Enel Sintonen

Enel Sintonen

Partner, PwC, Alumnihallituksen jäsen

Enel Sintonen

… toimii partnerina PwC:llä. Hän työskentelee osaamisalueiden parissa, mitkä tyypillisesti kuuluvat tarkastusvaliokunnan tehtäväkenttään: talous- ja vastuullisuusraportointi, tilintarkastus, riskienhallinta, sisäinen valvonta ja muut. Enel kuuluu Suomen PwC:n sisäisiin johtoryhmiin, vastaa strategisista hankkeista, eri toimialoilla toimivista ja omistajapohjaisista asiakkuuksista ja asiakasprojekteista. Hänen kykyä ymmärtää erilaisia arvoja, kulttuureja, johtamistapoja ja haasteita on vaikuttanut asuminen eri kehitysvaiheessa olevissa yhteiskunnissa – Suomessa, Virossa ja Ruotsissa. Vaikka paljon kilometrejä on jo kuljettu, vielä enemmän kilometrejä on vielä edessä!