Markku Rönkkö

Markku Rönkkö

Boardman-partneri

Markku Rönkkö

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Markku Rönköllä on yli 30 vuoden kokemus suomalaisten yritysten johtotehtävistä. Hän on palvellut mm. Olvi Oyj:n, Savon Voima Oyj:n ja Karelia-Upofloor Oy:n ja Järvi-Suomen Portti Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut 20 vuoden ajan sivutoimisena KHT-tilintarkastajana useissa yrityksissä.

Rönkkö on osallistunut lukuisten yritysten hallitustyöskentelyyn hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja jäsenenä.

Aktiiviroolit Boardmanissa

  • Tarkastusvaliokunnan tehtävät –kehittämisfoorumin pj, 2008-2011
  • Julkaisut: Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät (2010), Hallituksen huomio horisonttiin (2009)

Erityisosaaminen

  • Yritysten strategiat
  • Yritysjärjestelyt
  • Talouden valvonta