J.T. Bergqvist

J.T. Bergqvist

Boardman-partneri

J.T. Bergqvist

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Tekniikan tri (1987) J.T. Bergqvist työskenteli yli 20 vuoden ajan Nokia-yhtymän palveluksessa, lukuisissa tutkimuksen, myynnin ja markkinoinnin sekä liiketoimintayksikköjen johtotehtävissä vuoteen 2005. Nokia-uransa viime vaiheessa Bergqvist johti kaikkia Nokia Networksin globaaleja liiketoimintayksikköjä ja oli Nokian johtokunnan jäsen vuosina 2002-2005 ja sitä ennen johtokunnan strategiakokoonpanossa.

Bergqvist on toiminut Teknillisellä korkeakoululla sovelletun matematiikan assistenttina ja tietojenkäsittelyopin lehtorina sekä Kauppakorkeakoululla tietojenkäsittelyn apulaisprofessorina. Hän on myös vaikuttanut yliopistojen huippututkimusta ja koulupolun kehityshankkeita tukevan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen puheenjohtajana.

Bergqvist toimii tätä nykyä useiden globaaleille markkinoilla toimivien tai niille tähtäävien teknologiayhtiöiden hallituksen puheenjohtajana sekä pääomasijoitusyhtiö Intera Partnersin neuvonantajana. Hallitustyöskentelyssä hänen erityisen kiinnostuksen kohteena on hallituksen ja toimivan johdon tehokas työskentelyrajapinta yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Aktiiviroolit Boardmanissa

Erityisosaaminen

  • Kasvu- ja markkinastrategiat
  • Kumppanuusstrategiat
  • Teknologiastrategiat
  • Yrityksen kansainvälistymisaskelet
  • Tiimi-innostaminen

Yhteystiedot

jt.bergqvist@boardman.fi