Annamarja Paloheimo

Annamarja Paloheimo

Annamarja Paloheimo

…  on Nordea Pankin Uudenmaan yritysalueen aluejohtaja, vastaten pk-yrityksille suunnatuista palveluista Uudenmaan alueella. Hän on ollut Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2014. Vuosina

2006-2014 hän toimi Finnverassa pk-yritysten rahoituksesta vastaavana liiketoimintajohtajana.· Annamarja on erityisen kiinnostunut pk-yrityksistä ja yrittäjyydestä sekä sen merkityksestä Suomelle. Uskon, että pk-yritysten liiketoimintaa kehittämällä ja osaamista lisäämällä saamme Suomen kansantalouden nousuun.