Hanna Sievinen

Hanna Sievinen

Boardman-partneri

Hanna Sievinen

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Kauppatieteiden tohtori Hanna Maria Sievinen aloitti työuransa investointipankkiirina, jonka jälkeen hän työskenteli vuoteen 2014 saakka Nokia-yhtymän palveluksessa Suomessa, Saksassa ja Intiassa erilaisissa yritysjärjestelyihin, strategiaan, myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä liiketoimintayksiköiden johtotehtävissä. Nokia-uransa viime vaiheessa Sievinen johti yhtiön Saksan toimintoja ja sen jälkeen toimi yhtiön Chief Restructuring Officerina.

Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana Sievinen on toiminut erilaisten listattujen sekä perhe- että valtio-omisteisen yhtiöiden hallituksissa. Tällä hetkellä hän toimii Futurice Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Taaleri Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä Koskisen Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Sievinen on myös sijoittanut alkuvaiheen teknologiayrityksiin ja toiminut portfolioyritystensä hallituksissa ja neuvonantajana.

Sievisen väitöskirja käsitteli hallituksen roolia yritysten strategisessa uudistumisessa ja hän jatkaa aktiivisesti tutkimustyötä LUT-yliopiston yrittäjyyden tutkimusryhmässä keskittyen erityisesti hallitustyöskentelyn ja omistajuuden tutkimukseen sekä päätöksentekoprosesseihin komplekseissa ympäristöissä.

Erityisosaaminen

  • Strateginen uudistuminen ja yritysjärjestelyt
  • Hallitustyöskentelyn prosessit
  • Tarkastusvaliokuntatyöskentely
  • Vastuullisuus hallituksen agendalla

Yhteystiedot

hanna.sievinen@boardman.fi