Jussi Lystimäki

Jussi Lystimäki

Boardman-partneri

Jussi Lystimäki

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Jussi Lystimäki on toiminut yli 25 vuotta internetin ja verkostoituneen globaalin digitaalitalouden johto- ja hallitustyöskentelytehtävissä. Myös International Design Business Management -tutkinnon suorittanut Lystimäki on ollut perustamassa, rahoittamassa ja rakentamassa kymmeniä kasvuyrityksiä Suomeen, Iso-Britanniaan, Espanjaan, Saksaan ja Israeliin 90-luvun lopulta lähtien. Osa yrityksistä on joko myyty teolliselle sijoittajalle, tai listattu Helsingin tai Lontoon pörssiin.

Tällä hetkellä Lystimäki toimii varatoimitusjohtajana Euroopan johtavassa markkinapaikkakonserni Adevintassa vastaten konsernin kasvu- ja sijoitustoiminnasta uuden teknologia-aallon (esineiden Internetin, robotiikan ja tekoälyn) alueella globaalisti. Rooliin kuuluu globaalin venture-organisaation rakentamisen lisäksi aktiivinen hallitustyöskentely sisäisissä ja ulkoisissa kohdeyrityksissä sekä konsernin strateginen suunnittelu. Aiemmin hän vastasi Euroopan portfolion liiketoiminnasta 9 eri maassa.

Lystimäki on toiminut usean alku- ja kasvuvaiheen yrityksen hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana sekä kymmenissä yrityksissä hallituksen neuvonantaja-rooleissa strategian ja skaalattavan kansainvälisen kasvun rakentamisen alueilla. Hallituksen puheenjohtajana mm. Suomen valtion omistamassa Nordic Morning Oyj:ssä, hallituksen jäsenenä internetin kasvuyrityksissä Sveitsissä, Saksassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Ruotsissa, Espanjassa ja Unkarissa.

 

Aktiiviroolit Boardmanissa

 • Boardman Oy:n hallituksen jäsen, 2007-2009
 • Boardman Oy:n nimitysvaliokunnan jäsen 2012-2014
 • Boardman 2020 -ryhmän hallituksen jäsen, 2006-2014
 • Boardman 2020 -ryhmän puheenjohtaja, 2007-2009
 • Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennuksen luennoitsija 2010-2016
 • Kasvuyritysten hallinta –kehittämisfoorumin pj, 2006-2008
 • Julkaisut: Kasvun haasteet – kasvuyritysten rakentaminen ja hallinta (2007), Yrittäjä, yritys ja talouden hallinta (2006)

Erityisosaaminen

 • Kasvu ja verkottuminen
 • Kasvun rahoitus ja myynti
 • Kasvuyritysten hallitustyön ja päätöksentekoketjun kehittäminen
 • Liiketoimintakonseptien kansainvälistäminen ja skaalaaminen globaalisti
 • Kansainvälinen kasvu ja teknologiakehittäminen
 • Perinteisemmän liiketoiminnan muuttaminen ketteräksi digitaaliseksi liiketoiminnaksi

Yhteystiedot

jussi.lystimaki@boardman.fi