Kari Stenqvist

Kari Stenqvist

Tax Partner, PwC Finland

Kari Stenqvist