Lauri Rosendahl

Lauri Rosendahl

Boardman-partneri

Lauri Rosendahl

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Lauri Rosendahl on toiminut vuodesta 2016 alkaen Nasdaqin neljän Pohjoismaisen pörssin hallitusten puheenjohtajana – Helsinki, Kööpenhamina, Islanti ja Oslo (se raaka-ainepörssi). Lisäksi 1/2021 alkaen, Lauri on Nasdaq Tukholman hallituksen jäsen.

Vuosina 2016–2020 Lauri toimi Nasdaq Stockholm Ab:n (Tukholman pörssi) toimitusjohtajana sekä 2016-2019 myös Nasdaq Nordicin toimitusjohtajana. Liiketoiminta-aluevastaavana Lauri vastasi Nasdaqin Euroopan osake- ja osakejohdannaiskaupankäynnistä (2013-2020) ja on ollut Nasdaq Inc. (NDAQ) laajennetun johtoryhmän jäsen (2013-2020). Lauri Rosendahl on toiminut Helsingin pörssin toimitusjohtajana 5/2009 – 3/2016.

Ennen siirtymistään Nasdaqin palvelukseen 2009, Lauri toimi eri kansainvälisten investointipankkien johdossa Suomessa ja Pohjoismaissa, mm. Aros Securities, Deutsche Bank, Alfred Berg / ABN Amro, Carnegie ja Kaupthing. Lauri Rosendahlilla on yli 25 vuoden kokemus eri arvopaperialan tehtävistä, sijoitustutkijana, sijoitustutkimusjohtajana, pankkiiriliikkeen toimitusjohtajana sekä investointipankin maajohtajana.

Rosendahlilla on ollut aktiivinen rooli mm. sijoitustutkimuksen kehittäjänä ja edistäjänä Suomessa, edistänyt pörssi- ja First North -listautumisia sekä kestävää kehitystä ja vastuullisuusraportointia. Hänellä on kansainvälistä johtamiskokemusta pörssin lisäksi sekä investointipankkien perustamisesta että muutos/käännejohtamisesta.

Rosendahlilla on useita luottamustehtäviä: Supervisory Board member, European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) 2014 -, and Chairman of the Remuneration Committee 2015 – , Arvopaperimarkkinayhdistys (AMY), 2009-2016, Helsingin pörssin Listauskomitea 2009-2016, sekä hallituksen puheenjohtaja Nasdaq -konsernin sisäisissä hallituksissa, mm. Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Oslo.

Aktiiviroolit Boardmanissa

  • Pörssiyhtiöt-kehittämisfoorumi 2016-

Erityisosaaminen

  • Pääomamarkkinat, pörssi, pörssilistautuminen + sen sääntely ja prosessit
  • Oman pääoman ehtoinen rahoitus, sijoitustutkimus, sijoittaja- ja kriisiviestintä, osakekaupankäynti, yritysjärjestelyt
  • Johtaminen strategisten muutos- ja uudistamisprosessien yhteydessä monikulttuurisissa organisaatioissa, asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehitys

Yhteystiedot

lauri.rosendahl@boardman.fi