J.T. Bergqvist

J.T. Bergqvist

J.T. Bergqvist

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Tekniikan tri (1987) J.T. Bergqvist työskenteli yli 20 vuoden ajan Nokia-yhtymän palveluksessa, lukuisissa tutkimuksen, myynnin ja markkinoinnin sekä liiketoimintayksikköjen johtotehtävissä vuoteen 2005. Nokia-uransa viime vaiheessa Bergqvist johti kaikkia Nokia Networksin globaaleja liiketoimintayksikköjä ja oli Nokian johtokunnan jäsenen vuosina 2002-2005.

Bergqvist on toiminut Teknillisellä korkeakoululla sovelletun matematiikan assistenttina ja tietojenkäsittelyopin lehtorina sekä Kauppakorkeakoululla tietojenkäsittelyn apulaisprofessorina, ja vaikuttaa tänä päivänä Ranskalais-Suomalaisen Kauppakamarin hallituksessa.

Bergqvist on palvellut useiden yritysten hallituksissa viimeisten vuosien aikana. Tällä hetkellä hän toimii mm. Norvestia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä sveitsiläisen ASCOM AG:n hallituksessa. Hallitustyöskentelyssä hänen erityisen kiinnostuksen kohteena on hallituksen ja toimivan johdon tehokas työskentelyrajapinta yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Aktiiviroolit Boardmanissa

Erityisosaaminen

  • Kasvu- ja markkinastrategiat
  • Kumppanuusstrategiat
  • Teknologiastrategiat
  • Yrityksen kansainvälistymisaskelet
  • Tiimi-innostaminen

Yhteystiedot

jt.bergqvist(a)boardman.fi