Aija Bärlund

Aija Bärlund

Boardman-partneri, Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -kehittämisfoorumin puheenjohtaja

Aija Bärlund

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Monipuolinen liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittäminen, kasvu ja strateginen vastuullisuus ovat Aija Bärlundin toiminnan painopistealueita. Uransa aikana hän on auttanut lukuisia suomalaisyrityksiä kansainvälistymään ja vahvistamaan markkina-asemiaan kv-markkinoilla. Bärlundilla on vankka kokemus transformaatioiden johtamisesta. Yhdessä strategisen ennakoinnin ja toimialatiimien kanssa hän on rakentanut Suomelle kokonaan uusia vientitoimialoja.

Bärlund on konsultoinut laajasti pk- ja pörssiyrityksiä, start-upeja, julkisorganisaatioita sekä järjestöjä. Hänellä on kokemusta mm. yritysjärjestelyistä, johtoryhmien ja hallitusten kehittämisestä, ennakoinnista, skenaariotyöskentelystä, strategioista, palveluiden ja innovaatioiden kehittämisestä, kansainvälistämisestä, markkina- ja kilpailijaseurannasta, myynnistä ja markkinoinnista, brändeistä, vastuullisuudesta ja viestinnästä.

Bärlundilla on kokemusta hallitus- ja neuvonantotehtävistä edunvalvonta-, cleantech-, foodtech-, koulutus- ja vakuutusalalla. Liikkeenjohdon konsultoinnissa hän on saanut erityisen hyviä tuloksia visio- ja strategiatyössä, organisaatio- ja kulttuurimuutoksissa, yritysjärjestelyissä sekä digitalisaation ja palvelumuotoilun kehittämisessä mm. sote- ja koulutussektorilla.

Bärlund toimii Suomen Yrittäjien kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnassa, Espoon Yrittäjien hallituksessa, Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland toimikunnassa sekä Boards Impact Forumissa (World Economic Forum initiative), jonka missiona on saada vastuullisuus ja ilmastomuutos hallitusten ja johdon agendalle.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

 • Cross Boarder Digital Strategy Mentoring Program, EU komissio ja European Women on Boards
 • 365 päivässä pörssiin, Nasdaq Helsinki ja Suomen Yrittäjät
 • C-level School, EU komissio ja European Women on Boards
 • MBA, International Business, Helsingin kauppakorkeakoulu
 • Fintra, Diploma in Intenational Marketing Management
 • Diplomi Coach, Suomen Coachingyhdistys

Julkaisut

 • ESG Guide for boards and management, Bärlund, Juslin, Puukkoniemi, Tauciuc, Valtasola, 2023, Boardman
 • Vastuullinen hallituksen jäsen, Bärlund, Sipilä, 2023, Kauppakamari
 • Ilmastouudistajat – kohti puhtaampaa maailmaa ja parempaa bisnestä, Perko, Bärlund, 2022, Alma Talent
 • Kunnat kuntoon, Maury, Loukomies, Bärlund, 2017 Kiss Publishing
 • Kestävä johtajuus – Bisneksen uusi elinehto, Bärlund, Perko, 2013 Talentum
 • Voittajajohtoryhmät – seitsemän askelta tulevaisuuden menestyjäksi, Åhman, Bärlund, Vatanen, 2007 WsoyPRO
 • Suomalaisen johtamisen tulevaisuus, Åhman, Bärlund, 2005 Hunting Minds

Aktiiviroolit Boardmanissa

 • Boardmanin Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -kehittämisfoorumin puheenjohtaja, 2020 –
 • Aamustudiot -kehittämisfoorumin puheenjohtaja 2020 –
 • Työskennellyt aktiivisesti arviointityökalut -työryhmässä, 2019 –
 • Brand Compass ohjausryhmä, 2014–2018, puheenjohtaja 2019 – 2022
 • Boardman Alumni, 2015 –
 • Liikkeenjohdollinen Tutkimusryhmä, 2014 –

Erityisosaaminen

 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen
 • Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely
 • Omistaja, hallitus ja johto arvioinnit
 • Strategiat, ennakointi, skenaariot
 • Brändit, yrityksen arvon kasvattaminen
 • Strateginen vastuullisuus

Yhteystiedot

aija.barlund@boardman.fi