Esa Matikainen

Esa Matikainen

Nimitysvaliokunnan jäsen, Boardman-partneri

Esa Matikainen

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Kauppatieteiden tohtori Esa Matikainen toimii hallituksen jäsenenä useassa digitalouden yrityksissä. Tällä hetkellä hän on hallituksen puheenjohtajana MPY Palvelut Oyj:ssä (ICT-palvelut) ja InlineMarketissa (data-analytiikka), varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä Digitalist Group Oyj:ssä (digitaaliset ratkaisut, Nasdaq OMX Helsinki), hallituksen jäsenenä Qvikissä (digi- ja mobiilikehitys), Kaakon Viestintä Oy:ssä (alueellinen mediayhtiö) sekä Ida Fram Groupissa (palvelu- ja vaikuttajamarkkinointi, digitaalinen tuotanto), jossa myös tytäryhtiö Ida Fram Oy:n hallituksen puheenjohtajana, sekä osakaspartnerina Apprixissa (digitaaliset koulutustyökalut).

Näissä Matikaisen tehtävät painottuvat yritysten strategian ja liiketoimintamallien kehitykseen sekä talouden ja kasvun hallintaan nopeasti kehittyvillä markkinoilla. Matikainen tuntee hyvin digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan ja johtamiseen sekä suomalaisen startup- ja kasvuyrityskentän.

Aiemmin Matikainen on toiminut mm. yhtenä pääosakkaana vuonna 1994 perustetun ja 1999 Helsingin pörssiin NM-listatun Internet-yhtiö Nedecon Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja strategiajohtajana. Matikaisella oli vahva rooli listautumisprosessissa ja hän vastasi yhtiön M&A -toiminnoista. Hän myös ohjasi konsernin tytäryhtiöiden johdon toimintaa mm. Singaporen, Kiinan ja Brasilian kehittyvillä markkinoilla, toimi usean konsernin tytär- ja osakkuusyhtiön hallituksessa sekä parin konserniin kuuluvan yhtiön toimitusjohtajana niiden turnaround-vaiheessa.

Aktiiviroolit Boardmanissa

Erityisosaaminen

  • Kasvuyritysten strategiat ja muutostilanteet
  • Hallitustyöskentely ja aktiivinen omistajuus
  • Johtaminen digimaailmassa

Yhteystiedot

esa.matikainen(a)boardman.fi