Tuomas Auvinen

Tuomas Auvinen

Boardman-partneri

Tuomas Auvinen

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Filosofian tohtori (Ph.D., London City University), EMBA Tuomas Auvinen on toiminut luovuuden ja kulttuurikentän johtamisen parissa koko työuransa. Hän on toiminut mm. Suomen Teatteriliiton (nykyinen Suomen Teatterit ry) toimitusjohtajana, Suomen Kansallisteatterin hallintojohtajana sekä Sibelius-Akatemian rehtorina ja dekaanina. Lisäksi Auvisella on laaja kokemus luovan johtamisen kouluttamisesta ja konsultoinnista perustamansa Creader Oy:n kautta, mm. Aalto EE:n EMBA- ja JOKO-ohjelmissa.

Auvinen on toiminut useissa kulttuuri- ja luovan alan hallituksissa sekä puheenjohtajana että jäsenenä. Tällä hetkellä hänen tärkeimmät hallitusroolinsa ovat Helsingin Musiikkitalo Oy:n, Suomen Elokuvasäätiön ja Sibelius-Akatemian Tukisäätiön hallituksissa.

Aktiiviroolit Boardmanissa

  • Boardman LJT-ryhmän jäsen
  • Henkilöstön rooli päätöksenteossa kehittämisryhmän jäsen, 2016-2019
  • Osallistunut Boardmanin Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennukseen

Erityisosaaminen

  • Tietotyön ja luovan työn johtaminen
  • Luovien huippuosaajien ja luovien organisaatioiden johtaminen
  • Innovaatiokulttuurin luominen
  • Julkisen sektorin johtaminen ja hallitustyöskentely
  • Muutosjohtaminen

Yhteystiedot

tuomas.auvinen(a)boardman.fi