Mirja Tapio

Mirja Tapio

Entrepreneur, Modern Commercialization Strategist & Executive at BlocksLab®

Mirja Tapio