoisuutta omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön merkityksestä. Boardmanin fokus ja idea on jakaa oppimista yhteisten näkemysten ja kokemusten kautta.

Lue lisää