Laura Raitio

Laura Raitio

Boardman-partneri, Boardman Oy, Pörssiyhtiöt -kehittämisfoorumin puheenjohtaja

Laura Raitio

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Partneri Laura Raitiolla (TkL) on pitkä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta myynnin, markkinoinnin, tuotannon, tuotekehityksen ja yleisjohdon tehtävissä. Raitio toimi Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana 2014-2017. Sitä ennen hän toimi Ahlstrom Oyj:ssä 24 vuoden ajan erilaisissa johtotehtävissä, viimeisimpänä Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Viime vuodet Raitio on keskittynyt hallitustehtäviin ja toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Raute Oyj:ssä, Alko Oy:ssä, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiössä ja Unikie Oy:ssä, sekä hallituksen jäsenenä Solidium Oy:ssä ja Brita Maria Renlundin muistosäätiössä. Boardmanin partnerina Raitio on ollut toteuttamassa lukuisia arviointeja mm. listayhtiöille, valtio-omisteisille yrityksille, osuuskuntamuodossa toimiville yrityksille sekä erilaisille järjestöille.

Aktiivirooli Boardmanilla

 

Erityisosaaminen

  • Innostaminen ja tiimityö
  • Muutosjohtaminen haasteellisissa tilanteissa, tulosparannushankkeet
  • Monikulttuuriset organisaatiot sekä niiden johtaminen
  • Strategiaprosessit ja strategian jalkautus

 

BoardTalks-podcast

BoardTalks-podcastcover

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Kuuntele jaksot

 

Yhteystiedot

laura.raitio@boardman.fi