Tuomas Auvinen

Tuomas Auvinen

Boardman-partneri

Tuomas Auvinen

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Filosofian tohtori (Ph.D., London City University), EMBA Tuomas Auvinen on toiminut luovuuden johtamisen parissa koko työuransa. Hän on toiminut mm. Suomen Teatteriliiton (nykyinen Suomen Teatterit ry) toimitusjohtajana, Suomen Kansallisteatterin hallintojohtajana sekä Sibelius-Akatemian rehtorina ja dekaanina. Tällä hetkellä Auvinen toimii Aalto-yliopiston Taiteen- ja suunnittelun korkeakoulun dekaanina. Lisäksi Auvisella on laaja kokemus luovan johtamisen kouluttamisesta ja konsultoinnista perustamansa Creader Oy:n kautta, mm. Aalto EE:n EMBA- ja JOKO-ohjelmissa suomessa ja kansainvälisesti.

Auvinen on toiminut lukuisten kulttuuri- ja luovan alan yhteisöjen ja yritysten hallituksissa sekä puheenjohtajana että jäsenenä.

Tällä hetkellä hänen tärkeimmät hallitusroolinsa ovat Psycon Group Oy:n ja Psycon Oy:n hallitusten puheenjohtajuus sekä EMMA-taidemuseosäätiön ja Reflector Oy:n hallitusten jäsenyys.

Aktiiviroolit Boardmanissa

  • Boardman Oy:n hallituksen jäsen 2021-2023
  • Boardman LJT-ryhmän jäsen
  • Henkilöstön rooli päätöksenteossa kehittämisryhmän jäsen, 2016-2019
  • Osallistunut Boardmanin Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennukseen

Erityisosaaminen

  • Tietotyön ja luovan työn johtaminen
  • Luovien huippuosaajien ja luovien organisaatioiden johtaminen
  • Innovaatiokulttuurin luominen
  • Julkisen sektorin johtaminen ja hallitustyöskentely
  • Muutosjohtaminen

Yhteystiedot

tuomas.auvinen@boardman.fi