Hanna Sievinen

Hanna Sievinen

Boardman-partneri, Boardman LJT:n hallituksen jäsen

Hanna Sievinen

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Kauppatieteiden tohtori Hanna Maria Sievinen aloitti työuransa investointipankkiirina, jonka jälkeen hän työskenteli vuoteen 2014 saakka Nokia-yhtymän palveluksessa Suomessa, Saksassa ja Intiassa erilaisissa yritysjärjestelyihin, strategiaan, myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä liiketoimintayksiköiden johtotehtävissä. Nokia-uransa viime vaiheessa Sievinen johti yhtiön Saksan toimintoja ja sen jälkeen toimi yhtiön Chief Restructuring Officerina.

Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana Sievinen on toiminut erilaisten listattujen sekä perhe- että valtio-omisteisen yhtiöiden hallituksissa. Tällä hetkellä hän toimii Taaleri Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä Koskisen Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi hän toimii Aalto-yliopiston hallituksen jäsenenä sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunnan sekä NASDAQ Helsingin listautumiskomitean jäsenenä.

Sievinen on myös sijoittanut alkuvaiheen teknologiayrityksiin ja toiminut portfolioyritystensä hallituksissa ja neuvonantajana.

Sievisen väitöskirja käsitteli hallituksen roolia yritysten strategisessa uudistumisessa ja hän jatkaa aktiivisesti tutkimustyötä LUT-yliopiston yrittäjyyden tutkimusryhmässä keskittyen erityisesti hallitustyöskentelyn ja omistajuuden tutkimukseen sekä päätöksentekoprosesseihin komplekseissa ympäristöissä.

Erityisosaaminen

  • Strateginen uudistuminen ja yritysjärjestelyt
  • Hallitustyöskentelyn prosessit
  • Tarkastusvaliokuntatyöskentely
  • Vastuullisuus hallituksen agendalla

Yhteystiedot

hanna.sievinen@boardman.fi