Sari Järvi

Sari Järvi

Sari Järvi

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

KTM (1986, HKKK) Sari Järvi on toiminut vuodesta 1985 alkaen n. 10 vuotta Instrumentarium-konsernissa, ensin konsernin sisäisenä tarkastajana ja controllerina ja 1988 lähtien Instru Data Oy:ssä perustajajäsenenä, osakkaana ja talousjohtajana. Vuodesta 1994 alkaen hän toimi Mec Rastorissa liikkeenjohdon konsulttina pankkikriisin selvittelytyössä sekä konsernien rakenne- ja yritysjärjestelyprojekteissa.

Vuosina 1994-1998 Arsenalin toimeksiannosta asiantuntijana ja sittemmin kehitysjohtajana, toimien rahoittajan edustajana ja johdon tukena ongelmayritysten kehittämisessä ja saattamisessa normaaliin pankki- ja rahoitusjärjestelmään. Päävastuu yhtiöiden taloudellisen ja rakenteellisen tilan arvioinneissa ja kehittämisessä.

1988 Järvi perusti oman konsultointiyhtiön. Hän toimii osakkaana ja hallituksen jäsenenä useassa pk-sektorin kaupan ja teollisuuden yrityksessä. Näissä päätehtävänä on aktiivinen osallistuminen liiketoiminnan tervehdyttämiseen ja kehittämiseen sekä erityisvastuualueena taloushallinnon ja rahoitusrakenteen kuntoon saattaminen ja kehittäminen.

Aktiiviroolit Boardmanissa

  • Boardman Oy:n hallituksen jäsen, 2006-2008
  • Nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2010
  • Taloudenhallinta-kehittämisfoorumin pj, 2006
  • Julkaisut: Yrittäjä, yritys ja talouden hallinta (2006)

Erityisosaaminen

  • Taloushallinnon ja rahoituksen liiketoimintalähtöinen kehittäminen
  • Yritysten rakenne- ja rahoitusjärjestelyt
  • Yrittäjyys ja pienet ja keskisuuret yritykset
  • Toiminta ongelmayhtiöissä ja ulkoisessa murroksessa
  • Aloittavien yritysten rahoitusrakenteen ja -strategian suunnittelu ja hallinnon järjestäminen