Ari Virtanen

Ari Virtanen

Boardman-partneri, Uudistumiskehittämisfoorumin puheenjohtaja

Ari Virtanen

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Diplomi-insinööri Ari Virtanen on työskennellyt yli 30-vuotisen kansainvälisen uransa aikana tietoliikenteen, ohjelmistotekniikan, rakennusteollisuuden, sähköalan ja ylimmän johdon konsultoinnin parissa. Virtanen teki diplomityönsä Nokialle GSM-verkon laskennasta, ja sitä seuraavien 20 vuoden aikana hän toimi lukuisissa tehtävissä Suomessa ja Piilaaksossa, vastaten muun muassa Nokia Networksin matkapuhelinkeskusliiketoiminnasta. Nokian jälkeen Virtanen johti Elektrobitillä Wireless Solutions -yksikköä, josta myöhemmin kehittyi nykyinen Bittium. Koneella hän perusti uuden liiketoimintayksikön kehittämään perusliiketoimintaa tukevia digitaalisia People Flow -ratkaisuja. Koneelta Virtanen siirtyi Enston toimitusjohtajaksi.

Vuonna 2019 Virtanen kutsuttiin osakkaaksi IMS Talentiin, josta hän kahta vuotta myöhemmin siirtyi omaan ylimmän johdon neuvonantoyritykseensä Granariumiin. Johdon suorahakujen ja hallitusarviointien lisäksi Virtasta kiinnostavat yrityksen tilannekuvan kirkastaminen ja sen pohjalta suunniteltavat toimenpiteet, jotka usein liittyvät yrityksen muutostarpeisiin ja uudistumiseen. Omistajien, hallituksen ja johdon sujuva yhteistyö on ollut usean toimeksiannon keskiössä.

Virtasella on pitkä ja monipuolinen kokemus hallitustyöstä ja yritysten neuvonannosta. Tällä hetkellä hän toimii Lännen MCE Oy:n, Saxo Oy:n, The Warming Surfaces Company Oy:n ja Elpac Oy:n hallituksissa. Lisäksi Virtasella on useita rooleja kasvuyritysten neuvonantajana.

Virtanen valmistelee väitöskirjaa teollisen yrityksen strategisesta transformaatiosta Aalto Yliopiston Tuotantotalouden laitoksella.

Aktiiviroolit Boardmanissa

  • Boardmanin Omistajien, Hallituksen ja Johdon (OHJ) uudistamisfoorumin puheenjohtaja.

Erityisosaaminen

  • Johdon ja hallitusjäsenten suorahaku
  • Yrityksen tilannekuvan kirkastaminen
  • Omistajat – hallitus – johto -yhteistyön kehittäminen
  • Hallitustyön arviointi ja kehittäminen
  • Liiketoiminnan johtaminen ja uudistaminen strategisten muutoshankkeiden avulla
  • Teknologiastrategiat, erityisesti digitalisaation hyödyntäminen
  • Arvojen ja kulttuurin merkitys yrityksen johtamisessa.

Yhteystiedot

ari.virtanen@boardman.fi